Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приготування і регенерація суспензії

Читайте также:
  1. XI. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, умов зберігання і реалізації продуктів харчування, технології приготування страв
  2. Асортимент та технологія приготування дієтичних страв

Приготування суспензії виконується за допомогою комплексу КАПТС (комплекс автоматичного приготування і транспортування суспензії). Комплекс КАПТС (рис. 6.8) дозволяє приготувати магнетитові суспензії густиною до 2100 кг/м3, подавати її на висоту до 25 м при продуктивності 1,5 м3/год. Друга модифікація комплексу – КАПТ-2С призначена для приготування суспензії із двокомпонентного обважнювача: феросиліцію і магнетиту з густиною до 2900 кг/м3.

 

 

 


Робоча (кондиційна) суспензія за своїми властивостями (густина, в’язкість, стійкість) відповідає вимогам процесу важкосередовищної сепарації. Але при відмивці обважнювача утворюється значний об’єм некондиційної (розрідженої) суспензії, яка цим вимогам не відповідає. Некондиційну суспензію направляють на регенерацію.

Регенерація некондиційної суспензії в процесі важкосередовищного збагачення призначена для відновлення густини робочого середовища, вилучення магнетиту з промивних вод, а також для очищення суспензії від шламу. Найбільш поширеним способом регенерації магнетитової (феросиліцієвої) суспензії є магнітна сепарація. Розрізняють одностадійну, двостадійну, комбіновану і роздільну схеми регенерації суспензії.

Одностадійна схема регенерації суспензії (рис. 6.9) застосовується при важкосередовищному збагаченні крупного вугілля, якщо він має невисокий вміст шламу (до 150 кг/м3) і не містить глинистої породи, яка розмокає в суспензії. Вміст твердої фази в суспензії не повинен перевищувати 300 кг/м3.

 

 

 


Двостадійну схему регенерації суспензії (рис. 6.10) застосовують при важкосере­довищному збагаченні дрібного вугілля. Ця схема може бути також використана при збагаченні крупного вугілля, який містить глинисту породу і шлами (більше 150 кг/м3), при цьому вміст твердої фази у суспензії, що надходить на регенерацію, перевищує 300 кг/м3.

 

 


Комбінована схема регенерації суспензії (рис. 6.11) застосовується в тих же випадках, що і пряма двостадійна. Однак при збагаченні дрібного вугілля більш прийнятна двостадійна схема регенерації, а при збагаченні крупного вугілля за високою густиною розділення у випадку вмісту в некондиційній суспензії понад 150 кг/м3 шламу віддають перевагу комбінованій схемі регенерації.

 

Схема роздільної регенерації (рис. 6.12) передбачає подачу отриманої після відмивання обважнювача на грохотах некондиційної суспензії в окремі магнітні сепаратори. Немагнітний продукт і зливи магнітних сепараторів класифікують по граничному зерну 0,2 мм в окремих класифікаційних гідроциклонах. Зернисті згущені продукти додають до відповідних продуктів флотації і зневоднюють разом з ними. Злив гідроциклонів або направляється на споліскування відповідних продуктів збагачення, або об’єднується і направляється на флотацію.

Схема роздільної регенерації суспензії застосовується тільки при важкосередовищному збагаченні дрібного кам’яного вугілля і антрацитів у гідроциклонах.

 


При роздільній регенерації суспензії допускається підвищений вміст шламу крупністю 0 - 0,5 мм у збагачуваному матеріалі до 10 % (замість звичайних 3 - 5 %).

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 109 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБАГАЧУВАНОСТІ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБАГАЧЕННЯ ЗА КРИВИМИ РОЗДІЛЕННЯ ТРОМПА | ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ | Механічні класифікатори | Гідравлічні класифікатори | ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ | Властивості глин | Промивність корисних копалин | Технологія промивки | ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АПАРАТИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СУСПЕНЗІЯХ| ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)