Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА

Читайте также:
  1. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  3. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.
  4. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  5. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  6. Визначення. Конструкція. Особливості роботи
Назва хвороби Назва збудника
   
     

Вказати систематичне положення (клас, підклас, групу порядків, порядок, рід, родину) та ознаки, що взяті за основу систематики). Заповнити таблицю 1.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 1.

Біологічні особливості збудника _______________________

Назва хвороби Збудник Стадія і місце резервації інфекції. Джерела первинної інфекції Спосіб проникнення в тканини рослини-живителя. Час ураження, уражені органи, період шкідливості Інфекція Тривалість інкубаційного періоду, кількість генерацій Шляхи і способи поширення інфекції
Первинна Вторинна
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

 

 


Б. УМОВИ РОЗВИТКУ_____________________________

Вказати вплив екологічних факторів на розвиток хвороби, (температура, вологість, pH грунту та ін.). Роль агротехнічних факторів у розвитку хвороби (удобрення, мікроелементи, способи обробітку ґрунту, зрошення та ін..).__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загрузка...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Б. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ____________________ ВІД __________________

Необхідно розкрити суть науково-обґрунтованої системи заходів захисту культури. Навести прогноз і сигналізацію строків проведення заходів захисту як головну ланку комплексних систем захисту. Дати фітопатологічну оцінку агротехнічним прийомам. Дати обґрунтування плану захисних заходів на фоні біології розвитку збудника та метеорологічних умов поточного року.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б. РЕКОМЕНДОВАНІ ФУНГІЦИДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ _________________ ВІД ___________________________

На основі опрацьованих джерел літератури скласти список фунгіцидів рекомендованих для захисту конкретної культури від конкретної хвороби. Найбільш поширеним і ефективним дати характеристику в таблиці 2.

Таблиця 2

Список фунгіцидів для захисту____________________ від _____________

(назва культури) (назва хвороби)

 

Назва препарату, діючої речовини Описаний у науковій літературі (Автор, рік видання) В Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до застосування в Україні Механізм дії препарату (контактний, системний), спосіб застосування
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Метеорологічні умови вегетаційних періодів

 

Рік Місяць Середнє за рік
                           
                           
                           

 

 

ВИСНОВКИ

У цьому розділі висвітлюється важливість роботи із вивчення видового складу збудників хвороб обох культур, їх біології та причин виникнення для своєчасного і гарантованого захисту культури з метою отримання високих врожаїв та захисту довкілля від шкідливих впливів пестицидів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Число Підпис

 

 

ДОДАТКИ

 

Рекомендована література

Базова

1 Білик М.О., Євтушенко М.Д , Марютін Ф.М Фітопатологія Харків: Еспада, -2003 р.

2. Дементьєва М.И. Фитопатология. –М.: Агропромиздат, 1985. -396с.

3. Исаева Е.В., Шестопал З.А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур» -К.: Урожай, -149 с.

4. Недвига О.Є. Словник понять і термінів з фітопатології. Умань, 2001, -302 с.

5. Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 410 с.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА | Обґрунтування явища політичної еліти у спадщині українських політичних мислителів | Концептуальні підходи до типологізації політичної еліти | Політична еліта сучасної України: регіональний і національний контекст | Роль політичної еліти у модернізаційному перетворені громадянського суспільства | Висновки | Богдан Панченко, учень 11 класу Паланської ЗОШ І-ІІІ ст. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вказати систематичне положення (клас, підклас, групу порядків, порядок, рід, родину) та ознаки, що взяті за основу систематики). Заповнити таблицю 1.| Розділ I Формування політичної еліти як рушійної сили суспільно – політичних процесів держави

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)