Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) скласти хронологічну таблицю «Українська революція».

Читайте также:
  1. Г) скласти «історичний портрет» одного з учасників дисидентського руху в Україні ( на вибір).
  2. Заповнити тематичну таблицю
  3. Заповнити тематичну таблицю
  4. Командир механізованого взводу повинен скласти схему опорного пункту.
  5. На основі отриманих передатних функцій елементів САК та аналізу функціональної схеми скласти структурну схему системи, приклад якої зображено на рисунку 1.1.
  6. У кожному завданні зазначені поля таблиці БД, яку необхідно створити. У таблицю необхідно ввести довільні тестові дані: 10-15 записів.

В) довести, що в російській Україні у 1917р. розгорнулась національно - демократична революція.

Г) проаналізувати програму та діяльність Української Центральної Ради.

Д) встановити характер Української революції.

Е) визначити соціальну базу політичних сил, що об’єднались у ЦР, більшовицької влади в Україні.

Є) проаналізувати становище основних політичних сил Росії та під російської України до уст самоврядування українців, прослідкувати його можливу еволюцію.

Ж) розкрити зміст та значення кожного з універсалів ЦР.

З) визначити причини та наслідки війни УНР з радикальною Росією.

И) розкрити причини поразок УНР у війні з радянською Росією.

Питання для обговорення:

1) Коли і за яких обставин була створена Центральна Рада? Хто був її головою?

2) Наведіть факти, які свідчать про розгорнення національно –визвольного руху в березні - червні 1917р.

3) У чому зміст і значення II Універсалу?

4) Із запропонованих текстів виберіть той, який за своїм змістом відповідає III Універсалу Центральної Ради:

· Виходячи із угоди з тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що вона не має наміру встановлення автономію України до складання загальноросійських Установчих зборів.

· Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною державою.

· Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) в складі Російської республіки.

Відповідь обґрунтуйте.

5) Що ви знаєте про перший Всеукраїнський з’їзд Рад?

6) У чому історичне значення IVУніверсалу Центральної Ради?


 

Семінарське заняття № 6
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920)

 

Революція - це Сатурн, що жере власних дітей.

 

П’єр Верньо.

 

За помилки державних діячів розплачується народ.

 

М. Бердяєв.

План

1) Брестський договір. Падіння ЦР.

2) Державний переворот. Гетьманська держава. П. Скоропадський.

3) Директорія, її внутрішня і зовнішня політика.

4) Західно–Українська Народні республіка (ЗУНР). Акт злуки УНР і ЗУНР.

5) Політика більшовиків в Україні. Воєнний комунізм.

6) Радянсько-польська війна і Україна. Варшавський договір. Ризький мир.

Література:

1) Винниченко В.К. Відродження нації / В.К.Винниченко. — К., 1990.

2) Горслов В. Павло Скоропадський-гетьман Української Держави / В. Горслов. — К., 1995.

3) Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії / Т.Гунчак — К., 1993.

4) Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992.

5) Лазарович М. В. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918р. в Східній Галичині / М.В.Лазарович // Укр.-іст. журнал.-1998.- №5.

6) Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К.Науменко. — Львів, 1995.

7) Лазовий В. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР/В.Лазовий // Укр. –іст.

8) Нагасвський І. Історія української держави ХХ ст./ І.Нагасвський.

—К., 1994.

9) Павленко Ю.Українська Державність у 1917-1920 рр. / Ю.Храмов. — К., 1995.

10) Павлюк О.В. Українсько-польський союз і політика США щодо УНР у 1920р. / О.В.Павлюк //Укр. –іст. журнал. - №6.

11) Ресит О. Українська революція / О.Ресит. — К., 1996.

12) Солдатенко В.Ф. Українська революція, концепція та історіографія (1918-1920рр.)/В.Ф.Солдатенко. —К., 1999.

13) Українська Центральна Рада. Документи матеріали. –К., 1996; Т.2.-К, 1997.

14) Українська державність у ХХ столітті. — К., 1996.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

а) хронологічні рамки:

· існування гетьманської держави П.Скоропадського, ЗУНР, Директорії, денікінського режиму в Україні;

· окупації військами Антанти півдня України;

· окупація України військами четверного союзу;

· другої війни УНР з радянською Росією, війни УНР та ЗО УНР з Польщею.

б) дати:

· Iз’їзду КП(б)У та центральні положення її програми;

· утворення Українського національного союзу та центральні положення йогопрограми;

· українське повстання у Львові та його результати;

· падіння ЦР;

· утворення Директорії;

· утворення Акта злуки та його основний зміст;

· Варшавського договору УНР з Польщею та його основний зміст;

· Ризького мирного договору РСФРР й УСРР з Польщею та його основний зміст;

в) назви:

· Української держави під час управління нею гетьмана П. Скоропадського, Директорії, більшовиків;

· Української держави, створеної на землях, що входили до складу Австро-Угорщини;

· органів вищої влади гетьманської держави, ЗУНР,УНР часів Директорії, УСРР;

· армії ЗУНР.

г) імена, прізвища:

· керівників Української держави у 1918-1920 р, лідера анархо комуністичного руху в Україні;

· керівників Польщі, радянської Росії, Франції, Великобританії, США, Німеччини, Австро-Угорщини, російських білогвардійців.

д)зміст понять і термінів:

· Конституція УНР, окупація;

· маніфест, універсал, монархія, гетьманат, Рада міністрів;

· Директорія, трудовий конгрес, УНР, отаманщина, агресія, інтервенція, анархія, білогвардійці;

· соборність, Акт злуки УНР і ЗУНР, УГА;

· більшовики, КП(б)У, УСР, ВУЦВК, Рада Народних комісарів (РНК), «воєнний комунізм», продовольча розкладка, націоналізація, мілітаризація, Всеукраїнська надзвичайна комісія, репресії, повстання, терор.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

а) розповідати про:

· хід воєнних дій на території України в 1918-1919 рр.


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 454 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Програма навчальної дисципліни | Загальні методичні вказівки | Створення презентацій | Б) встановити факти, які свідчать про посилення влади великого Київського князя та зростання міжнародного авторитету та політичного впливу Русі в X-XI ст. | В) обґрунтувати твердження про незалежність української держави в часи Богдана Хмельницького. | В) імена прізвища лідерів громадівського, народовського і радикального рухів. | Б) доводити, що поміщицьке господарство, менш продуктивне, ніж господарство, в якому використовується праця найманих робітників (або довести протилежну думку). | В) проаналізувати політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні. | В) охарактеризувати соціальну структуру й становище різних верств населення УРСР у 1930х рр.. | В) охарактеризувати «новий порядок» в Україні. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Г) програмні завдання українських партій.| Б) характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Скоропадського, Директорії, більшовиків.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)