Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіанти завдання до практичної роботи №2

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. I. Мета роботи
  3. IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4. IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
  5. А.1 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)
  6. А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)
  7. Варіанти 1-6.

“Гідравлічний розрахунок водовідвідних канав”

Задача 1

 

Варіант Q, м3 і, о/о о n Форма канави m1 m2 h,м b,м
    0,02 ? ?
  0,025 1,5 1,5 ? -
    ? ?
        1,5 ? -
             

 

 

Задача 2

 

Варіант b, м h, м Q, м3 Фома канави m1 m2 n i
    - 0,025 ?
  1,3 1,4 1,5 0,02 ?
  - 1,2      
  1,7     1,5 1,5    

Практична робота №3

 

Тема: Визначення розрахункових витрат

Мета: Навчитись визначати розрахункову витрату при розрахунку штучних споруд

 

Методичні вказівки

1. Визначення максимальних витрат від зливових вод

В основі даного методу розрахунку лежить загальна формула зливового стоку

aгод - інтенсивність зливи годинної тривалості (т. 4.3) в залежить від зливового району (рис.4) і ймовірності перевищення повені (ЙП).

kt - коефіцієнт переходу від інтенсивності годинної тривалості до інтенсивності розрахункової (т. 4.4), залежить від довжини водоводу L і швидкості добігання води від найбільш віддаленої точки водозбору до створу дороги.

Головним фактором, що обумовлює швидкість добігання є похил улоговини.

F - площа водозбору, км2;

α - коефіцієнт стоку, залежить від ґрунтів на поверхні водозбору та площі водозбору (т. 4.5);

φ - коефіцієнт редукції, що враховує неповноту стоку; значення його залежить від площі водозбору (т. 4.6).

Із таблиці 4.4 видно, що при дуже малих площах басейну . При цьому розрахункова формула повного стоку

Загальний об'єм стоку зливових вод визначається по формулі

 

2. Визначення максимальних витрат від талих вод.

Розрахункову максимальну витрату талих вод для будь-яких басейнів визначають за формулою

k0 - коефіцієнт одночасності наводку залежить від рельєфу і кліматичних умов, береться відповідно рис.1.

hр - розрахунковий шар сумарного стоку, мм

F - площа водозбору, км2

δ1 і δ 2 - коефіцієнти, що враховують зменшення витрати від зарегульованості басейну озером, лісами, болотами; При наявності озер площею більше 2% площі басейну, приймається:

 

озерніть % 2-5 5-10 10-15 >15
δ1 0,90 0,80 0,75 0,70

Значення коефіцієнту δ 2 для малих басейнів приймають 1.

n - показник степеня, значення беруть по рис.1.

Обчислення розрахункового шару стоку hр потребує визначення трьох параметрів:

середнього шару стоку ,

коефіцієнт варіації Сν

і коефіцієнт асиметрії СS шару стоку.Висоту середнього шару стоку визначають за картою (рис2).

По карті значення відповідає басейнам з площею F > 100км2. Для малих басейнів вводяться похибкові коефіцієнти

1,1- при глинистих і суглинистих ґрунтах

0,9 - супіщаних і піщаних

0,5 - соснових лісах та пісках

Значення коефіцієнта варіації Сν визначають за картою ізоліній (рис. 3).

Коефіцієнт варіації показує ступінь відхилення ряду спостережень від його середнього значення за багаторічний період, а ступінь несиметричності в розподіленні даних характеризується коефіцієнтом ассиметрії СS.

Для малих басейнів визначені за картою значення Сνзалежно від площі басейну треба помножити на такі коефіцієнти

 

Площа бас. км 0-50 51-100 101-150 151-200
коеф. Сν 1,25 1,20 1,15 1,05

Коефіцієнт асиметрії СS =2Сν - для рівнинних водозборів і СS = (3 ÷ 4) Сν – для гірських водозборів.

 

Розрахункове значення шару стоку заданої ймовірності перевищення (ІП) визначається за формулою:

hp = kp· h

- висота середнього багаторічного шару стоку

Загрузка...

kp - модульний коефіцієнт шару стоку, який залежить від коефіцієнтів варіації і асиметрії для певної ймовірності перевищення і який визначають за графіками (рис. 4.11).

За розрахункову витрату приймається максимальна витрата.

Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 244 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основне рівняння гідростатики має вигляд| Frequently asked questions

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)