Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A)бұл құқықтың дамуы мен қызмет етуінің қалыптасу процессінің негізгі немесе жетекші бастаулары

Читайте также:
  1. B) негізгі құралдарды жою кезінде еңбекақы есептелінді
  2. E) негізгі және қосымша
  3. а)- негізгі бағыттары мен белгіленуі, б), в), г)- негізгі жазықтықтар мен олардың белгіленуі
  4. Антиденелерді түзу қай жасушалардың қызметі болып табылады?
  5. Артериялық гипертензия дамуына әкелетін қауіп-қатерлі факторларэкзогендік және эндогендік болып ажыратылады.
  6. Аталған цитокиндердің қайсысы макрофагтардың қызметін белсендіреді?

 

ММММММ

Мазмұнына қарай құқықтық нормалар түрлері:

A)міндеттеуші, тыйым салушы және өкілеттендіруші

Материалистік ілімге сәйкес құқық қашан пайда болды?

A)мемлекетпен бір сәтте

Маусымдық жұмыс бұл - белгілі бір уақыт аралығында істелетін жұмыс және бұл жұмыс неше айдан аспау керек?

B)6 ай

Мәміле - ол:C)азаматтық құқықтар мен міндеттерді құру, өзгерту және тоқтатуға бағытталған азаматтар мен заңды тұлғалардың әрекеттері

Мәміленің жарамсыздығының негізі:

E)заң ережелерін бұзу арқылы жасау

Мәміленің жарамсыздығының негізі:

E)заң ережелерін бұзу арқылы жасау

"Мемлекет территориясын егеменді бөліктерге бөлу талпынысы, мемлекеттен бөлшектерін айыру" анықтамасына қай ұғым сәйкес келеді

A)сепаратизм

Мемлекет бұл

:C)тарихи қалыптасқан территориясы бар, тұрғылықты халқы, үкіметі мәжбүрлеу және қорғаныс аппараты бар, егеменді саяси қоғамдық әмбебап ұйым

Мемлекет функциясы ұғымы нені білдіреді?

C)мемлекеттің даму жақтары, қызметінің негізгі бағыттары

Мемлекет функциясын жүзеге асыру нысандары

A)құқықшығармашылық, құқыққорғаушылық, ұйымдастыру-шаруашылық

Мемлекетке жатпайтын құзырет

D)достық, махаббат, өзара көмек, туысқандық қатынастарын реттеу

Мемлекетті басқа ұйымдардан қандай белгілері ажыратады?

D)көпшілік биліктің ерекше аппараты, территориалдық құрылым, салықтар

Мемлекетті қандай белгісі басқа кез-келген саяси-қоғамдық ұйымдардан ажыратады?

E)жалпыға ортақ міндетті нормативті-құқықтық актілер шығару басымдылығы бар

Мемлекеттік басқару процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды, қоғамдық тәртіпті, мемлекет мүддесін, азаматтар құқығын қорғауды реттейтін құқық саласы

A)әкімшілік құқық

Мемлекеттік билік органдарының атқару-тарату қызметі кезінде пайда болатын басқару қатынастарын реттейтін құқық саласы қайсы?

C)әкімшілік құқық

Мемлекеттік биліктің ел ішінде жоғарлығымен және оның сырттан тәуелсіздігімен сипатталатын мемлекет белгісі қалай аталады?

B)мемлекеттік егемендік

Мемлекеттік мәжбүрлеуге жатады

A)заңдық жауапкершілік шаралары

Мемлекеттік мәжбүрлеуге сүйенетін, мемлекеттің көпшіліктік-саяси қатынасы және субъектілер арасындағы бағыныштылық қалай аталады?С)мемлекеттік билік

Мемлекеттік, қоғамдық өмірдегі маңызды мәселелерді шешудің бүкілхалықтық дауыс беру жолымен шешуі, бұл

D)референдум

Мемлекеттің басқару нысаны түсінігіне не кіреді?

C)мемлекеттік билікті жүзеге асыру әдістерінің жиынтығы

Мемлекеттің белгісі ретінде салық пен салымдар не үшін қажет?

C)мемлекеттік аппаратты және қоғамды қамтамасыз ету үшін

Мемлекеттің келісім-шарт теориясының басты идеясы:

B)адамдардың еркін келісімінің өнімі - мемлекет

Мемлекеттің қандай жеке қасиеттері оны адамдардың басқа ұйымдасу формасынан ажыратады

D)көпшілік биліктің ерекше аппараты, территориялық құрылыс, салықтар

Мемлекеттің негізгі белгісі қайсы?

