Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Скоропадського, Директорії, більшовиків.

Читайте также:
  1. А) гетьмана Павла Скоропадського
  2. В) охарактеризувати соціальну структуру й становище різних верств населення УРСР у 1930х рр..
  3. В) охарактеризувати «новий порядок» в Україні.
  4. В) проаналізувати політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні.
  5. Українська держава гетьмана П. П. Скоропадського

В) порівняти програми та діяльність урядів гетьманської держави, Директорії, ЗУНР, більшовиків.

Г) встановити причини гетьманського перевороту та падіння, режиму гетьмана Скоропадського, Директорії.

Д) встановити причини Україно-Польської війни та підписання С. Петлюрою Варшавського договору.

Е) визначити причини поразки національно-визвольного змагання українців (національно демократичної революції в Україні).

Питання для обговорення:

1) Що змусило Центральну Раду піти на переговори з країнами Четверного союзу?

2) В якій сфері діяльності урядом гетьмана П. Скоропадського досягнуто найбільших успіхів?

· У зовнішній політиці.

· В аграрній політиці.

· У будівництві збройних сил.

· У національно-культурному будівництві.

Доведіть.

3) У чому, на вашу думку, проявлялася слабкість гетьманату?

4) розкрийте причини падіння ЗУНР.

5) У чому причини поразки Директорії?

6) Як ви вважаєте, Варшавський договір-це отриманий крок чи помилка С. Петлюри?

7) Підведіть підсумки української національно-визвольної революції 1917-1920 рр. за таким планом:

· результати революції.

· причини поразки революції.

· Історичне значення революції.

Теми повідомлень, рефератів:

1) П. Скоропадський: український гетьман з примусу чи за переконанням.

2) Політичний портрет С. Петлюри.

3) Н. Махно-авантюрист чи трагічна постать в українській історії.

4) Культура та духовне життя 1917- 1920 рр.

5)Директорія: більшовики по-українські.

6) Акт злуки 22 січня 1919р: фантом єдиної Української держави.


 

Семінарське заняття № 7 УСРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.).

Ця політика була вимушеним тактичним кроком,

здійсненим під тискомобставин, а не стратегічною лінією.

 

О. Бойко.

 

За 10 років «укранізації»(1923-1933)українці перетворилися у структурноповноцінну , зурбанізовану

і сконсолідовану націю-тобто набрали тих

характеристик, яких ім так бракувало під час

революції 1917 -1920 років.

Вони вступили у ХХ ст. як модерна нація.

 

Я. Грицак.

План

1) Україна наприкінці 1920 р.- на початку 1921р.

2) Перехід до нової економічної політики(НЕП).

3) Включення УСРР до складу СРСР.

4) Відбудова національно господарства.

5) Українізація та наслідки. Релігійне життя.

Література:

1) Бойко О.Д. Історія України / О.Д.Бойко. —К., 2002.

2) Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. / В.Борисенко. —К., 1996.

3) Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної Української нації / Я.Грицак. — К., 2000.

4) Довідник з історії України «А» - «Я». — К., 2001.

5) Історія України / Під ред. Ю. Зайцева. —Львів, 1998.

6) Історія України: нове бачення. — К., 1995-1996.

7) Малин Я. Історія Української державності / Б.Вол, В.Чуприна.

— Львів, 1995.

8) Субтельний О. Україна: історія / О.Субтельний. — К., 1993.

Після вивчення теми студенти повинні знати:а) хронологічні рамки:

· нової економічної політики більшовиків в УСРР та її основний зміст;

· політики українізації та її основний зміст;

· діяльність православної церкви.

б) дати:

· голод в південних губерніях УСРР;

· входження УСРР до складу СРСР;

в) назви:

· основних правових документів, які визначали статус УСРР в складі СРСР, та їх основні положення;

· провідного літературного об’єднання України 1920х рр.

г) імена, прізвища:

· керівників УСРР 1920х рр., та основний зміст їхньої державно-політичної діяльності;

· провідних діячів української церкви науки, освіти, літератури, театру, кіно та їхні досягнення у галузі своєї діяльності.

д) зміст понять і термінів:

· воєнний комунізм, державність, план ГОЕЛРО, продрозкладка;

· нова економічна політика, продрозкладок, оренда, червонець, госпрозрахунок, голод, «ножиці цін», криза збуту.

· «договірна федерація», автономізація, федерація, конференція, декларація, союзний договір;

· Коренізація, «українізація», національні меншини, національне відродження, «лікнепи», ВАПЛІТЕ.

Загрузка...

· Релігія , атеїзм, автокефалія.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

а) розкрити:

· основний зміст непу, причини його впровадження в Україні та наслідки цього для економічного й суспільного життя;

· причини та основний зміст політики українізації, яку проводили більшовики, та її вплив на українську культуру й менталітет населення УСРР.

б) встановити:

· спільні та відмінні риси «воєнного комунізму» й непу в УСРР;

· наявність (відсутність) основних атрибутів державності в УСРР до і після вступу в СРСР.


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Програма навчальної дисципліни | Загальні методичні вказівки | Створення презентацій | Б) встановити факти, які свідчать про посилення влади великого Київського князя та зростання міжнародного авторитету та політичного впливу Русі в X-XI ст. | В) обґрунтувати твердження про незалежність української держави в часи Богдана Хмельницького. | В) імена прізвища лідерів громадівського, народовського і радикального рухів. | Б) доводити, що поміщицьке господарство, менш продуктивне, ніж господарство, в якому використовується праця найманих робітників (або довести протилежну думку). | Г) програмні завдання українських партій. | В) охарактеризувати соціальну структуру й становище різних верств населення УРСР у 1930х рр.. | В) охарактеризувати «новий порядок» в Україні. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Б) скласти хронологічну таблицю «Українська революція».| В) проаналізувати політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)