Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Настилання рейкового шляху

Читайте также:
  1. Визначення шляху і часу обгону
  2. Етнокультурні процеси в Україні ХІV-ХV ст. на шляху формування українського етносу.
  3. Робота постійної сили на криволінійному шляху
  4. Робота постійної сили на прямолінійному шляху

Рейковий шлях у штреку настилається рейками тип ________ на колію ____мм і служить для доставки у вибій матеріалів і устаткування у вагонетках типу ____, настилають його періодично в міру подвигання вибою.

Роботи з настилання рейкового шляху роблять, як правило, вручну в наступній послідовності: розсипають і розрівнюють баласт, потім у баласті готують поперечні канавки, у які укладають шпали (товщина баласту під шпалою 90-100мм). Відстань між осями шпал повинна бути не біль 700мм. Для зручності ремонтних робіт у двоколійних виробках їх укладають у шаховому порядку. Після розкладання шпал на 3-4 ланки рейок на них укладають підкладки і рейки, що скріплюють з раніше покладеними рейками за допомогою двох ланок(накладок) і чотирьох болтів. Після цього шляховим шаблоном перевіряють ширину колії (відстань між внутрішніми гранями голівок рейок). Потім за допомогою чотирьох чи шести костилів пришиваються обидві рейки до кожної шпали, засипають додатково баласт між шпалами (на 2/3 висоти шпал), роблять додаткове рихтування і підбиття шпал баластом. Рейкові шляхи настилаються с ухилом не більш 0,005 (перевищення 5мм на 1м довжини виробки) убік навколостовбурного подвір’я. Ухил шляху перевіряють ватерпасом. У місцях розгалуження шляхів укладають стрілочні переводи [3].

 

2.12.2 Проведення водовідливної канавки

Водовідливні канавки служать для відводу води самопливом по виробці с ухилом 0,005 у водозбірник навколостовбурного подвір’я, відкіля її насосом відкачують на поверхню. Улаштовують канавку у ґрунті виробки під стіною сторони про-ходу людей. При проведенні виробок у м’яких породах водовідливні канавки влаштовують посередині виробки. У цьому випадку вони виконують роль дренажної канавки. Процес будови водовідливних канавок мало механізований, що збільшує трудомісткість проведення виробки в цілому.

Роботи по проведенню водовідливної канавки, як правило, виконують 1, 2 прохідника. Допускається обробка канавки з відставанням вибою на 15 – 20м.

Канавки бувають трапецієподібної, прямокутної й аркової форми. Розміри і конструкцію водовідливних канавок вибирають у залежності від призначення виробки, типу постійного кріплення і кількості води по альбомах перетинів гірських виробок.

У породах з f > 7 і кількістю води до 100м3/рік канавки звичайно не кріплять, у всіх інших випадках кріплять деревом при терміну служби до двох років, при терміні використання більш двох років – залізобетонними плитами. Використовують також бетон у капітальних виробках. У місцях пересування людей і на навантажувальних пунктах канавки повинні бути перекриті дерев’яними щитами (трапами) чи залізобетонними плитами [2].

 

2.12.3 Нарощування конвеєра

При проведенні виробки, гірську масу від вибою транспортують ланцюговим конвеєром _____, тому в міру подвигання вибою його нарощують.

Після огляду і проведення робочого місця в безпечний стан робітники підносять риштаки і ланцюг. Потім один-два робітника розкріплюють натяжну голівку конвеєра і зачищають місце для її пересування, а інші від’єд-нують ланцюг і голівку від риштачного ставу. Усією ланкою пересувають голівку конвеєру на нове місце.

При застосуванні переносного конвеєра укладають нижній риштак і з’єднують його з риштачним ставом, укладають і з’єднують нижню галузь ланцюга. Потім укладають і з’єднують риштак і ланцюг верхній галузі.

При застосуванні пересувного конвеєра перед укладанням риштаків протягають ланцюг через пази, а потім приєднують риштаки. Після цього приєднують натяжну голівку конвеєра до риштачного ставу і закріплюють її. Наприкінці роботи з’єднують і натягують ланцюг, випробують конвеєр у роботі. Замість скребкового конвеєра, після нарощування його максимальної довжини, буде змонтований стрічковий конвеєр _____.

