Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цикли відсадки

Читайте также:
  1. Quot;Круговая" или цикличная линия времени
  2. Гідродинамічні параметри відсадки
  3. Причины цикличности экономического развития. Фазы экономического цикла, их характеристика.
  4. Программирование циклических структур с неопределенным числом повторений. Цикл с предыдущим условием.
  5. Реакции дегидроциклизации
  6. Тема 38 Государственное антициклическое регулирование экономики
  7. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ

Під циклом відсадки розуміють характерні зміни переміщення середовища в постелі відсаджувальної машини у вертикальному напрямку протягом одного періоду коливань. Графічно цикл відсадки представляє собою залежність швидкості руху води і зерен збагачуваного матеріалу від часу. Цикл складається з трьох елементів: підйом, пауза і опускання середовища, але наявність всіх елементів не обов’язкова Розрізняють симетричний (синусоїдальний) і асиметричні (Майєра, Берда, Томаса) цикли відсадки (рис. 7.2).

При гармонічному циклі (7.2 а) переміщення середовища і зміна його швидкості за часом визначаються за формулами:

 

, (7.7)

 

, (7.8)

 

де S переміщення середовища, що відраховується від крайнього нижнього положення, м; u швидкість потоку середовища, м/с; l амплітуда коливань середовища, м; ω частота коливань середовища, с-1:

, (7.9)

 

n число коливань середовища, хв-1; t час від початку циклу, с.

Гармонічний (синусоїдальний, прямий) цикл характеризується однаковістю швидкостей висхідного і низхідного потоків і однаковою тривалістю їх дії. Гармонічний цикл використовується в діафрагмових і поршневих відсаджувальних машинах.

В повітряно-пульсаційних відсаджувальних машинах застосовуються асиметричні цикли, з яких найбільше розповсюджені цикли Майєра, Берда і Томаса.

Цикл Майєра (рис. 7.2 б) характеризується короткочасною дією висхідного і низхідного потоків і тривалою паузою. При цьому швидкості висхідного і низхідного потоків, а також тривалість їх дії однакові. Процес відсадження матеріалу (розшарування за густиною) в основному і протікає під час паузи.

Цикл Берда (рис. 7.2 в) характеризується короткочасною, але інтенсивною дією висхідного потоку в порівнянні з низхідним. Процес відсадження розпушеного матеріалу здійснюється в спокійному низхідному потоці.

 

 


Цикл Томаса (рис. 7.2 г) характеризується значною тривалістю, але малою інтенсивністю дії висхідного потоку в порівнянні з низхідним. Процес відсадження розпушеного матеріалу здійснюється в спокійному висхідному потоці.

Організація циклу відсадки має метою створення оптимального режиму руху води, що сприяє розшаруванню матеріалу за густиною.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ | Механічні класифікатори | Гідравлічні класифікатори | ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ | Властивості глин | Промивність корисних копалин | Технологія промивки | ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ | АПАРАТИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СУСПЕНЗІЯХ | ПРИГОТУВАННЯ І РЕГЕНЕРАЦІЯ СУСПЕНЗІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ| Відсаджувальні машини для збагачення вугілля

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)