Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Процес збагачення у гвинтових сепараторах

Читайте также:
  1. A)бұл құқықтың дамуы мен қызмет етуінің қалыптасу процессінің негізгі немесе жетекші бастаулары
  2. C.1 Процессы с ключевых точек зрения
  3. ERP - типизация производственных процессов и продуктов. Нормативно-справочная информация о продукте
  4. I. Процессы переноса.
  5. II. Мир мыслительного процесса (ГБ).
  6. III. Організація навчально-виховного процесу
  7. IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Рух потоку пульпи у гвинтовому жолобі носить складний характер і відрізняється такими особливостями:

– під впливом відцентрових сил потік приймає нахилене до горизонту положення з характерним серпоподібним профілем (рис. 8.11).

 

 


– глибина потоку в різних зонах поперечного перетину різна: мала – в зонах біля внутрішнього борту, максимальна – в середній частині біля зовнішнього борту.

– швидкість гвинтового потоку в різних зонах поперечного перетину також різна і вона змінюється за параболічним або за логарифмічним законом. Залежно від радіусу обертання середня подовжня складова швидкості гвинтового потоку може бути приблизно визначена за формулою:

 

, м/с, (8.22)

 

де – відстань від осі обертання, м; – прискорення вільного падіння, м/с2; – кут поперечного нахилу жолоба сепаратора до горизонту, град.

Середня швидкість потоку по жолобу сепаратора визначається за формулою Шезі (7.15);

– швидкість циркуляційної течії вздовж дотичної до поперечного перетину жолоба визначається за формулою:

 

, м/с, (8.23)

 

де – подовжня швидкість потоку (7.33), м/с; – кут між горизонтальними проекціями радіальної і тангенціальної складових швидкості елементу потоку, град; – подовжній і поперечний кути нахилу жолоба, град.

Довжина пробігу елементів потоку від зовнішнього борту до внутрішнього в гвинтових апаратах складає від 0,7 до 1,5 витків.

Мінеральне зерно, що рухається в потоці пульпи по гвинтовому жолобу, зазнає одночасно впливів різних за величиною і напрямком сил, рівнодіюча яких визначає його траєкторію і положення у потоці (рис. 8.12).

 

 

 


Основні сили, що діють на мінеральну частинку, що рухається в гвинтовому жолобі, такі:

гравітаційна сила (8.1), нормальна складова якої визначає величину сили тертя (7.4), а тангенціальна – величину тягнучої сили в напрямку найбільшого нахилу дна жолоба;

гідродинамічна сила (8.2), величина її залежить від положення зерна по висоті потоку. Вона сприяє підтримці зерен у зваженому стані (в глибокій частині потоку);

відцентрова сила мало впливає на швидкість руху зерна вздовж жолоба, але вона є однією з основних сил, що визначають поперечний рух зерен (особливо зважених):

, Н, (8.24)

 

де т – маса зерна, кг; Vв – швидкість зерна в напрямку дії відцентрової сили, м/с; r – радіус обертання зерна, м.

сила тертя (8.4) виникає при контакті зерна з поверхнею жолоба або з іншими зернами.

Для одиничного зерна, що знаходиться у зваженому стані, рівнодіюча швидкостей на напрям дотичної до лінії перетину жолоба при сталому режимі руху дорівнює:

, м/с, (8.25)

 

де – швидкість падіння зерна у воді, м/с; інші позначення попередні.

Процес розділення зернистого матеріалу в жолобі гвинтового сепаратора здійснюється в два етапи:

1-й етап полягає в розшаруванні матеріалу по вертикалі.

2-й етап полягає в перерозподілі зерен у радіальному напрямку.

Оптимальна довжина жолоба для зерен різної крупності різна. Для виділення крупних зерен в сепараторі достатньо двох витків, в той час, як для виділення дрібних (– 0,1 мм) – необхідно чотири витка.


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРИГОТУВАННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЯ СУСПЕНЗІЇ | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ | ЦИКЛИ ВІДСАДКИ | Відсаджувальні машини для збагачення вугілля | Основні вузли відсаджувальних машин типу МО і ОМА | Відсаджувальні машини для збагачення руд | Технологічні параметри відсадки | Гідродинамічні параметри відсадки | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ РОЗДІЛЕННЯ | Конструкції шлюзів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Технологічні і конструктивні параметри шлюзів| Технологічні параметри

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)