Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретичні основи процесів розділення

Читайте также:
  1. Amp; Теоретичні відомості
  2. amp; Теоретичні відомості
  3. Amp; Теоретичні відомості
  4. А. Посилення катаболічних процесів
  5. В прямокутній трапеції основи дорівнюють 25 см і 37 см, а менша діагональ є бісектрисою тупого кута. Знайдіть площу трапеції. Варіант 11
  6. Гранично агреговані моделі відтворювальних процесів
  7. Дослідження перехідних процесів в САР при оптимальних параметрах настроювання ПІД-регулятора

Розділення частинок у потоці води, що тече по похилій площині, здійснюється в шлюзах, гвинтових сепараторах і на концентраційних столах.

Пульпа в цих апаратах рухається по похилій площині під дією сили ваги. Струмінь води, що тече по похилій площині, зі зваженими в ньому частинками, зазнає при цьому опір, створюваний шорсткістю поверхні, рифлями, осілими частинками. Таким чином, на частинку, що рухається в потоці, діють такі сили (рис. 8.1):

– гравітаційна: ; (8.1)

– динамічного тиску потоку: ; (8.2)

– динамічного впливу вертикальної складової швидкості вихрових водних потоків:

; (8.3)

хні і з урахуванням режиму руху:
-
р
Середня швидкість потоку визначається в залежності від пове
поверхні, град.
 
лу
-
и
нах
кут
a
;
ковзання
коефіцієнт тертя
f
частинки у потоці, м/с;
швидкість потоку, її вертикальна складова і швидкість руху
 
середня
 
 
тертя: ; (8.4)

де т – маса частинки, кг; δ, Δ – густина частинки і середовища, кг/м3; d – розмір частинки, м; g – прискорення вільного падіння, м/с2; ψ – коефіцієнт гідродинамічного опору середовища; Vcp, c, V – середня швидкість потоку, її вертикальна складова і швидкість руху частинки у потоці, м/с; f – коефіцієнт тертя ковзання; α – кут нахилу поверхні, град.

 


Середня швидкість потоку визначається в залежності від поверхні і з урахуванням режиму руху:

, (8.5)

де – швидкість руху поверхневого шару води, м/с; – коефіцієнт врахування режиму руху води по похилій площині (для руху в ламінарному режимі =2/3; в перехідному режимі =2/3 – 3/4; в турбулентному режимі =3/4 – 7/8).

Мінеральні зерна залежно від їхньої форми під дією сукупності сил сковзають або перекочуються по дну, періодично піднімаються вихровими струменями і переміщаються водяним потоком у зваженому стані, потім знову торкаються дна і т.д.

При сталому русі сума сил, під дією яких частинка переміщується, дорівнює силі тертя:

.

 

З умови рівноваги сил швидкість переміщення частинок:

– у потоці: , м/с; (8.6)

– по дну (): , м/с, (8.7)

де кінцева швидкість падіння частинки, м/с.

При малих кутах нахилу робочої поверхні можна прийняти і, якщо знехтувати вертикальною складовою швидкості потоку, величина якої дуже мала, то вирази (8.6) і (8.7) спростяться і набудуть вигляду:

 

, м/с. (8.8)

 

З виразу (8.8) видно, що при частинки будуть переміщатися водним струменем, при – ні. Швидкість подовжнього переміщення частинки потоком буде тим більша, чим менша швидкість її падіння . З цієї причини дрібні і легкі частинки будуть переміщатися водяним потоком по похилій площині з більшою швидкістю, ніж великі і важкі, тому що швидкість падіння частинки залежить від її розміру і густини.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Технологія промивки | ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ | АПАРАТИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СУСПЕНЗІЯХ | ПРИГОТУВАННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЯ СУСПЕНЗІЇ | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ | ЦИКЛИ ВІДСАДКИ | Відсаджувальні машини для збагачення вугілля | Основні вузли відсаджувальних машин типу МО і ОМА | Відсаджувальні машини для збагачення руд | Технологічні параметри відсадки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Гідродинамічні параметри відсадки| Конструкції шлюзів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)