Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цифрово-аналогові перетворювачі

Читайте также:
  1. ІМПУЛЬСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
  2. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ЗВ'ЯЗКОМ
  3. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ
  4. Широтно-імпульсні перетворювачі

Основними компонентами ЦАП є матриця опорів, пристрій уводу-виводу і операційний підсилювач. На рис. 82 зображено схему простого ЦАП, який перетворює вхідну цифрову інформацію в аналоговий сигнал на основі зміни коефіцієнта підсилення ОП. Входи такого ЦАП відповідають чотирирозрядному числу 20, 21, 22, 23 і для кожного входу отримуємо коефіцієнти передачі

 

На вхід ОП подається опорна напруга Uon через ключі S0 ÷ S3 і залежно від їх положення (замкнені чи розімкнені) визначається напруга на виході підсилювача

Рис.82.Схема простого ЦАП із матрицею опорів

Безперечно, для зменшення похибки перетворення необхідно збільшувати розрядність входу ЦАП. Величину називають напругою, що відповідає «вазі» наймолодшого розряду.

В загальному випадку при поданні вхідного слова вихідна напруга ЦАП визначається за виразом , де S = 1 за наявності сигналу на відповідному розряді і S= 0 за його відсутності.

В даний час ЦАП випускаються як мікросхеми серії 301НРЗ-301НР6 і коефіцієнтом поділу 1/2048 (рис. 83).

 

Рис. 83. Мікросхема ЦАП (а) і її графічне позначення (б)

Перетворювачі інформації характеризуються:

17.1.похибкою при квантуванні аналогового сигналу , де N - числове значення величини х, ∆ х — крок квантування;

17.2.швидкодією перетворення інформації;

17.3. діапазоном зміни вхідної величини.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ | ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ | МУЛЬТИВІБРАТОРИ | ОДНОВІБРАТОРИ | ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ЗВ'ЯЗКОМ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ | ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ | ТРИГЕР ШМІТТА | ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗДІЛ 14| ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)