Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІV. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ

Читайте также:
  1. Глава 2. Положение о Церкви и язык Церкви, основные церковные книги и членство в Церкви
  2. Країни – сусіди ЄС ( членство в СОТ)1
  3. Обсяг ринку за кількістю фітнес клубів
  4. Судді: Тренери та керівники клубів.
  5. Судді: Тренери та керівники клубів.
  6. Членство в Клубі

4.1. Членом Клубу може бути молода людина віком з 13 до 30 років[3], яка:

· бажає вступити в Клуб;

· погоджується зі статутною метою й завданнями Клубу;

· поважає такі моральні цінності, як: Чесність, Відповідальність, Порядність;

· є активним учасником клубу не менше 3 місяців з моменту написання заяви і заповнення анкети-договору.

4.2. Присвоєння членства клубу здійснює Лідер клубу за поданням одного, або декількох Капітанів П’ятірок.

4.3. Складається повний список активістів Клубу.

4.4. Формуються особові справи активістів. Справи зберігаються протягом всього існування Клубу незалежно від того чи продовжує активіст бути його членом.

4.5. Для вступу до Клубу подається заява на ім’я Лідера Клубу, дві фотокартки розміром 2,5 на 3,5 см. та 4 на 6 см. (на посвідчення і в особову справу), копія будь-якого документа, що посвідчує особу, заповнену анкету-договір. Президія виносить заяву на розгляд Зборів. В разі позитивного рішення, після зарахування, видається посвідчення.

4.6. Прийом членів розглядається Лідером і Ватажком.

4.7. Член Клубу може в будь-який момент вийти зі складу Клубу, здавши форму і посвідчення. Пояснення причин виходу є необов`язковим.

4.8. Член Клубу може бути виключений з Клубу. Питання про виключення з членів Клубу вирішується на загальних Зборах і приймається більшістю голосів.

4.8.1. Остаточне рішення про виключення зі складу Клубу

приймається Наставником Клубу.

4.8.2. Виключення відбувається у разі:

· порушення основних принципів Клубу;

· систематичного невиконання обов’язків, функцій та завдань покладених на членів Клубу цим Статутом та розпоряджень вищих органів Клубу;

· нерегулярного відвідування загальних зборів Клубу;

· систематичної відсутності без попередження протягом 2 місяців.

4.9. Членство є добровільним.

4.10. Активіст отримує посвідчення активіста.

4.11. Вибулий з Клубу має право поновлення в Клубі, після написання заяви та проходження виправного терміну в 1 місяць.

4.12. Особливості прийому та виходу з Клубу регулюються положеннями, що встановлюються Наставником та затверджуються Загальними зборами.

4.13. Молоді люди, молодші вступного віку, можуть бути зараховані в активісти Клубу на загальних підставах при умові виконання пункту 4.13.1 цього Статуту.

4.13.1 . Кількість активістів, що не досягли 13-річного

вступного віку, але не молодші 10 років, не повинна перевищувати 1/3 кількості членів Клубу, включаючи тимчасових.

4.14. Люди, старші 30 років[4] можуть бути тимчасовими членами Клубу - волонтерами. Вони мають емблему і атрибути, але не отримують відзнаки за власні або колективні успіхи (кольорові стрічки, значки капітанів і т.і.). Для тимчасового членства випробний термін складає 3 місяці з моменту подачі заяви і заповнення анкети-договору.

4.14.1. Кількість тимчасових членів Клубу не повинна

перевищувати 1/3 загальної кількості.

4.14.2. В щоденнику Клубу, на анкеті та інших документах

робиться позначка: "волонтер".

4.15. Активісти, які від’їжджають на навчання за межі міста Новоград-Волинський отримують звання - Віце-активіст і залишаються членами Клубу на загальних підставах при умові виконання пункту 5.3. (з підпунктами)[5].


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ| VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБУ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)