Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення. Конструкція. Особливості роботи

Читайте также:
  1. XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  3. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
  4. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.
  5. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  6. Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА
  7. Будівельні роботи по спорудженню контактної мережі

Лекція №4

Розділ ІІ. Статично визначені системи.

Тема 2.1 Плоскі ферми

План.

1.Визначення.Конструкція.Особливості роботи

2. Класифікація ферми.

3. Визначення зусиль в стрижнях ферми методом перетинів

4. Спосіб вирізування вузлів

 

Визначення. Конструкція. Особливості роботи

Ферма – це система, що складається з прямих стрижнів, з’єднаних у вузлах шарнірами. Жорсткість з'єднань стрижнів в реальный фермі вважається неістотно впливаючою на розподіл зусиль. Навантаження вважається прикладеним у вузлах, тому стрижні ферм працюють тільки на розтягування (стиснення). В розтягнутих стрижнях матеріал стрижнів використовується в роботі повністю (напруги в перерізі постійні), на відміну від зігнутих стрижнів, де середня по висоті частина перетину недовантажена. Тому ферма є більш економічною конструкцією, ніж балка.

У фермі виділяють наступні елементи (рис.1): верхній і нижній пояси, решітка, що складається з похилих стрижнів – розкосів і вертикальних – стійок і підвісок.

Рис.1

По напряму опорних реакцій при вертикальному навантаженні розрізняють балочні і розпори ферми; за призначенням: мостові і кроквяні; по контуру поясів: з паралельними поясами, з трикутним контуром поясів, з полігональним контуром поясів; за системою решіток: з трикутними решітками, розкосні,двух-і багаторозкосні, з складними решітками, наприклад, шпренгельні.

 

2. Класифікувати ферми можна по наступних 5 ознаках:

1) Характер окреслення зовнішнього контура. Ферми бувають з паралельними поясами (рис. 2), з ламаним або так званим полігональним розташуванням поясів. До останніх відносяться, наприклад, ферми з параболічним контуром верхнього пояса (рис. 3.д) і ферми трикутного контура (рис 3.в)

2) Тип решітки. По цій ознаці ферми діляться на ферми з трикутними решітками (рис. 2.а), ферми з роскосим решітками (рис. 2.б) , ферми з напіврозкосими решітками (рис. 3.в), ферми з ромбічними решітками (рис 2.г), двохрешітчасті (рис. 3.д), багато решітчасті ( рис. 2.е).

3) По типу спирається ферми можуть бути закріпленими у обох кінців - балочними (мал. 3.а) або арочними (мал. 3.д, е), консольними - закріпленими у одного кінця (мал. 3.б), балочний консольними (мал. 3.в, г)

 

4) Призначення ферми. Залежно від призначення розрізняють ферми кроквяні, кранові, баштові, мостові і інші.

5) Рівень їзди. Мостові ферми залежно від рівня їзди діляться на ферми з їздою низом, ферми з їздою зверху і ферми з їздою посередині.

 

 

 

Рис 2. Рис 3.

 

Далі нас, як будівників і проектувальників досить дрібного масштабу цікавитиме тільки кроквяні ферми.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 326 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Я прибыл на ферму, где разговаривал с заместителем директора вет. службы Лодейнопольского МО.| Классификация ферм и область их применения

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)