Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 7. Статистичні показники характеристики динаміки правових подій

Читайте также:
  1. II.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ СЕРИИ DONGFENG.
  2. V. Условия использования данных каротажа для выявления и характеристики разрывных нарушений
  3. V1. Случайные величины и их характеристики.
  4. А– популяционные и динамические характеристики тревожности.
  5. ВЕЗЕНИЕ «7‑НЕТ». ХАРАКТЕРИСТИКИ
  6. ВЕЗЕНИЕ «777 И БОЛЕЕ». ХАРАКТЕРИСТИКИ
  7. ВЕЗЕНИЕ «77». ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для вивчення розвитку правових явищ використовуються ряди динаміки . Ряд динаміки складається з двох елементів: варіант - значень рівня ознаки уі у відповідний – і-ий - час та значень часу ti. Саме зміна рівня ознаки в часі і виявляє закономірність динаміки.

Залежно від обліку часу, для якого визначають рівні ознаки ряди динаміки поді­ляються на моментні та інтервальні. Типовий рівень ознаки, узагальнююча

характеристика її індивідуальних значень характеризується середньою величиною . Середня величина є узагальнюючою мірою ознаки у ряді динаміки.

Базою аналізу закономірностей динаміки слугують ряди динаміки з рівними інтервалами. Середня в такому інтервальному ряді визначається як середня для не згрупованих даних, а в моментному – за формулою середньої хронологічної:

В рядах з нерівними інтервалами середня визначається як для згрупованих даних. При цьому в моментному ряді попередньо визначається середній рівень ознаки для кожного часового інтервалу між сусідніми датами.

Розрахунок середнього рівня правового явища залежить від виду динамічного ряду. В інтервальному динамічному ряду з од­наковими періодами часу використовується середня арифметична проста.

В моментному динамічному ряді з рівними проміжками часу між моментами – середня хронологічна:

Для оцінки швидкості та інтенсивності розвитку правових явищ використовуються взаємопов'язані характеристики: аб­солютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту. Обчислення цих характеристик грунту­ється на зіставленні рівнів ряду динаміки. При цьому рівень, з яким зіставляють, називається базисним. Це може бути або по­чатковий рівень 0), тоді показники називаються базисними, або попередній рівень і-1), тоді показники називаються лан­цюговими.

Абсолютний приріст Δ відображає абсолютну швидкість зміни рівнів ряду за певний період часу. Він обчислюється як різниця рівнів:

Δі= уі – у0 базисний; Δі = уі – уі-1 ланцюговий.

Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює кінцевому базисному приросту: ΣΔ = Δ= yn – y0

Ланцюговий темп зростання kn дозволяє оцінити відносну швидкість зміни рівнів динамічного ряду і обчислюється як частка від ділення кожного наступного рівня на попередній:

Добуток ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному темпу зростання за весь період:

k1 k2 k3…kn=Πki =

Тобто, показники інтенсивності динаміки (аналог показників варіації в рядах розподілу) обчислюються наступним чином.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ЛИЦА. | Приложение 1 | ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ | ПЕРЕДМОВА | Тема 9. Прогнозування розвитку правових подій | РОБОЧА ПРОГРАМА | Тема 1. Загальні основи правової статистики | Тема 3. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах | Тема 4. Система показників правової статистики | Тема 5. Таблична та графічна форма подання результатів спостереження |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 6. Статистична характеристика результатів спостереження| Тема 8. Методи аналізу економічної злочинності

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.009 сек.)