Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система розробки

Читайте также:
  1. DСистема dи dвиды dгосударственных dгарантий dгражданских dслужащих
  2. DСистемаdиdвидыdгосударственныхdгарантийdгражданскихdслужащих
  3. I. 2. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ингибиторы АПФ.
  4. I. Понятие, предмет, система исполнительного производства
  5. I. Система цен на акции
  6. I. Система экономических показателей
  7. II. Система показателей, характеризующих доходность акции

Необхідно указати лаву,застосовно до умов якої викону-ється дипломний проект.Після цього треба привести схему гірських вироблень(вироблення показати в одну лінію).

Приклад:

 

1- людські ходок № 3

2- конвейєрний ходок №3

3- вантажни ходок № 3

4- 22- й Орловський ходок

5- 23- й Орловський ходок

6- 24- й Орловський ходок

7- бортовий ходок

Для підготовки лави від ходка № 3 був пройдений 23-й Орловський ходок, які є транспортним, повторно, як вентиля-ційне використовується 22-й Орловський ходок. На кордоні з бортовим ходовому була пройдена розрізна піч,від якої в на-прямі до ходка № 3 ведуться очисні роботи. Таким чином,прий-нята система розробки довгими стовпами по простяганню при панельній підготовці шахтного поля. Прийнята система розроб-ки відповідає вимогам ПТЕ.Треба привести ще достоїнства і не-стачі системи розробки (2,с.137;141;152-154).

 

Вибір механізації очисних робіт

Стисло дати дані про пласт: потужність, кут падіння, мет-нообільність, характеристика покрівлі і грунту (тільки для виїм-кового стовпа лави, що проектується). На основі аналізу гірни-чо-геологічних умов для механізації очисних робіт приймається комплекс(3,с.5-61;4с.25-146;5,с106-142).

Література для крутого падіння (6,с.5-9;11-15).

 

При виборі комплексу треба орієнтуватися на нову техніку

це питання необхідно заздалегідь погодити з керівником

проекту. Не обов'язково, щоб техніка співпадала з працюючою на шахті.

Після вибору комплексу необхідно привести умови, в яких його рекомендується застосовувати. Після цього необхідно при-вести склад обладнання, що входить до складу комплексу. Ре-комендується приймати кріплення сполучення. Дані кріплення приводяться в літературі (3,с.75-77). Після цього дуже стисло треба привести дані основного обладнання комплексу (комбайн, конвейєр, кріплення, кріплення сполучення).Не треба приводити довгі таблиці даних обладнання) потрібні габарити для вико-нання графічної частини, типи і число двигунів - для розрахун-ку електропостачання).Це повинно становити12-15рядків на кожний вигляд обладнання. Призначення кріплення сполучення - див. літературу(7,с.160) - виїмка вугілля без ниш.

Довжина лави визначається по організаційно-технічних чинники

Довжину лави берём пр данним шахти

Перевірка довжини лави по фактору провітрювання

Перевіряємо довжину лави по фактори вентиляції по наближеній формулі:

[9].

де; S - прохідний перетин лави, м2; приймається по технічній характеристиці комплексу, або визначається по формулах [1] або береться з [9]

U - припустима по ПБ швидкість руху повітря по лаві (від 4 до 6 м/с);

d - припустима по ПБ концентрація метану у вихідному струмені лави (не більш 1 %);

K - коефіцієнт, що враховує рух частини повітря по виробленому просторі (при повному обваленні К = 1,2 - 1,4); [9]

д л - відносна метановість лави, м3/т;

Кн - коефіцієнт, що враховує природну дегазацію в період відсутності добичних робіт (при довгих стовпах і повному обваленні покрівлі Кн = 0,7);[9]

nц - кількість циклів у добу;

r - ширина захоплення комбайна, м;

m - потужність пласту, м;

γ - щільність вугілля, т/м3.

Для комплексів такі дані приводяться в літературі (8,с.87, табл.7.25;9,с. 124-125,табл.6.5).

Площа поперечного переріза привибійного простору

всвіту очисних вирабок с механизованної крепі.

Тип крепі комплек са Винімає ма потужність пласта, м Поріз в світу м2 Тип крепі комплек са Винімаєма потужність пласта, м Поріз в світу м2 Тип крепі комплек са Винімає- мая потужність пласта, м Поріз в світу м2
1КДД 0,9-1,6 2,9-5.1 1КМТ 1,1-1,5 22,4-3,3 МК200 0.9-1.5 2.4-4,4
2КДД 1,35-2.4 4,8-8,6 2КМТ 1.35-2,0 2.9-4.4 1КМК0,6/1,5 0.85-1,4 3.3-5,4
1ДТ 1.1-1,8 3,8-6,2 ДТМ 2,1-3,5 4,7-7.9 2КМК0,6/1,5 1.3-1.6 5.0-6,2
2ДТ 1,45-2,5 5,3-9,1 ДМ 0,8-1,5 1,5-2,6 КМ138 1,4—2,2 2,9-5.2
1КД80 0,85-1,2 1.7-2.4 1МК98Д 0,8-1,1 2.3-3,2 1УКП 1,3-2,5 2,0-5,2
2КД80 1,1-1,5 2,2-3,0 2МК98Д 0,95-1.3 2,8-3.8 2УКП 2,4-4,0 4,0-8,0
1КД90 0,8-1,25 2.3-3,5 1М87Л 1,0-1.6 2,0-3.2 30КП 2,5-3,3 3,1-5,8
2КД90 1,1-1,5 3,1-4,2 2М87Л 1,35-2.0 2,7-4,0 КМ137 0,8-1,1 1,6-3,5
3КД90 1,35-2,0 3,8-5,6 1МК103М 0,7-0,95 2.9-3,7 МК75 1,6-2,2 2,8-3,9

Примечание. Прі потужності пласта и площа поперечного поріза, не

указанных в таблице, поріз в світу определяєтся інтерполяції.

де; m – потужность разрахованого пласта, м.;

m1 – минимальнна потужность пласта для данного мехкомплекса, м.;

m2 – максимальная потужность пласта для данного мехкомплекса, м.;

S – площа поперечного поріза для разрахованого пласта, м2.;

S1 - минимальная площа поперечного поріза для данного мехком-

плекса, м2.;

S2 – максимальная площа поперечного поріза для данного мехком-

плекса, м2

Якщо довжина лави незначна по розрахунку при прийнятій Vmax =4м/с, то треба провести дегазацію пласта. Відповідно до "Керівництва"(11,с.7,табл. I.I) коефіцієнт ефективності дегазації може бути в межах kдег.=0,2…0,5 в залежності від способу дегазації. Якщо коефіцієнт дегазації kдег = 0,4, то метановиділення складе (спочатку було 20 м3/т):

g0r= 20(I - 0,4)=12м3

 

Після цього треба зробити перерахунок. Якщо пласт не га-зовий, то такий розрахунок виконувати не треба.

 

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 110 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика виробки | Опис транспортного ланцюга | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. | Поняття, види, порядок укладання та припинення | Договір купівлі-продажу | Договір міни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Настилання рейкового шляху| Фактичне навантаження на лаву.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)