Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА

Читайте также:
  1. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.
  3. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  4. Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  5. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  6. Визначення. Конструкція. Особливості роботи

ФІТОПАТОЛОГІЯ

 

 

Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни „Фітопатологія” для підготовки бакалаврів в аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації за напрямом 6.090105 „Захист рослин ”

 

 

Виконана студентом (кою) _____ курсу ____ групи

____________________________________________

____________________________________________

Роботу здано на перевірку_____________________

Перевірено__________________________________

Захист відбувся з оцінкою_____________________

Члени комісії________________________________

___________________________________________

 

 

УМАНЬ-2015 р.

Автор і укладач:

Мостов’як С.М.,кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Схвалено на засіданні методичної комісії факультету плодоовочівництва і лісівництва (протокол № _____ від ______2014 р.)

 

ФІТОПАТОЛОГІЯ.Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни „Фітопатологія” для підготовки бакалаврів в аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації за напрямом 6.090105 „Захист рослин ”,Умань, 2013. – 26 с.

 

 

Рецензент: Шевченко Ж.П.,кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту рослин УДАУ

 

 

Курсова робота є заключним етапом у вивченні курсу "Сільськогосподарська фітопатологія"

В курсовій роботі необхідно розробити матеріали по двох фітопатологічних об'єктах. В основному в завданнях представлені плодові і ягідні (завдання А) та овочеві, або польові (завдання Б).

 

 

Культура Назва хвороби Площа, га
     

 

Індивідуальне завдання Б.

Культура Назва хвороби Площа, га
     

 

 

ЗМІСТ

Всі розділи згідно їх розміщення в роботі з вказуванням номера початкової сторінки.(Вступ і т.д.)

 

 

ВСТУП.

Висвітлити завдання фітопатології в Україні. Стан вивчення і поширення основних хвороб _______________________ культури, втрати від них. Площі зайняті культурою та перспективи її вирощування.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А. ОСНОВИ ЗАХИСТУ _________________________________________ ВІД ХВОРОБ. ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ.

Знання про поширення, шкідливість, біологічні особливості розвитку збудників хвороб, екологічних умов їх розвитку необхідні для правильного визначення напрямку і принципів побудови систем захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

Назва хвороби
 
 
 
 

Викласти відомості про поширення хвороби в Україні і за кордоном. Вказати загальний ареал збудника чи збудників та ареал шкідливості. Розкрити причини поширення хвороби).

Загрузка...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А. СИМПТОМИ ПРОЯВЛЕННЯ ХВОРОБИ

Описати симптоми хвороби згідно завдання. Перерахувати рослин-живителів. Дати органотропну спеціалізацію збудника. Вказати строки проявлення хвороби і максимального їх розвитку із обґрунтуванням причин; тривалість перебігу хвороби; основні методи діагностики. Замалювати уражені рослини, зробити підписи до рисунка.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А. ШКІДЛИВІСТЬ

Вказати прямі і опосередковані втрати; розміри господарських втрат від хвороби. Описати механізми шкідливості хвороби.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА | Розділ I Формування політичної еліти як рушійної сили суспільно – політичних процесів держави | Обґрунтування явища політичної еліти у спадщині українських політичних мислителів | Концептуальні підходи до типологізації політичної еліти | Політична еліта сучасної України: регіональний і національний контекст | Роль політичної еліти у модернізаційному перетворені громадянського суспільства | Висновки | Богдан Панченко, учень 11 класу Паланської ЗОШ І-ІІІ ст. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання| Вказати систематичне положення (клас, підклас, групу порядків, порядок, рід, родину) та ознаки, що взяті за основу систематики). Заповнити таблицю 1.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.028 сек.)