Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Крайня необхідність у цивільному праві.

Читайте также:
  1. Внаслідок змін на ринку праці у країні (регіоні) відпадає необхідність використання роботодавцем праці іноземця.
  2. Крайняя необходимость
  3. Крайняя необходимость
  4. Крайняя необходимость, условия ее правомерности. Отличие от необходимой обороны.
  5. Необхідність створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
  6. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

Шкода, завдана особі у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних умов не можна було усунути іншими засобами (крайня необхідність), відшкодовується особою, яка її завдала.

Особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред'явити зворотну вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла.

Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці або звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі.

 

Задача 1.

Одного літнього вихідного дня громадянин Б, працюючи на дачній ділянці, несподівано почув за своєю спиною людський крик. Обернувшись, він побачив свого сусіда К з покаліченою рукою. Як виявилось, К зацікавився, що робить у такий пізній час його сусід і підійшов до нього ззаду. Б занесеною мотикою, якою він вибивав каміння, вдарив його в руку. Внаслідок перелому руки, К. 32 дні знаходився на листку непрацездатності.

К. звернувся в суд з позовом до Б про відшкодування йому частини втра­ченого заробітку, що склало 320 гривень і 580 гривень затрачених на лікування.

Проаналізуйте задачу на основі статті 1166 Цивільного кодексу України та вирішіть її.

У даному випадку ми маємо факт заподіяння шкоди. Але варто зясувати чи буде мати місце в даному випадку делікт як такий. У доктрині цивільного права до умов делікту належать наступні:

заподіяння майнової шкоди (збитків) +

протиправності діяння особи, яка заподіяла шко­ду +

наявності причинного зв'язку між протиправни­ми діями особи, яка заподіяла шкоду, і самою шкодою +

наявності вини особи, яка заподіяла шкоду –

У даному випадку має місце казус (Випадок, (казус) має місце тоді, коли психічний стан особи, яка порушила зобов'язання, характеризується відсутністю її вини). А тому, оскільки немає делікту як такого, і у даному немає норм, які передбачають відповідальність без вини.

Отже, згідно з ч.2 ст.1166 ЦК особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Задача 2.

Громадянин Я. проходив вулицею, наступив на мокрий листок, що впав з дерева, послизнувся, і, падаючи, штовхнув громадянина Г., який від падіння на тротуар покалічився.

Чи є підстави для покладення на Я. обов’язку відшкодування збитків, викликаних каліцтвом Г.?

 

Знову ж таки маємо факт заподіяння шкоди. Але варто зясувати чи був наявний делікт як такий.

У доктрині цивільного права до умов делікту належать наступні:

заподіяння майнової шкоди (збитків) +

протиправності діяння особи, яка заподіяла шко­ду +

наявності причинного зв'язку між протиправни­ми діями особи, яка заподіяла шкоду, і самою шкодою +

наявності вини особи, яка заподіяла шкоду –

У даному випадку має місце казус (Випадок (казус) має місце тоді, коли психічний стан особи, яка порушила зобов'язання, характеризується відсутністю її вини). А тому, оскільки немає делікту як такого, і у даному немає норм, які передбачають відповідальність без вини. (вини нема, бо мали місце рефлекторні рухи, які притаманні будь-якій особи при падінні)

Отже, згідно з ч.2 ст.1166 ЦК особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Задача 3.

У районну лікарню звернулась жінка з проханням надати термінову допомогу її батькові, який перебував у важкому стані і був привезений до лікарні міжміським автобусом.

Завідувач хірургічним відділенням незважаючи на те, що донька протягом 45 хвилин три рази зверталась за допомогою, відмовив, мотивуючи відмову тим, що він зайнятий іншим хворим.

Хворий в автобусі помер. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок великої втрати крові. Встановлено, що причиною кровотечі була виразка шлунку. На запитання прокурора про можливість попередження смерті судово-медична експертиза дала відповідь: при своєчасному наданні медичної допомоги життя можна було врятувати.

Проаналізуйте ситуацію. В чому виражається протиправність поведінки?

Дайте визначення протиправності та її видів.

Протиправним є будь-яке діяння, яке спричинило порушення субєктивних прав особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим немайновим інтересам, якщо особа не була уповноважена на заподіяння шкоди.

