Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична частина. Задача - приклад 1.

Читайте также:
  1. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3
  2. Практична робота № 1-2
  3. Практична робота № 2
  4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
  5. Практична робота № 20
  6. Практична робота № 23
  7. Практична робота № 24

Задача - приклад 1.

Визначити вартісні показники виробничої програми на плановий рік за такими даними:

20. план виробництва – 500 шт.;

21. гуртова ціна – 950 грн.;

22. залишок незавершеного виробництва на початок року – 48 тис. грн., а на кінець року – 29 тис. грн.;

23. приріст залишків готової продукції на складі за рік – 48,5 тис. грн.;

24. собівартість одиниці виробу – 380 грн.;

25. тривалість виробничого циклу – 15 днів;

26. коефіцієнт наростання витрат – 0,65.

Розв’язування.

До показників виробничої програми за даними задачі можна віднести товарну, валову, реалізовану продукцію і вартість незавершеного виробництва.

 

Задача - приклад 2.

Визначити обсяги товарної, валової продукції, внутрізаводського і валового обороту за даними таблиці (тис. грн.)

Цехи споживачі А Б В Г Д Е Обсяг реалізації на сторону Зміна залишків незавершеного виробництва
Цехи - виробники
А - - - - +10
Б - - - -17
В - - - - -20
Г - - - +16
Д - - - - +15
Е - - - - -8

Розв’язування.

Товарна продукція визначатиметься як продукція, яка призначена для реалізації на сторону:

ТП = 45 + 75 + 38 + 125 + 95 + 70 = 448 тис. грн.

ВП = ТП - (НЗВпоч – НЗВкін) = 448 - 10 + 17+ 20 – 16- 15 + 8 = 452 тис. грн.

Внутрізаводський оборот це вся продукція, яка споживається в середині підприємства:

ВЗО = 50 + 100 + 120 + 200 + 80 + 140 + 30 + 100 + 90 + 190 + 105 + 75 + 60 = 1420 тис. грн.

Або ВЗО = 140 + 100 + 50 + 30 + 190 + 75 + 80 + 60 + 100 + 120 + 90 + 200 + 105 + 80 = 1420 тис. грн.

Валовий оборот визначається так:

ВО = ВП + ВЗО = 452 + 1420 = 1872 тис. грн.

Задача – приклад.3

Визначити нормативну вартість обробітку 1800 шт. виробів, якщо трудомісткість виготовлення одиниці виробу 14 год. Заробітна плата робітників за 8 год – 72 грн. Додаткова заробітна плата складає 12% основної. Загальнозаводські витрати – 115%, адміністративні – 70% від основної зарплати. Собівартість виготовлення виробу 190 грн., гуртова ціна – 260 грн.

Розв’язування.

Нормативну вартість обробітку можна визначити:

Заробітна плата основна за 1 виробу становитиме:

Зпосн = 72 / 8 * 14 = 126 грн.

Здод = 126 * 0,12 = 15,12 грн.

Відрахування на соціальні потреби складають 37,5% від суми основної і додаткової зарплати:

Відр = (126 +15,12) * 0,375 = 52,92 грн.

ЗВ = 126 * 1,15 = 144,9 грн.

АВ = 126 * 0,70 = 88,2 грн.

Прибуток від реалізації одиниці виробу складе:

П = Ц – С = 260 – 190 = 70 грн.

Нормативна вартість обробітку одного виробу:

НВОі = (126 + 15,12 + 52,92) + 144,9 + 88,2 + 70 = 497,14 грн.

Тоді НВО = 497,14 * 1800 = 894 852 грн.

Задача-приклад 4

Визначити обсяг товарної і чистої продукції за такими даними:

27. річний випуск виробів: А – 15600 шт., Б – 19740 шт.

28. гуртова ціна виробу: А – 94 грн., Б – 78 грн.

29. вартість товарів культурно-побутового призначення 250 тис. грн.;

30. вартість робіт виконаних на сторону –145 тис. грн.;

31. витрати на виробництво виробів – 2540 тис. грн.;32. питома вага матеріальних витрат – 45%;

33. амортизація основних фондів – 9560 грн.

Розв’язування.

Товарна продукція визначається за формулою:

ТП = 15600 * 94 + 19740 * 78 + 250000 + 145000 = 3401,12 тис. грн.

Чисту продукцію можна визначити:

ЧП = ТП - (М + А)

ЧП = 3401,12 – (2540 * 0,45 + 9560) = 2248,56 тис.грн.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Передмова ----------------------------------------------------------------------------------5 | Передмова. | Короткий зміст теми. | Короткий зміст теми. | Типи прогнозування, їх характеристика, нормативне і пошукове прогнозування. | Короткий зміст теми | Існуючі ринки | Оцінка конкурентноздатності продукції. | Задачі для розв’язку. | Короткий зміст теми. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості формування виробничої програми внутрішніх структурних підрозділів підприємств.| Задачі для розв’язку.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)