Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачі на самостійне опрацювання

Читайте также:
  1. II. Мети, задачі та принципи діяльності РМВ ДЮІ
  2. Для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни
  3. Завдання і задачі
  4. Завдання і задачі
  5. Завдання і задачі
  6. Завдання і задачі
  7. Завдання і задачі

15.1с. В електричному пристрої використано мікросхему 136ТРІ. Вказати призначення даної мікросхеми і пояснити, за якою ознакою визначається спеціалізація.

(Відповідь: RS-тригер).

15.2с. Яке фунщіональне призначення пристрою, схемотехнічне рішення якого реалізовано на базі мікросхеми 117УН2А. Пояснити визначення спеціалізації мікросхеми.

(Відповідь: підсилювач низької частоти)

15.3с. В електричному пристрої вийшла з ладу мікросхема 523ЕН6А. Чи можна її замінити мікросхемою 523ЕТ6А? Дати пояснення.

(Відповідь: не можна).

15.4с. Принципова електрична схема мікросхеми 583Л2 містить понад 150 елементів. До якого класу відносять таку мікросхему? Дати пояснення.

(Відповідь: велика мікросхема).

15.5с. Мікросхема 140УД1 містить 21 елемент. До якого класу мікросхем належить ця мікросхема? Подати пояснення.

(Відповідь: середнього).

15.6с. В пристрої вийшла з ладу мікросхема К131ТМ2. Чи можна її заміниити мікросхемою 130ТВ1? Дати пояснення.

(Відповідь: можна).

15.7с. Електронний пристрій містить дві мікросхеми 514ЛЛ2 і 532ЛН1, з яких одна вийшла. Чи можна їх функцію замінити однією мікросхемою 183ЛЕ1? Дати пояснення.

(Відповідь: можна).

15.8с. Для схемотехнічної реалізації системи керування запропоновано використати мікросхеми, призначення яких - генератори сигналу. Яку літеру, що уточнює її спеціалізацію, повинна мати мікросхема, якщо відомо, що її призначення - змінювати напругу за лінійним законом.

(Відповідь: Л).

15.9с. Вказати, яке правильне літерне позичення (ГС, ГГ, ГФ) для релізації генератора прямокутних імпульсів.

(Відповідь: ГГ).

15.10с. Вказати, яке з поданих БМ, ЕБ, ЇМ) відноситься до цифрових мікросхем. Подати пояснення.

(Відповідь: ЇМ).


РОЗДІЛ 16

КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРІВ

 

Після вивчення та опрацювання даного розд'їлу студенти повинні пояснити структуру мікропроцесорів і за­гальні принципи роботи. Знати призначення кожної компо­ненти та їх взаємодію при виконання циклу команди. Вмі­ти оперувати найпростішими командами мікропроцесора.

План (логіка) викладу матеріалу

Ø Структура мікропроцесорів

Ø Формування команд

Ключові терміни та поняття:

мікропроцесор, мікропроцесорна система, запам 'ятовувальний пристрій програми, запам 'ятовувальний пристрій даних, пристрій уводувиводу, тракт, арифметико-логічний пристрій, регістр, лічильник, пристрій керування, генератор тактових імпульсів, шина даних, шина адрес, шина керування, х машинний цикл. цикл команди

Мікропроцесор (МП)це пристрій для оброблення цифрової інформації (переміщення, виконання операцій над нею) та керування (визначає, як її обробляти) згідно з записаною про­грамою, яка зберігається в пам 'яті.

Він реалізується однією або декількома мікросхемами високої сте­пені інтеграції. Так мікропроцесор КР580НК80 містить понад 5000 транзисторів у одному кристалі. Дані й команди, якими оперує МП, подаються в двійковій системі числення.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: МУЛЬТИВІБРАТОРИ | ОДНОВІБРАТОРИ | ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ЗВ'ЯЗКОМ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ | ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ | ТРИГЕР ШМІТТА | ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ | РОЗДІЛ 14 | ЦИФРОВО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ| СТРУКТУРА МІКРОПРОЦЕСОРІВ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)