Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості обліку ПДФО

Читайте также:
  1. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  3. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.
  4. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  5. Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  6. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  7. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості

Облік доходів, отриманих фізичними особами ( працівниками організацій ), ведеться в залишковому регістрі накопичень ( Взаєморозрахунки з ПДФО ) у розрізі кодів доходу, ставок оподаткування, місяців податкового періоду і дат нарахування доходу. Структура регістра відповідає вимогам регламентованої форми «Розрахункова відомість за формою № 1ДФ ». Коди доходів вказуються для кожного виду розрахунку, що представляє собою нарахування, з планів «Основні нарахування організації ». У конфігурації класифікатори реалізовані у вигляді довідника Види доходів ПДФО з зумовленими елементами. Якщо необхідно, цей довідник може бути розширений відповідно до зміни класифікації доходів. Перелік усіх пільг, які використовуються для розрахунку ПДФО, зберігаються в довіднику Види пільг працівників організації. Код пільги відповідає номеру підпункту, в якому вона визначена в Законі («Про податок з доходів фізичних осіб № 889 - 1У від 22.05.2003 ). Реквізит Розмір пільги ПДФО містить інформацію про розмір застосовуваної пільги ( рисунок 12). Так само в довіднику задається спосіб розрахунку пільги. У конфігурації передбачено кілька способів розрахунку пільг :

• Основний ;

• За кількістю дітей ;

• За кількістю дітей інвалідів;

• На трьох дітей.

Для розрахунку суми пільги також використовуються деякі індивідуальні дані фізичних осіб. Кількість дітей визначається за табличній частині Склад сім'ї довідника Фізичні особи, що відкривається по кнопці ПДФО. Дані про інвалідність задаються в спеціалізованому регістрі відомостей Відомості про інвалідність фіз.осіб. Всі відомості про заяви на застосування пільги від працівників зберігаються в регістрі відомостей Пільги працівників організації. Регістр заповнюється тільки при проведенні документа Заява на застосування пільги. Інших засобів внесення інформації в цей регістр в конфігурації не передбачено. За замовчуванням всі фізичні особи є податковими резидентами. Реєстрація того факту, що фізична особа є податковим нерезидентом (або стає резидентом ), здійснюється в регістрі відомостей « Громадянство фізичної особи ».
Податкове « резидентство » фізичної особи для обчислення ПДФО визначається станом на кінець звітного року. Обчислення ПДФО можна умовно розділити на два типи: обчислення податку для фізичних осіб - працівників організації та обчислення податку для контрагентів - СПД ( суб'єктів підприємницької діяльності). Нарахування податку працівникам проводиться тільки одним документом - Нарахування зарплати працівникам організацій. Розрахунок ПДФО для контрагентів - СПД проводиться документом Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1 -ДФ, і він фіксує факт сплати податку контрагента.

Рисунок 12 Екранна форма вікна довідника Види пільг працівників організацій 

До 1 січня 2011 з заробітної плати співробітників утримувалися внески до фондів соціального страхування. Після зазначеної дати утримується Єдиний соціальний внесок.

Розрахунок обчислення внесків до фондів соціального страхування проводився за наступною методикою :

Для обчислення внесків використовувався регістр розрахунків Внески до фондів. У регістрі зберігається інформації про суму бази внеску, про суму бази з урахуванням обмежень і про суму самого внеску. Інформація зберігалася в розрізах необхідних для формування регламентованої звітності.

- У системі був реалізований розрахунок наступних внесків до фондів соціального страхування :

- «Безробіття (працівник) » ;

- «Пенсійний ( працівник 1-2%) » , «Пенсійний ( працівник , бюджетник або льотчик ) » ;

- « Соцстрах (працівник) » ;

- «Безробіття ФОП ( основний склад ) » ;

- «Пенсійний ФОП (інваліди ) » , «Пенсійний ФОП ( льотчики ) » , «Пенсійний ФОП( Основний склад ) » ;

- « Соцстрах від нещасного випадку ФОП ( основний склад ) » ;

- « Соцстрах ФОП ( основний склад ) ».

Всі перераховані внески були внесені в якості визначених елементів в довідник Податки і використовувалися при побудові регламентованої звітності. Інформація про зміну ставок і порогів внесків зберігається в регістрі відомостей Шкала ставок податків .

Розрахунок внесків до фондів соціального страхування, як нарахованих на ФОП, так і утриманих із заробітної плати працівників підприємства, виконується безпосередньо в документі Нарахування зарплати працівникам організацій. У конфігурацію включена можливість ведення обліку доходів працівників для цілей обчислення ПДФО і внесків до фондів вручну.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виділення об’єктів на Робочому столі чи у будь-якій папці | Окремі якісні реакції. | Теоретичні відомості | Автоматизація розрахунків з підзвітними особами | Опис вихідних документів | Приклад розв’язування системи лінійних рівнянь | Завдання | Одержання та дослідження колоїдних розчинів срібла. | Кадровий облік | Звіти з кадрового обліку, з нарахування і виплати зарплати |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нарахування зарплати| Виплата зарплати

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)