Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)
  3. Варіанти завдання до практичної роботи №2
  4. Г) програмні завдання українських партій.
  5. Додаткове завдання
  6. Додаткове завдання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наставник Молодіжного Клубу „NIKA”

Протоієрей Валентин МОРОЗ

Лютого 2014 р.

СТАТУТ[1]

Молодіжного клубу активного покоління «NIKA»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Новоград-Волинська місцева молодіжна організація «Молодіжний клуб активного покоління «NIKA» (далі за змістом Клуб) є добровільним об'єднанням, що діє на основі добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності та спільності інтересів з метою виконання статутних завдань та цілей.

1.2. Клуб створений і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту. Існує необмежений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території м. Новограда-Волинського.

1.3. Повна назва Клубу: - «Молодіжний клуб активного покоління «NIKA».

1.4. Скорочена назва Клубу: - «NIKA», що в перекладі з грецької мови, означає перемогу.

1.5. Може бути юридичною особою в разі її державної реєстрації в управлінні юстиції, може мати майно, самостійний баланс, штампи, бланки.

1.6. Має власну символіку:

1.6.1. Клуб має логотип, який представляє собою набір

символічних знаків. В нижній частині логотипу знаходиться змій – символ зла, уражений списом. У верхньому лівому кутку знаходиться фрагмент райдуги – символ багатобарвності життя людини. На задньому фоні зображений дзвін – символ м. Новограда-Волинського, яке в древності мало назву Звягель. Дзвін для Клубу – заклик робити добро. Загалом, логотип символізує перемогу добра над злом, що досягається вчиненням і пропагуванням добрих вчинків.

1.6.2. Девіз Клубу: «Той, хто силу волі має – той завжди

перемагає!».

1.6.3. Активісти Клубу можуть використовувати його

символіку тільки з дозволу Клубу.

1.7. Може взаємодіяти з державними органами, підприємствами, установами, іншими молодіжними та релігійними організаціями, окремими громадянами.

1.8. Місцезнаходження клубу «NIKA»: Україна, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 88, інд.: 11706[2].

 

IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою клубу «NIKA» є сприяння розширенню світогляду молоді, забезпечення можливості участі молоді в процесах розвитку громадянського суспільства в місті, підвищення духовної культури молоді, пропагування добрих вчинків.

2.2. Завдання Клубу:

2.2.1. пропагування і відродження в молодіжних осередках

таких цінностей як патріотизм, духовність, професіоналізм, лідерство, повага;

2.2.2. встановлення зв'язків та активна співпраця з іншими

молодіжними та громадськими організаціями з питань створення умов для максимальної самореалізації молоді у соціально-культурному житті суспільства;

2.2.3. сприяння створенню умов для організованого і

здорового дозвілля та спілкування;

2.2.4. сприяння всіма засобами зміцненню миру та

стабільності в суспільстві, допомога суспільству в моральному вдосконаленні шляхом доброчинства;2.2.5. формування позитивного світогляду серед молоді;

2.2.6. заохочення та всебічна підтримка молоді в розробці та

реалізації власних прогресивних, інноваційних ідей, творчого, організаційного, духовного потенціалу, створенні молодіжних творчих колективів;

2.2.7. захист прав та інтересів молоді;

2.2.7. задоволення і захист інтересів своїх членів.

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань, Клуб в порядку встановленому чинним законодавством:

· організовує та впорядковує дозвілля молоді, проводить різноманітні конкурси, змагання, освітні, культурні, спортивні та інші культурно-масові заходи;

· приймає участь у діяльності міста, проводячи масові заходи (збори, демонстрації, хресні ходи, туристичні походи тощо);

· організовує та забезпечує зустрічі з діячами освіти, культури, релігії тощо;

· проводить незалежні соціологічні опитування, анкетування;

· співпрацює з іншими громадськими організаціями та державними органами (підтримка контактів, зв'язків, укладання відповідних угод);

· налагоджує зв’язки між молоддю міста та району;

· висвітлює свою діяльність через засоби масової інформації;

· вивчає проблеми сучасної молоді, формує пропозиції для органів місцевої влади;

· організовує свята, привітання батьків, дорослих, вчителів з визначними подіями і датами;

· влаштовує ярмарки з виробів, виготовлених самостійно;

· здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань, якщо це не суперечить чинному законодавству України.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 240 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обов’язки Нічних Чергових| ІV. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)