Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перетворювачі з безпосереднім зв'язком

Розглянемо як відбувається зміна частоти в однофазному пере­творювачі з безпосереднім зв'язком (рис.67,а). Схема містить транс­форматор із середнім виводом на первинній обвитці та дві групи бі­полярно ввімкнутих тиристорів, що забезпечує роботу перетворювача в додатний і від'ємний півперіоди вхідного сигналу. Середній вивід трансформатора ділить первинну обвитку трансформатора на дві півобвитки і необхідний для отримання на вторинній обвитці змінної напруги заданої частоти. В додатний півперіод напруги живлення щ працюють тиристори VS1 і VS3, а у від'ємний — VS1 і VS4, тривалість роботи яких визначається моментами подання імпульсів керування.

Якщо під час додатної півсинусоїди вхідної напруги відкрити тирис­тор VS2, то струм проходитиме через ліву півобвитку трансформато­ра, якщо ж потім відкрити тиристор VS3, то тиристор VS1 закриваєть­ся, а струм проходитиме вже через праву півобвитку трансформатора. Завдяки протилежній спрямованості струмів у цих півобвитках на вторинній обвитці трансформатора отримується змінна напруга и2 (рис.67, б). Аналогічно формується вихідна напруга трансфоматора і під час від'ємної півсинусоїди вхідної напруги и\. Частота вихідної напруги перетворювача залежить від тривалості вмикання тиристорів.

Для закриття тиристорів використано комутувальний конденса­тор, який і є вузлом примусової комутації. Під час комутації тиристо­рів відбувається перезаряд конденсатора, внаслідок чого струм тирис­тора, що виходить з роботи дорівнює нулеві.

В перетворювачах з примусовою комутацією частоту вихідної на­пруги f7 можна регулювати вверх і вниз від частоти .

Такі перетворювачі частоти мають високу надійність роботи, оскільки, при зриві інвертора в період від'ємної півсинусоїди напруги джерела живлення відкрита пара тиристорів автоматично закриваєть­ся, тому що до анодів тиристорів прикладено від'ємний потенціал.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: МАСШТАБНІ ІНВЕРТУВАЛЬНІ ПІДСИЛЮВАЧІ | МАСШТАБНІ СУМАТОРИ | КОМПАРАТОРИ | ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ | Стабілізація частоти коливань автогенераторів | RС-ГЕНЕРАТОРИ | СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ | ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ | МУЛЬТИВІБРАТОРИ | ОДНОВІБРАТОРИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ| ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)