Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологічні параметри

Читайте также:
  1. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  2. Q Paragraphic EQ - параметрические эквалайзеры
  3. REQ bands - параметрические эквалайзеры из набора Renaissance Collection
  4. Виробництво бітумів способом вакуумної дистиляції:сировина,фізико-хімічна сутність принципові параметри технологічних режимів
  5. Гідродинамічні параметри відсадки
  6. Конденсатори постійної ємності. Класифікація. Основні параметри. Еквівалентна схема
  7. Лістинг 2. Текст програми на мові C#, яка виводить на консоль привітання тільки тим користувачам, імена яких передаються як параметри командного рядка

До технологічних параметрів належать: густина, крупність і форма мінеральних зерен у живленні, вміст твердого у живленні і продуктивність. На результати збагачення суттєво впливають також підготовчі операції.

Склад вихідного матеріалу за густиною розділюваних мінералів характеризує можливість ефективного застосування процесу гвинтової сепарації. Оцінка можливості збагачення визначається за величиною критерію Мейстера:

, (8.27)

 

де – густина вихідного матеріалу і легкого мінералу, т/м3.

Якщо збагачення гвинтовою сепарацією буде ефективним, якщо збагачення ще можливе, а при розділення не відбудеться (збагачення неможливе).

Крупність мінеральних зерен характеризується верхньою і нижньою межами. Верхня межа крупності зерен при гвинтовий сепарації залежить від їх густини. Нижня межа крупності зерен визначається умовами їх зважування і розподілення по висоті потоку.

Підготовка матеріалу до збагачення полягає в його класифікації і знешламлюванні.

Вміст твердого в живленні при збагаченні розсипних руд складає звичайно 15 – 25 % (за масою), при збагаченні корінних руд – 30 – 40 %.

Витрата змивної води звичайно складає 0,3 – 0,6 л/с на один жолоб сепаратора діаметром 600 мм.

Продуктивність гвинтових апаратів визначається за формулою:

 

, т/год, (8.28)

 

де – коефіцієнт, що залежить від збагачуваності матеріалу; δвихт, δл – густина вихідного матеріалу, важкого і легкого мінералів, т/м3; D – діаметр спіралі жолоба, м; m – число жолобів; dmax – максимальна крупність питомо-важких зерен в живленні, мм.

Гвинтова сепарація застосовується в технологічних схемах збагачення вугілля, залізних, хромових, танталових, золотовмісних і інших руд. Але головним чином гвинтова сепарація використовується при переробці розсипів, які є ідеальним живленням для гвинтових сепараторів.

 

ЗБАГАЧЕННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ СТОЛАХ


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДСАДКИ | ЦИКЛИ ВІДСАДКИ | Відсаджувальні машини для збагачення вугілля | Основні вузли відсаджувальних машин типу МО і ОМА | Відсаджувальні машини для збагачення руд | Технологічні параметри відсадки | Гідродинамічні параметри відсадки | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ РОЗДІЛЕННЯ | Конструкції шлюзів | Технологічні і конструктивні параметри шлюзів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процес збагачення у гвинтових сепараторах| Процес концентрації на столах

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)