Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Емпіричне дослідження рівня адаптаційного потенціалу військовослужбовців військової служби за контрактом.

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. IV. Класифікуйте подані висловлювання за показниками низького рівня педагогічного спілкування.
  3. Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності
  4. Актуальнысть дослідження
  5. Аналіз результатів проведеного дослідження
  6. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  7. Біохімічні дослідження пам'яті

Для досягнення мети емпіричного дослідження були використані наступні методики: методика аналізу експертних оцінок безпосередніх командирів; методика нервово-психічної стійкості «Прогноз»; багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність 200» А.Г.Маклакова і С. В. Чермяніна;методика вивчення загальної самооцінки.

Оцінка успішності військово-професійної діяльності проводилася Методом експертних оцінок ефективності виконання службової діяльності (М.В.Макаренка) і дала наступні результати :

Рис.2.1

Середній бал успішності підрозділу становить 3,48.

Методику «Прогноз» було проведено з метою виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості; вона дозволяє виявити початкові симптоми порушень особистості, оцінити ймовірність їх розвитку та зародки біхевіоральних розладів у трудовій та навчальній діяльності. Військовослужбовець - контрактник з стійкою нервово-психічною стійкістю є стресостійким, здатним нормально реагувати на різні подразники, як зовнішні так і внутрішні, це дає змогу належним чином адаптуватися до нових незнайомих умов проходження служби.

Результати, які ми отримали, показані на рисунку 2.2 і свідчать про те, що можливі нервово-психічні зриви, у досліджуваних, особливо в екстремальних ситуаціях. Загалом, у військовослужбовців рівень нервово-психічної стійкості - задовільний, що дозволяє виконувати завдання які на них покладаються . Нервово-психічна стійкість є одним з основних чинників, які впливають на соціально-психологічну адаптацію військовослужбовця до військової служби, та плідну працю як в навчанні так і у виконанні службових обов’язків.

Рис.2.2

Результати дослідження за методикою нервово-психічної стійкості «Прогноз»


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 134 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сутність та зміст та особливості професійної адаптації військовослужбовців військової служби за контрактом до умов військової служби | Висновки до розділу | Практичні рекомендації заступникам командирів по роботі з особовим складом щодо розвитку адаптаційного потенціалу військовослужбовців військової служби за контрактом | Висновки до розділу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Організація і методика емпіричного дослідження| Результати дослідження за методикою багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність 200».

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)