B)тұрғындардың территориялық бөлінуі

Мемлекеттің өз мәселелерін шешудегі басқа саяси тәуелсіздігі

C)егемендік

Мемлекеттің пайда болуының әлеуметтік себептері

C)рудың бөлінуі, отбасының пайда болуы, артық өнім, антагонизм, қоғамның тапқа бөлінуі

Загрузка...

Мемлекеттің пайда болуының шығыстық жолы тән:

D)азиялық мемлекеттерге

Мемлекеттің шығу туралы теориялар:

A)күштеу, психологиялық, патриархалдық,таптық

Мемлекеттің ішкі функциясы қайсы?

A)әлеуметтік функция

Меншік құқығы – ол:

D)танылатын және қорғалатын меншік мүлігін иемдену, пайдалану және билік ету құқығы

Монарх билігі конституциямен шектелген, бірақ ол кең көлемді биліктік өкілеттерге ие, бұл оны сол мемлекеттің саяси жүйесінде басты орынға қояды. Өкімет монарх пен парламентке формальды қосалқы жауапты, бірақ, әдетте, монархтың еркіне бағынатын басқару нысанының түрі

A)дуалистік монархия

ОООООО

Ортақ мүддені қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің уақытша одағын құрайтын мемлекеттік құрылыс нысаны қалай аталады?

C)Конфедерация

Отбасы құқығының негізгі қайнар көзі болып табылады?

A)"Неке және отбасы туралы" заң 1998 жыл 17 желтоқсан

Отбасы құқығының негізгі қайнар көзі болып табылады?

A)"Неке және отбасы туралы" заң 1998 жыл 17 желтоқсан

ПППППП

Парламенттік республика үшін тән белгі:

E)Парламентте көп орын алатын партия мүшелерінен Үкіметтің құрылуы

СССССС

Саяси режим – бұл

:D)мемлекеттік билікті жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы

Саяси-құқықтық негізде белгілі бір мемлекетке тиісті тұлға қалай аталады?

E)азамат

Сынау мерзімінің ұзақтығы

A)3 айға дейін

ТТТТТТ

Тәртіптік құқықбұзушылық - бұл...

D)еңбектін, қызметтік, оқу, әскери тәртіпке қарсы құқықбұзушылық

Төменде аталған органдардың қайсысының ҚР Конституциясы нормаларына ресми талқылау жасауға құқығы бар?

D)Конституциялық Кеңес

Тұлғаның белгілі бір мемлекетке тиесілігіне байланысты онда заңдық құқықтар мен міндеттердің тууы

B)азаматтық

Түнгі уақыттағы жұмыс қай кезден бастап қай уақытқа дейін?

A)22.00 - 06.00 сағат

УУУУУУ

Унитарлық мемлекет - бұл:

B)территориясы әкімшілік-территориялық бірліктерге бөлінген және бірыңғай билік, басқару органдары бар мемлекет

ҰҰҰҰҰҰ

Ұзақ уақыттар бойы қалыптасқан және өмірде әдеттену ықпалынан қолданылатын, ерекше мемлекеттік мәжбүрлеу органдарын қажет етпейтін жүріс-тұрыс ережелері

A)салт-дәстүр

ФФФФФФ

Федерация - бұл:

D)мемлекеттік немесе ұлттық-мемлекеттік құрылымдардан құралған мемлекеттік құрылыстың күрделі формасы

Федерация дегеніміз не?

C)ұлттық және мемлекеттік өзара дербес ұйымдардан құрылатын мемлекеттің күрделі нысаны

ХХХХХХ

Халық билігін жүзеге асырудың тікелей формасы

D)Референдум

ШШШШШШ

Шетел азаматтары апатридтерден несімен ерекшеленеді

D)шетел азаматтары - шет мемлекет азаматтары, ал апатридтер еш мемлекеттің азаматы емес

Шығыс /азиаттық/ мемлекет тегінің негізгі белгісі:

A)бұл мемлекеттер жердің мемлекеттік және қоғамдық меншікте болуына негізделген

 


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 631 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Additional Language Exercises | Corrupt, rehash, savoir-faire, relentless, heart-rending, vacuity, stomach, paucity, redeeming, atrocious | Talking and Writing | Additional Language Exercises | Translation Exercise | Avoiding Typecasting | Love for Acting | Talking and Writing | Additional Vocabulary Exercises | Unit 2 Cinema |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сағаттан| Talking and Writing

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.019 сек.)