Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Опис транспортного ланцюга

Читайте также:
  1. Безопасность подъемно-транспортного и механического оборудования
  2. В результате дорожно-транспортного происшествия Р.В. скончался.
  3. Ж.4 Протокол визуального обследования транспортного средства
  4. Идентификация транспортного средства (автобусы, мотоциклы, легковые т с).
  5. Лекція: Організація інструменатльного і транспортного господарства
  6. Определение оптимального срока замены транспортного средства

Описується транспортний ланцюг дільниці приблизно в та-кому порядку.

По лаві вугілля доставляється конвейєром СП87ПМ, довжи-на конвейєра180 м; на транспортному штреку вугілля переван-тажується на скребчаковий конвейєр СП-202, довжина якого змінюється від 170 м до більш мінімально за величину 8-10 м по мірі посування лави. Цим конвейєром вугілля постачається до стрічкового конвейєра 1Л-80, первинна довжина конвейєра 600 м. Коли довжина скребчакового конвейєра становитиме 8-10 м, то скорочується стрічковий конвейєр на довжину 160 м, а скребчаковий знову растилается на свою повну довжину 170м. Ця робота виконується силами дільниці, механічної служби в недільний день, щоб не було простоїв лави.

Стрічковим конвейєром вугілля доставляється до схилу № 3, подальше транспортування вугілля йде загалшьношахтними транспортними шляхами.

 

Розрахунок потужності приводу скребчакового конвейєра

Необхідно погодити з керівником проекту, який конвейєр розраховувати /лава, штрек /.

Приклад розрахунку

Конвейєр доставляє вугілля по ходку знизу вгору, кут нахилу 4°, добове навантаження на лаву 645, т/доб, число змін по здобичі - 2. Прінімаєме чистий час роботи транспорт-ного ланцюга у зміну 4 години, тоді навантаження на транспорт-ний ланцюг складе:

 

Сила тяги вантажної гілки:

 

Сила тяги неодруженої гілки:

 

 

Якщо ланцюг рухається знизу вгору, то приймається знак "+", якщо зверху вниз "-", тобто в цьому випадку в першій формулі треба приймати знак "+", а у другий "-".Якщо кон-вейєр горизонтальний, то

Cos00=1, sin00=1.

 

При цьому формули приймуть вигляд:

 

L- довжина конвейєра, м. = 170 м.

q0- маса I м ланцюга зі скребками, кг/м. q0=20,9 кг/м для 2-х-ланцюгових конвейєрів.

f- коефіцієнт тертя ковзання при рушенні порожнього ланцюга по рештаку. Для конвейєрів СП f =0,7…0,8 (1, с.45).

Приймаємо f= 0,75.

a - кут нахилу конвейєра, градуси. a = 40.

cosa= 0,9976, sina=0,0698.

w- коефіцієнт тертя вантажу по рештаку. Для 2-х-ланцюгових конвейєрів w=0,3 (там же).

qг-маса вантажу на I м полотна конвейєра, кг/м.

V- швидкість рушення ланцюга конвейєра, м/c. V = 1,12 м/c для конвейєра СП-202 (основна швидкість).


q=9,81 м/c- прискорення вільного падіння

Загальна сила тяги

F0=k(Fп+ Fг) /I, c.45 /.

k - коефіцієнт, що враховує збільшення сили тяги на зірочках, k =1,1-1,2. Приймаємо k = 1,2

F0 = 1,2 (36930 + 26650) = 67970 Н.

Потужність приводу:

 

 

У підручнику надруковане 100, а не 1000

 

h = 0,87 –ККД привода, V= 1,12 м/c.

 

 

Приймаємо 2 електродвигуни АИУМ-225М-4 потужністю 55 кВт кожний (2, с. 164). Двигуни будуть розташовуватися на верхньому приводі конвейєра, так як вантаж переміщається знизу вгору.

 

Заходи безпеки при обслуговуванні транспортних устано-вок

Стрічкові конвейєри

Необхідно описати основні заходи безпеки при обслугову-ванні стрічкового конвейєра і наявність протипожежних засобів. Треба використати літературу(3,с.116-122).

Скребчакового конвейєри

Описати основні заходи безпеки при експлуатації конвейєра

(4,с.183-185;3,с.84,86).

 

Література до розділу.

1 Татаренко А.М, Максецкий И. П. Рудничный транспорт. М.: Недра, 1990.

2 Справочник по взрывозащищенному электрооборудованию. Под ред. Пархоменко А. И. Киев: Техника, 1990.

3 Чуринов В.Г. и др. Машинист подземных установок. М.: Недра, 1982.

4 Кораблев А.А., Цетнарский И.А. Справочник подземного электро­слесаря. М.:. Недра, 1985.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика виробки | Настилання рейкового шляху | Система розробки | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. | Поняття, види, порядок укладання та припинення | Договір купівлі-продажу | Договір міни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фактичне навантаження на лаву.| Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)