Нарощування стрічкового конвеєру виробляється після демонтажу скребкового конвеєру. Зачищається ґрунт виробки переміщається натяжна станція на довжину нарощування, монтується стави конвеєра (із жорстких секції), розвантажувальний пристрій, подовжується гумовотканинна стрічка. Стикування стрічки виробляється механічним засобом – нероз’ємне з’єднання заклепками внахлестку [2].

 

2.12.4 Прокладка труб і кабелів

При проведенні горизонтальних і похилих підготовчих виробок необхідно прокладати трубопроводи (для води, стиснутого повітря, дегазації) і кабелі (силові, освітлювальні, для сигналізації і зв’язку). Усі труби з’єд-нують на фланцях. В залежності від матеріалу постійної кріпи труби підвішують до кріплення на висоті не менш 1,8м за допомогою хомутів, гаків і металевих штирів, що зашпаровуються в кріплення.

Роботи з прокладки трубопроводів робить ланка слюсарів. На початку роботи вони розмічають весь трубопровід, очищають труби і фланці від бруду і з’єднують їх болтами. Потім підганяють стави на заокругленнях, установлюють засоби кріплення, кріплять став і перевіряють його під тиском.

Силові кабелі підвішують по одній стороні виробки, а освітлювальні, сигнальні і телефонні – по іншій. У підготовчих виробках, закріплених дерев’яним чи металевим арковим кріпленням, кабелі підвішують еластично на брезентових підвісках. У випадку деформації кріплення кабель, не розриваючись, падає на ґрунт. Відстань між підвісками повинна бути не більш 3м. Жорстка підвіска кабелю допускається тільки в капітальних виробках, закріплених бетонним чи залізобетонним кріпленням. Підвіскою, підключенням до устаткування, оглядом і ремонтом кабелів займаються тільки електрослюсарі.

Труби і кабелі необхідно прокладати так щоб вони не заважали пересуванню людей по виробці і не могли бути ушкоджені рухомим складом не тільки при нормальному русі по рейках але і при сході з них [2].

 

2.12.5Освітлення вибо ю виробки

Продуктивність праці, якість безпека робіт багато в чому залежить від висвітлення виробки й особливо її вибою.

Ділянка виробок протягом до 100м, де виконують усі роботи прохідницького циклу, необхідно висвітлювати стаціонарними електричними світильниками ____ і _____, що підвішуються уздовж виробки через 5-10м. Крім стаціонарного застосовують місцеве (на бурильних установках, навантажувальних машинах, прохідницьких комбайнах) висвітлення [2].

 

 

2.13 ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНВЕЄРНОГО ШТРЕКУ.

2.13.1 Загальні положення по охороні праці

Порядок виконання технологічного циклу по проведенню і кріпленню проведених виробок повинно виконуватися в строгій відповідності з діючих „Правил безпеки у вугільних шахтах”, „Інструкції з охорони праці для прохідника”, затвердженого директором шахти і погодженої з профспілковим комітетом, „Інструкції з охорони праці гірника підземного”. Роботи, зв’яза-ні з обслуговуванням комбайну ____, доставочних засобів варто робити згідно „Посібника з експлуатації комбайна прохідницького _____”, „Посібника з експлуатації конвеєра _____” і ін. Усі роботи, зв’язані з обслуговуванням електроапаратів, повинні виконуватися згідно діючих „Правил технічної експлуатації вугільних шахт”, „ПБ у вугільних шахтах” і інших нормативних документів, що діють у галузі.

У кожнім конкретнім випадку безпека робіт при виконанні операції, не передбачених нормативними документами, що діють у галузі, перед видачею чи убранням на робочому місці, варто робити додатковий інструктаж з виконавцями під розпис.

2.13.2 Заходи, щодо безпечного ведіння робіт.

До керування, обслуговування і ремонту комбайна ___допускаються працівники, що мають посвідчення на право керування комбайном ____, проведення налагоджувальних і ремонтних робіт, а також правила його експлуатації і безпечної праці.

При експлуатації комбайна забороняється:

-працювати виконавчим органом з несправним чи виключеним авто регулятором, поламаними чи відірваними кулаками коронки і зношеними чи поламаними різцями;

-робити зарубку виконавчим органом в породу за допомогою ходу комбайну;

-робити маневри комбайном при опущеному столі живильника гідро опор;

-робити поворот столу живильника при навантаженні гірської маси за допомогою ходової частини;

-повертати опущений стіл живильника вліво і вправо, не вирівнявши гірську масу коронкою в підставі ґрунту;

-робити перегін комбайну вперед з опущеним столом живильника, не вирівнявши підстави ґрунту з однієї установки коронки;

-працювати при гірничо-геологічних порушеннях проведених виробок без помічника машиніста.

