Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Мети, задачі та принципи діяльності РМВ ДЮІ

Читайте также:
  1. II.1. Блок-схема и принципиальная схема усилителя.
  2. PR у діяльності банківських і фінансово-кредитних установ.
  3. VI. Зa стабільністю трудової діяльності розрізняють постійну і тимчасову зайнятість.
  4. А сколько - таких же фантастических примеров принципиальности правоохранительных органов (кроме смоленских)?
  5. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
  6. Антикорупційні принципи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Донецького юридичного інституту МВС України (далі – РМВ ДЮІ) є добровільним об’єднанням молодих вчених Донецького юридичного інституту МВС України (далі – ДЮІ), покликаним сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню та максимальному використанню наукового потенціалу його членів.

1.2. Молодими вченими ДЮІ вважаються аспіранти, ад’юнкти, наукові працівники ДЮІ віком до 35 років, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займаються науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та мають відповідну кваліфікацію, незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

1.3. РМВ ДЮІ створена з ініціативи молодих вчених ДЮІ і здійснює свою діяльність в Донецькому юридичному інституті МВС України.

1.4. В своїй діяльності РМВ ДЮІ керується чинним законодавством України, Статутом ДЮІ МВС України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положенням про Раду молодих вчених Донецької області» та цим Положенням.

1.5. РМВ ДЮІ не є структурним підрозділом інституту та не набуває статусу юридичної особи.

1.6. РМВ створюється наказом начальника ДЮІ. Координацію діяльності РМВ ДЮІ здійснює перший заступник начальника ДЮІ з навчально-методичної та наукової роботи.

1.7. Повна назва державною мовою – Рада молодих вчених Донецького юридичного інституту МВС України (скорочено – РМВ ДЮІ).

1.8. Місце знаходження РМВ ДЮІ – м. Донецьк, пр. Засядька, 13, Донецький юридичний інститут МВС України, 83054.

 

II. Мети, задачі та принципи діяльності РМВ ДЮІ

2.1. Мета роботи РМВ ДЮІ – всебічне сприяння розвитку наукового і творчого потенціалу молодих вчених ДЮІ, розв’язання актуальних наукових проблем і пріоритетних наукових задач, представництво інтересів і сприяння захисту законних прав молодих вчених.

2.2. Для досягнення поставленої мети РМВ ДЮІ виконує такі завдання:

а) сприяє професійному росту молодих вчених ДЮІ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті ДЮІ;

б) проводить заходи, спрямовані на надання молодим вченим інформаційної, консультаційної, методичної та організаційної допомоги в дослідницькій та науковій роботі;

в) розглядає питання, що стосуються молодих вчених ДЮІ, а також обговорює актуальні питання науково-дослідної роботи молодих вчених;

г) сприяє поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених;

д) вносить пропозиції про організацію та проведення наукових конференцій, семінарів та конкурсів наукових робіт молодих вчених ДЮІ;

е) висуває кандидатури молодих вчених на здобуття премій, грантів, стипендій;

є) формує видання «Вісник молодих вчених Донецького юридичного інституту»;

ж) налагоджує та підтримує контакти з Радами молодих вчених інших ВНЗ;

з) виражає інтереси молодих вчених ДЮІ при взаємодії з керівництвом та Вченою радою ДЮІ;

і) сприяє захисту прав молодих вчених за різними напрямами діяльності ДЮІ;

й) допомагає у розв’язанні соціально-побутових проблем молодих вчених ДЮІ;

к) здійснює інші завдання, що пов'язані з метою діяльності РМВ ДЮІ та не суперечать чинному законодавству України.

2.3. У своїй діяльності РМВ ДЮІ керується такими принципами:

- добровільності, рівноправності, самоврядування, аполітичності та законності;

- верховенства наукової творчості та змагальності;

- рівноправності усіх членів та гласності у роботі;

- забезпечення безпосереднього зв’язку практичних завдань служби в ОВС, навчального процесу та науково-дослідної роботи.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 271 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділ IІ ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ | ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ | ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ | КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ | III. Обов'язки і права медико-соціальних експертних комісій | Положення про Студентську Рраду гуртожитку | при прокуратурі міста Кривого Рогу | ІІ. Мета і завдання ОСС ДонДТУ | ІІІ. Права та обов’язки Студентської ради університету | IV. Структура ОСС університету та їх повноваження |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДРАДИ РАДИ ГУРТОЖИТКУ ГУРТОЖИТКУ| ІІI. Структура та організаційні принципи діяльностіРМВ ДЮІ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)