Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологічні параметри відсадки

Читайте также:
  1. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  2. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  3. REQ bands - параметрические эквалайзеры из набора Renaissance Collection
  4. Виробництво бітумів способом вакуумної дистиляції:сировина,фізико-хімічна сутність принципові параметри технологічних режимів
  5. Гідродинамічні параметри відсадки
  6. Конденсатори постійної ємності. Класифікація. Основні параметри. Еквівалентна схема
  7. Лістинг 2. Текст програми на мові C#, яка виводить на консоль привітання тільки тим користувачам, імена яких передаються як параметри командного рядка

Технологічні параметри відсадки визначаються якістю і кількістю збагачуваного матеріалу, тобто їх гранулометричним, фракційним складом і фактичною питомою продуктивністю відсаджувальної машини. Технологічні результати відсадки характеризуються взаємозасміченням кінцевих продуктів збагачення, а також показниками технологічної ефективності – середнім ймовірним відхиленням і погрішністю розділення .

Гранулометричний склад вихідного матеріалу визначає структуру постелі відсаджувальної машини. Зі зменшенням крупності збагачуваного матеріалу підвищується гідродинамічний опір постелі, внаслідок чого знижуються ефективність і точність розділення матеріалу.

Наявність в збагачуваному матеріалі зерен плоскої форми приводить до зниження пропускної здатності постелі і погіршення ефективності розділення. Низька міцність зерен збагачуваного матеріалу сприяє його ошламлюванню, що ускладнює процес відсадження.

Товщина постелі на решеті відсаджувальної машини залежить від крупності збагачуваного матеріалу. Регулювання товщини постелі здійснюється автоматичними регуляторами.

Фракційний склад вихідного матеріалу характеризує його збагачуваність. Чим вище вміст в збагачуваному матеріалі проміжних фракцій (зростків), тим нижча ефективність процесу відсадки.

Питома продуктивність відсаджувальних машин визначається за нормами навантаження на 1 м2 решета. Вона обумовлена фізичними властивостями і крупністю вихідного матеріалу, вимогами до якості кінцевих продуктів, конструктивними особливостями відсаджувальних машин та ін.

Питома продуктивність відсаджувальних машин коливається в широких межах від 5 до 30 т/год∙м2. Продуктивність відсаджувальної машини визначається за формулою:

, т/год, (7.13)

 

де – питома продуктивність, т/год∙м2; – площа відсаджувального решета, м2.

Зі збільшенням питомої продуктивності знижується ефективність збагачення. При низькій питомій продуктивності технологічні показники теж погіршуються.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Властивості глин | Промивність корисних копалин | Технологія промивки | ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ | АПАРАТИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СУСПЕНЗІЯХ | ПРИГОТУВАННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЯ СУСПЕНЗІЇ | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ | ЦИКЛИ ВІДСАДКИ | Відсаджувальні машини для збагачення вугілля | Основні вузли відсаджувальних машин типу МО і ОМА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відсаджувальні машини для збагачення руд| Гідродинамічні параметри відсадки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)