Види:

· дія;

· бездіяльність;

Згідно з ч.1 ст.1166 ЦК майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

В даному випадку бездіяльність лікаря завдано шкоди праву на життя та на медичну допомогу фізичної особи.

Відшкодування здійснюється у порядку ст.1200 ЦК.

Задача 4.

Громадянин Ш пред’явив позов у суд про стягнення 1476 гривень з КСП “Золота Нива”. У позові зазначено, що 5 жовтня 2004 року його корова випасалась на конюшині КСП. Працівники, зауваживши це, загнали корову у сіносховище, де вона загинула внаслідок гострої тимпанії. Позивач просив стягнути 1476 гривень, що складає вартість корови за ринковими цінами.

Суд, розглянувши справу, прийшов до висновку, що корова загинула з вини її власника і у позові відмовив.

Проаналізуйте справу з точки зору причинного зв’язку і визначте суб’єкта відповідальності.

Згідно з п.2 ППВСУ «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини.

В даному випадку безпосереднього причинового звязку між діями Ш. та загибеллю корови немає. Безпосередній причиновий зв'язок є між діями працівників КСП та загибеллю цієї корови. Але у доктрині цивільного права пропонується поняття опосередкованого причинового звязку. Якщо виходити з доктринальних позицій, то винним буде Ш. в силу простої необережності (не передбачав, хоча міг би).

Якщо ж дотримуватися позиції ПВСУ та ч.1 ст.1172 ЦК, то відповідати буде КСП, якщо працівники здійснили такий делікт під час виконання свої обовязків.

 

 

Задача 5.

У ніч на 25 вересня 2004 року було затоплено підсобне приміщення магазину, внаслідок чого пошкоджено 205 пачок дитячої суміші по 2 гривні за пачку, що складало 2460 гривень. На ремонт затопленого приміщення було витрачено 2500 гривень.

Як вияснилось, наймач С, яка проживає над приміщенням магазину, залишила відкритим водопровідний кран, що послужило причиною аварії. С вважає, що вона не затоплювала магазин, оскільки вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком.

Дайте рішення спору.

У даному випадку маємо заподіяння шкоди. Але варто зясувати чи був наявний делікт як такий.

У доктрині цивільного права до умов делікту належать наступні:

заподіяння майнової шкоди (збитків) +

протиправності діяння особи, яка заподіяла шко­ду +

наявності причинного зв'язку між протиправни­ми діями особи, яка заподіяла шкоду, і самою шкодою +

наявності вини особи, яка заподіяла шкоду + (вина є у формі простої необережності)

А тому наймач С. має відшкодувати згідно з ч.1 ст.1166 ЦК повну майнову шкоду у сумі 4960 і за наявності для того підстав – упущену вигоду.

 

 

Задача 6.

Громадянин О. йшов вулицею. Несподівано йому на голову впала брила снігу із бурульками з даху 3-х поверхового будинку. О. був госпіталізований з важким пораненням голови, вивихом ключиці. Внаслідок травми він втратив слух на одне вухо.

До департаменту житлово-комунального господарства Львівського міськвиконкому було пред’явлено позов про відшкодування витрат на лікування, оздоровлення (масаж), а також про відшкодування моральної шкоди за втрату слуху і викликані цим незручності.

Юрисконсульт департаменту в судовому засіданні пояснив, що через брак коштів дахи будинків не очищуються, але департамент систематично оголошує по радіо, через пресу про необхідність проявляти обережність і не наближатися близько до будинків, щоб уникнути нещасних випадків. О. проходив надто близько від будинку, сам проявивши грубу необачність.

Вирішіть спір.

У даному випадку маємо заподіяння шкоди. В ідеалі дану шкоду у відповідності з ст.1173 ЦК має відшкодувати держава, оскільки вона заподіяна бездіяльністю органів місцевого самоврядування при здійсненні своїх повноважень.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 1477 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика виробки | Настилання рейкового шляху | Система розробки | Фактичне навантаження на лаву. | Опис транспортного ланцюга | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | Договір купівлі-продажу | Договір міни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК).| Поняття, види, порядок укладання та припинення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)