Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке стиль?

Цим латинським словом стародавні греки називали манеру письма, спосіб викладення. Кажуть, що стилем називали металевий олівець, яким греки писали на воскових дощечках.

Читаємо у словник з естетики: «Стиль – історично сформована відносно стійка спільність образної системи, засобів і прийомів художнього вираження, обумовлена ​​єдністю ідейного змісту мистецтв».

Якщо сказати по-іншому, то стиль у мистецтві – це взяті разом особливості творів, що відрізняють епоху або мистецтво цілого народу.

Стиль – це єдність у різноманітті.

Стиль – це світогляд певної епохи, певних класів, що виражається через художні образи.

Стиль – це ідеологія в мистецтві, продукт ідеології.

Натуралізм – не жанр, а стиль.

Коли Мейєрхольд звинуватив Станіславського в натуралізмі, йшла розмова про стилі. Мейєрхольду здавалося, що цим стилем (способом) не можна відображати ті грандіозні
революційні процеси, які відбувалися в той час в державі. Фактично, це була суперечка, боротьба. У пошуках більш точної художньої позиції Вахтангов навіть придумав собі стиль – фантастичний реалізм. Те ж саме відбувалося і з Ахметелі (Сандро Ахметелі – засновник грузинського режисерського театру поряд з Коте Марджанішвілі. Його доля, і особиста, і творча, багато в чому схожа з долею Вс. Мейєрхольда). Його прихильність романтико-героїчному стилю – це ідеологічна його позиція, а не просто вибір художніх засобів самих по собі. Це дуже важливо. Адже такого стилю не існувало в природі. Його треба розуміти, як романтичний, який досліджує «виняткові характери у виняткових обставинах».

Отже, економічний базис епохи, а над ним височить його надбудова – ідеологія даного базису. Ця ідеологія виражається в мистецтві через певний стиль. Але було б помилкою думати, що стилі (та напрями) виникали відразу, як по команді, у відповідь на зміну системи виробничих відносин. Ці процеси – поступові, тривалі, які в кожній державі виникають в особливих умовах і проявляються в різних формах. Так само зміна формації в різних країнах і державах відбувалася в різний час і по-різному.

Стиль визначався непомітно, організовувався, викристалізовувався повільно, а потім найяскравіше виражався в мистецтві геніального художника, стаючи еталоном наслідування для інших, маяком цілого стилю-напрямку. Один художник в даному стилі збагачував іншого, а навколо множилися епігони-ремісники.

Режисерові необхідно точно знати і вміти «читати» стилі.

Це так само необхідне, як музиканту – відчувати і знати стильові відмінності музики Гендля і Гайдна, Баха і Моцарта, Шуберта і Шопена, розуміти різницю між, наприклад, поліфонічним строгим стилем і Віденської класичної школою. Адже якщо режисер, працюючи над постановкою класичного твору, не здатний «вичитати» його стилістичні особливості, якщо не зможе в ескізах художника точно визначити стиль епохи, він ніколи не знайде точної сценічної форми.

Режисер повинен уміти «читати стилі», - це одна зі сторін його професії. Історія людства – це і є історія стилів.

Стиль – це одна з проблем, яку повинен освоїти режисер. Якщо хочете, рівень режисерської освіченості можна визначати за рівнем його обізнаності в стилях. Це дуже важливо для професії.

Стиль треба вивчити в подробицях, точно знати всі норми, всі особливості його. Треба добре розбиратися в школах і напрямках, починаючи з найдавнішого і до сьогодення, - і не тільки театру та екрану, а й живопису, музики, скульптури та архітектури.

Періодизація європейських стилів та історичних епох:

1. Доісторична епоха Європи.

Перші століття до нашої ери і нашої ери. (У різних країнах.)

2. Середньовіччя: V ст. н.е. – XV (XVI) в.

Раннє Середньовіччя: V - XII ст.

Пізнє Середньовіччя: XII – XV ст.

Романський стиль: X – XII ст.

Готичний стиль: XII – XV ст.

Бургундські моди: XV ст. (Стиль одягу.)

3. Новий Час: XVI ст. – 1871 р.

Відродження (Ренесанс): XV – XVI ст. (Характерний для Італії.)

Бароко: (початок) XVII – XVIII ст.

Класицизм: XVII - XVIII ст.

Реалізм: XVII ст. – до наших днів. (Стиль живопису і літератури.)

Рококо: (20 – 60-і роки) XVIII ст. (Стиль прикладного мистецтва, моди, інтер'єру, малих архітектурних форм.)

Сентименталізм (Руссоїзм): (60-і роки) XVIII ст. – (початок) XIX ст.

Романтизм: (кінець) XVIII ст. – (перша половина) XIX ст.

Ампір: (перша половина) XIX ст. (Стиль архітектури, інтер'єру, прикладного мистецтва, моди.)

Друге Рококо: (30 – 60-і роки) XIX ст. (Стиль моди.)

Неостилі (неоготика, неокласицизм та інші.) Еклектизм. Історизм: XIX ст. (Стилі архітектури, прикладного мистецтва.)

4. Новітній час: 1871 р. – наші дні.

Символізм: (60-і роки) XIX – (10-і роки) XX ст. (Стиль живопису, музики, літератури, театру.)

Модерн (Ар Нуво, стиль Ліберті, Сецессіон, Югенстиль): (90-і роки) XIX – (10-і роки) XX ст. (Стиль архітектури, прикладного мистецтва, моди.)

Конструктивізм: (10 – 20-і роки) XX ст. (Стиль моди, архітектури.)

Модернізм (Модерн): (біля) 1900 року – початок Другої Світової Війни.

Постмодернізм: кінець Другої Світової Війни – наші дні.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Глава 1. Структура жидкостей | Структура творчого процесу | Схема проекту постановки | Анкета про образ. | Леандр та Люцинта | СЦЕНІЧНИЙ АНАЛІЗ – АНАЛІЗ ДІЄЮ, ВИВЧЕННЯ ПОБУТУ | Скелет постановки | Дієва розповідь – це перехідний місток до аналізу дією. | Краще починати з простих етюдів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Природа почуттів| Що таке жанр?

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)