Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) програмні завдання українських партій.

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  3. А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)
  4. Варіанти завдання до практичної роботи №2
  5. Державна Дума та Державна рада в Росії. Формування партій. Реформи П.А. Столипіна, їх значення для Російської імперії.
  6. Додаткове завдання

д) імена, прізвища:

· лідерів найважливіших українських партій у під російській Україні.

е) зміст понять і термінів:

· монополія,інвестиція, концентрація виробництва, акціонерне товариство, синдикат, картелі, трест, кооператив, економічна криза, ринкові відносини;

· лібералізм, консерватизм, соціалізм, марксизм, націоналізм, політична партія, автономія, федерація, програмний документ, національно-визвольний рух, національна ідея, національна самосвідомість;

· революція, буржуазія, конституційна монархія, Ради робітничих депутатів, маніфест, Просвіта, парламент, думська громада, національне питання;

· аграрна політика, фермерство, відруб, хутір, трудова еміграція, великодержавний шовінізм, репресії, національний гніт.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

А) обґрунтовувати твердження, що промисловість східно українських землях на початкуXXст. розвивалась доволі нерівномірно й однобічно, а прибутки від промислового виробництва збагачували іноземців.

Б) підтверджувати фактами висновок про монополізацію української економіки та встановлювати наслідки.

в) визначити:

· причини революційних виступів 1905 р. у Наддніпрянській Україні;

· здобутки та невдачі українців Наддніпрянщини в революціях 1095 -1907 рр. , орієнтуючись на вимоги сучасників революційних подій, які мали національний характер;

· наслідки Столипінської аграрної реформи для Наддніпрянської України.

Г) охарактеризувати національно–визвольний рух наддніпрянських українців.

Питання для обговорення:

1) Царський маніфест 17 жовтня 1905р.:

· наділяв Україну національно-територіальною автономією;

· сприяв пожвавленню національного руху, оскільки проголосив громадянські свободи;

· не мав ніякого впливу на ситуацію в Україні.

Свою думку аргументуйте.

У чому проявлялися здобутки національно-визвольного руху в Україні в революції 1905- 1907р.?

3) Столипінська аграрна реформа:

· не мала успіху в Україні;

· здійснювала повільно, як і в цілому по Росії;

· мала найбільший успіх в Україні

Свою думку аргументуйте.

Теми повідомлень, рефератів:

1) Політизація укр. національного руху на початку XX ст..

2) Столипінська аграрна реформа в Україні: успіхи й прорахунки.


 

Модуль 2

Семінарське заняття № 5 Українська революція

 

Поширений погляд на революцію 1917 р. як на

титанічну битву класів у Росії не дає адекватного

розуміння подій в Україні: тут вибухнула

українська революція, що за своєю природою

була як національною, так і соціально-економічною.

 

О. Субтельний

 

Українська революція, на жаль, не розвивалася

самостійно, вона весь час мусила спів розміряти свій

марш з конвульсивними рухами й киданнями

революції російської, хаотичної і страшної. Російська

революція потягла нас через кров, через руїну, черезвогонь.

 

М. Грушевський

План

1) Утворення Центральної Ради, як органу державного самоврядування України.

2) Iта II Універсали Центральної Ради.

3) Жовтневий переворот в Росії IIIУніверсал Центральної Ради.

4) Причини і початок війна радикальної Росії проти УНР.
IVУніверсал Центральної ради

Література:

1) Бойко О.Д. Історія України / О.Д.Бойко. — К., 2002.

2) Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. / В.Борисенко. — К., 1996.

3) Грицак Я. Нарис історія України. Формування модерної Української нації / Я.Грицак. — К., 2000.

4) Довідник з історії України «А» - «Я». — К., 2001.

5) Історія України / Під ред. Ю. Зайцева. —Львів, 1998.

6) Історія України: нове бачення. — К., 1995-1996.

7) Малин Я. Історія Української державності / Б.Вол, В.Чуприна.

— Львів, 1995.

8) Субтельний О. Україна: історія / О.Субтельний. — К., 1993.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

а) хронологічні рамки:

· української революції;

· діяльність Української Центральної Ради;

· перша війна УНР з радянською Росією.

Загрузка...

б) дати:

· утворення УЦР (рік, місяць, число) та її партійний склад;

· проведення Українського Національно Конгресу та його порядок денний;

· проголошення I, II,IIIта IV Універсалів УЦР та їх основний зміст;

· рішення з’їздув Харкові про перетворення УНР на радянську республіку (рік, місяць);

· бою під Крутами та його результати;

· проголошення незалежності УНР.

в) назви:

· центрального представницького органу українців російської держави в 1817 р.;

· представницького органів робітників, селян, солдатів на території України;

· новоствореної Української держави і вищих законодавчих та виконавчих органів влади;

· програмних декларацій ЦР.

г) імена та прізвища та основний зміст діяльності у розглядуваний період:

· лідерів ЦР керівника самостійників;

· керівників Вільного козацтва;

· лідерів українських більшовиків.

д) зміст понять і термінів:

· національно-демократична революція, Українська Центральна Рада, автономісти, українізація, армія, універсал.

· автономія, генеральний секретаріат, державотворчі процеси, Установчі збори;

· Жовтневий переворот, політичний конфлікт, більшовики, Ради, ультиматум, Раднарком (РНК), Всеукраїнський з’їздРад, Народний секретаріат;

· незалежність, суверенітет.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

а) розповідати про:

· перебіг революційних подій в Україні у 1917- на початку 1918 р.;

· перебіг та результати першої війни УНР з радянською Росією.


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 235 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Програма навчальної дисципліни | Загальні методичні вказівки | Створення презентацій | Б) встановити факти, які свідчать про посилення влади великого Київського князя та зростання міжнародного авторитету та політичного впливу Русі в X-XI ст. | В) обґрунтувати твердження про незалежність української держави в часи Богдана Хмельницького. | В) імена прізвища лідерів громадівського, народовського і радикального рухів. | Б) характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Скоропадського, Директорії, більшовиків. | В) проаналізувати політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні. | В) охарактеризувати соціальну структуру й становище різних верств населення УРСР у 1930х рр.. | В) охарактеризувати «новий порядок» в Україні. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Б) доводити, що поміщицьке господарство, менш продуктивне, ніж господарство, в якому використовується праця найманих робітників (або довести протилежну думку).| Б) скласти хронологічну таблицю «Українська революція».

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)