Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура творчого процесу

Читайте также:
  1. III. Структура процесса мышления.
  2. III. Структура Студенческого совета
  3. IV Структура действия
  4. IV. Структура ОСС університету та їх повноваження
  5. XIII. Структура РО
  6. А. Формирование собственного информационного потока, не зависящего от жестко контролируемого властями, конкурирующими структурами и т. п.
  7. Автомобиля и его структура.

Виходить, будь-який творчий процес складається з аналізу, створення ідей і моделювання – з подальшою перевіркою, випробуванням цієї моделі.

У перекладі нашою професійною мовою ми отримуємо наступне:

1. Аналіз твору - проникнення у задум автора, накопичення знань, літературний аналіз;
2. Створення ідейно-тематичного задуму - формулювання основних ідей майбутньої постановки;
3. Аналіз твору з боку дії – розробка п'єси зсередини, накреслення основних ліній постановки, визначення наскрізної дії та надзадачі;

4. Створення форми майбутньої постановки (моделювання);

5. Перевірка наміченого в дії (дієвий аналіз).

Режисерський план – це велика і складна система художніх образів і дій, величезна кількість взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів.

Побудова моделі майбутньої постановки, тобто створення «проекту» художнього образу, вимагає від режисера знань, володіння технікою сценічного та екранного мистецтва, таланту. Він повинен бути обдарований природою, творчою уявою, одним словом – бути художником з голови до п'ят.

Модель (план) постановки складається з ідей, точно знайдених елементів дії, подій, бажань, декорацій та музики, костюма і гриму, світла і реквізиту і – що найголовніше – з систем наскрізних дій і надзадач, з елементів подієвого ряду. Для того, щоб скласти і побудувати таку модель (режисерський план) майбутньої постановки, розробити всі її елементи, потрібно, по можливості, залучити до цієї справи всі свої знання і знання всіх законів: законів життя людського суспільства, законів природної поведінки людини в житті, законів дії, закону наскрізної дії та надзадачі, законів композиції, метод дієвого аналізу і т.п.

Режисерський план

1. Перше знайомство з п'єсою та інтуїтивний, емоційний начерк задуму. Це, швидше, настрій, установка;

2. Занурення в матеріал та аналіз літературного твору. Характеристика дійових осіб, вивчення додаткового матеріалу;

3. Створення ідейно-тематичного задуму майбутньої постановки, що, по суті, є першим творчим моментом у роботі над постановкою.

 

Зведемо весь процес створення режисерського плану до трьох етапів, або трьом частинам – початок, середина, закінчення:

Початок: ідейно-тематичний задум - літературний аналіз;

Середина: сценічний аналіз - аналіз дії, вивчення побуту;

Закінчення: рішення - втілення ідей задуму, «реалізація задуму у формі».

Ідейно-тематичний задум – це літературний аналіз і міркування про п'єсу. Це визначення та оцінка фактів. Режисер вивчає матеріал і, користуючись ним, намагається визначити і уточнити те, що йому б хотілося висловити людям, користуючись авторським текстом. Визначає тему та ідею, надзадачу автора і співвідносить її зі своїм задумом.

Сценічний аналіз – це аналіз і сприйняття матеріалу зсередини, як події, що відбувається в житті. Це аналіз через дію в самій його суті. Це визначення дієвих ліній (наскрізні дії, прагнення), з яких сплітається клубок подій п'єси. Це розбір матеріалу зсередини, з самої гущі дій і переживань. Це переклад ідей і думок в зображення через дії. Тут режисер виступає як психолог, який шукає причини і наслідки, мотивації вчинків дійових осіб. Сценічний аналіз п'єси – це вивчення п'єси дією, це розкриття і вивчення системи взаємодій і взаємозв'язків, вибудуваних автором. Це аналіз і побудова того, як жив би і діяв, що і як відчував, і як би виявляв свої переживання герой автора, «якби» він дійсно існував. Це створення сценічного життя постановки і роману життя людського духу ролі.

 

Рішення, як результат аналізу – це створення розповіді про подієвий ряд історії, спрямованої і заплідненої режисерською ідеєю. Це знаходження форми, народженої від злиття двох перших частин. Це з допомогою аналізу дією, створення життя людського духу і тіла, це створення образу постановки, знаходження прийомів і способу втілення ідейно-тематичного задуму. Сценічне рішення постановки - це знаходження сценічного образу, який був би адекватний літературному, це «переклад» літератури в знакову систему майданчика (або екрану).

Простежимо, за якою схемою відбувається процес створення режисером проекту майбутньої постановки.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 273 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Анкета про образ. | Леандр та Люцинта | СЦЕНІЧНИЙ АНАЛІЗ – АНАЛІЗ ДІЄЮ, ВИВЧЕННЯ ПОБУТУ | Скелет постановки | Дієва розповідь – це перехідний місток до аналізу дією. | Краще починати з простих етюдів. | Природа почуттів | Що таке стиль? | Що таке жанр? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глава 1. Структура жидкостей| Схема проекту постановки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)