Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тригер Шмітта

Тригер Шмітта (рис. 78), або пороговий пристрій виконано на базі операційного підсилювача з додатним зворотним зв'язком й ха­рактеризується гістерезисною передатною характеристикою.

Перемикання схеми (зміна полярності вихідної напруги ОП) здій­снюється за умови рівності вхідної напруги на інвертувальному вході та напруги спрацювання на неінвертувальному вході uвх = Uсп , зна­чення якої визначається

де Eоп — опорна напруга.

 

Рис. 78. Схема тригера Шмітта (а) та його передатна характеристика (б)

При зменшенні напруги ивх до значення, що дорівнює Uвід, ОП повертається у попередній стан (uвих = U-вих.макс). Значення напруги відсіку Uвід визначається за виразом

Враховуючи, що Uвід < Uсп передатна характеристика такого ОП є гіс-терезоподібною, а перехід від додатного значення вихідної напруги до від'ємного є стрибкоподібним, то таку схему відносять до класу тригерів.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ | Стабілізація частоти коливань автогенераторів | RС-ГЕНЕРАТОРИ | СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ | ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ | МУЛЬТИВІБРАТОРИ | ОДНОВІБРАТОРИ | ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ЗВ'ЯЗКОМ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ| ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)