Забороняється:

-подача струму електроустаткування тупикового вибою при зупиненому вентиляторі головного провітрювання і незадовільному стані вентиляційних труб, при змісті метану в повітрі понад 1%;

-робота комбайна при відставанні вентиляційних труб від вибою згідно вимог ПБ і місцевому скупченні метану понад 2%;

-експлуатація устаткування при порушенні вибухозахистній оболонки;

-вмикати комбайн подачею струму безпосередньо з пускача;

-працювати з несправними електричними кнопками керування і кнопками керування КУ-91, КУ-92 з механічною засувкою;

-перевіряти ланцюги електроустаткування комбайна приладами, що не мають дозволу МакНИИ на застосування в шахтах, небезпечних по газу і пилу;

-робити в шахті ремонт комплектуючих електричних блоків, а також самостійних апаратів з іскробезпечними ланцюгами;

-експлуатація електричних пристроїв з несправними чи відсутніми елементами вибухозахисту;

-експлуатація комбайну при порушенні блокування системи зрошення, а також при її ушкодженні.

На початок нового циклу відставання постійного кріплення від вибою не повинно перевищувати кроку її установки.

При викладенні клітин з дерев’яних стійок, стовпів, шпал у порожнечах під кріпленням роботи повинні виконуватися не менше ніж двома робітниками, під перекриттям тимчасової кріпи і під безпосереднім керівництвом обличчя технічного нагляду ділянки.

 

3.13.3 Міри боротьби з пилом.

Пилоутворення при роботі комбайна ____ придушується зрошувальною системою, форсунки якої розташовані безпосередньо на виконавчому органі і хвостовому конвеєрі. Тиск рідини, що зрошує, не менш 1,2 мПа.

Для запобігання пилоутворення форсунки зрошувальної системи (водяник завіси) установлюються на усіх перевантажувальних пунктах скребкових і стрічкових конвеєрів і на навантажувальному пункті у вагонетки.

Тому, що вугільний пласт небезпечний по вибухонебезпечності вугільного пилу, при проходженні штреку буде здійснюватися комбінована пиловибухозахист. Поблизу вибою (до 50м) буде робитися обмивка пилу – 1 раз у зміну; на іншому протязі штреку – осланцовка.

Для локалізації вибухів установлюються сланцеві заслони через кожнім___м інертного пилу розраховується таким чином, щоб на 1м2 виробки приходилося 400кг пилу.

Забороняється встановлювати заслони на ділянках виробок, що мають порожнечі за кріпленням. Контроль пилувибухонебезпечності штреку проводиться інженерно-технічними працівниками ділянки ежесмінно, гірськими майстрами ВТБ – не менш одного разу на добу. Не рідше одного разу в квартал контроль пилувибухонебезпеки виробки повинний робитися підрозділом ГВГСС.

 

3.13.4 Міри боротьби з метаном

Вентилятор місцевого провітрювання повинний працювати безупинно.

Для контролю за роботою ВМП застосовується апаратура автоматичного контролю – система централізованого телеконтролю змісту метану. Службою АГЗ встановлюються аналізатори метану АГЗ і АС у ЦПП і РП.

Датчики ДМТ-4 установлюються перед ВМП і на вихідній струмені (набудовані на спрацьовування 0,5% і 1% змісту метану відповідно); ППИ у 3-5м від грудей вибою (набудований на спрацьовування при змісті концентрації метану 1%), перед ТСШВП – 400/6 (суха підстанція).

У випадку зупинки ВМП чи порушення вентиляції, роботи в тупиковій частині виробки повинні бути припинені, напруга з електроустаткування знятої і люди з її негайно виведені в провентильовану виробку. Згідно ПБ вибій обладнується резервним вентилятором.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 242 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Фактичне навантаження на лаву. | Опис транспортного ланцюга | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. | Поняття, види, порядок укладання та припинення | Договір купівлі-продажу | Договір міни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристика виробки| Система розробки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)