Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гідродинамічні параметри відсадки

Читайте также:
  1. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  2. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  3. REQ bands - параметрические эквалайзеры из набора Renaissance Collection
  4. Виробництво бітумів способом вакуумної дистиляції:сировина,фізико-хімічна сутність принципові параметри технологічних режимів
  5. Конденсатори постійної ємності. Класифікація. Основні параметри. Еквівалентна схема
  6. Лістинг 2. Текст програми на мові C#, яка виводить на консоль привітання тільки тим користувачам, імена яких передаються як параметри командного рядка

Гідродинамічні параметри відсадки обумовлюють створення коливального режиму середовища і розпушення постелі. Раціональні умови розділення за густиною забезпечуються регулюванням параметрів циклу, стисненого повітря і підрешітної води.

Цикл відсадки характеризується частотою коливань середовища, тривалістю його підйому, опускання і паузи між ними.

Найбільш сприятлива діаграма відсаджувального циклу повинна забезпечити при висхідному потоці за відносно невеликий час максимальну розпушеність по всій висоті постелі, а потім, по можливості, плавне опускання частинок.

На розпушення постелі суттєвий вплив має частота пульсацій і тиск повітря. При доброму розпушенні постелі збільшується продуктивність відсаджувальної машини і навпаки.

Частота і амплітуда пульсацій води визначають швидкісний режим висхідних і низхідних потоків у відсаджувальній машині, який обумовлює розпушення і висоту підйому мінеральних зерен над решетом.

Орієнтовно амплітуду і частоту пульсацій можна визначити за емпіричними формулами:

, мм, (7.14)

 

, хв-1, (7.15)

 

де - амплітуда коливань, мм; - частота коливань, хв-1; - максимальний розмір зерна збагачуваного матеріалу, мм.

Витрата і тиск повітря – фактори грубого регулювання процесу відсадки.

Витрата повітря, що подається в машину, впливає на амплітуду пульсацій води. Зі збільшенням тиску повітря майже пропорційно збільшуються швидкість висхідного потоку і амплітуда пульсацій.

Підрешітна вода служить фактором оперативного регулювання відсадки шляхом підтримки раціонального розпушення відсаджувальної постелі. При цьому розпушеність постелі залежить від змін тиску більшою мірою, ніж від витрати підрешітної води.

Витрата транспортної води впливає і на тривалість перебування збагачуваного матеріалу у відсаджувальній машині..

Розрідженість живлення не повинна перевищувати 1 – 2 м3/т.


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Промивність корисних копалин | Технологія промивки | ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ | АПАРАТИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СУСПЕНЗІЯХ | ПРИГОТУВАННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЯ СУСПЕНЗІЇ | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ | ЦИКЛИ ВІДСАДКИ | Відсаджувальні машини для збагачення вугілля | Основні вузли відсаджувальних машин типу МО і ОМА | Відсаджувальні машини для збагачення руд |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Технологічні параметри відсадки| ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ РОЗДІЛЕННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)