Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБУ

Читайте также:
  1. E) тітіркендіргішке организмнің сәйкесті жауабы
  2. II. Организация практики
  3. II. Требования к размещению дошкольных организаций
  4. II.3. Организация исследования.
  5. III. АНАТОМИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
  6. III. Организация и порядок проведения конкурса
  7. III. Организация производственной практики

6.1. Структура Клубу складається з її постійних і тимчасових членів.

6.2. Органами управління Клубу є:

· Загальні Збори - вищий керівний орган Клубу, які обирають Лідера, Ватажка, котрий одночасно є банкіром. Рішення зборів вважається дійсним після затвердження Наставником.

· Наставник Клубу;

· Президія Клубу, що складається з Лідера та Ватажка п’ятірок.

6.3. Кількісний склад Клубу необмежений, але повинен складатися не менше як із двох П’ятірок. В іншому випадку існування Клубу автоматично припиняється.

6.4. НаставникКлубу:

· врегульовує взаємовідносини між членами Клубу;

· надає психологічну консультацію;

· проводить психологічні консультації, тренінги, дослідження з метою визначення психологічних характеристик для формування лідерських якостей Активістів для подальшого їх розвитку;

· контролює діяльність Клубу;

· представляє Клуб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами тощо;

· укладає і підписує договори, угоди та інші документи від імені Клубу;

· ставить підпис на посвідченнях Активістів Клубу;

· має право накладання "вето" не рішення зборів. У разі несхвалення рішення зборів Наставником, виконання рішення припиняється до наступних зборів, які проводяться у присутності Наставника. Право "вето" наставник має один раз щодо одного рішення Зборів.

6.5. Вищим керівним органом Клубу є Збори:

· скликаються Президією. Про скликання і порядок денний Зборів оповіщаються всі постійні і тимчасові члени Клубу шляхом оповіщення Капітанів. Капітани зобов’язані повідомити всіх членів своєї П’ятірки. Капітанам повідомляє Ватажок;

· приймають нових активістів;

· затверджують Статут Клубу, вносять зміни й доповнення до нього;

· ухвалюють постанови про зміну назви Клубу, про його реорганізацію, про припинення діяльності Клубу( якщо збори не відбуваються 4 рази підряд) (більшістю голосів);

· визначають найважливіші питання діяльності Клубу;

· обирають Лідера та Ватажка Клубу;

· заслуховують звіти про роботу Лідера Клубу, Ватажка, П’ятірок, дають оцінку їх діяльності;

· приймають рішення з приводу протестів і апеляцій до Зборів з боку членів Клубу;

· реалізують право власності на майно та кошти Клубу;

· розглядають будь-які інші питання, стосовно діяльності Клубу.

6.5.1. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі

беруть участь не менше 2/3 членів Клубу, без урахування віце-активістів.

6.5.2. Рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувала більшість з присутніх на Зборах.

6.5.3. Кожне рішення Зборів може бути відмінене на

наступних Зборах.

6.5.4. На зборах затверджуються плани дій Клубу.

6.5.5. В разі, якщо Збори не відбуваються чотири тижні поспіль, Клуб припиняє свою діяльність.

6.6. В період між Зборами вищим органом управління Клубу є Президія:· скликає збори;

· вживає всі необхідні заходи з метою реалізації мети та завдань Клубу;

· приймає рішення щодо реалізації рішень Зборів, визначає шляхи їх втілення;

· визначає позиції стосовно поточної діяльності Клубу, готує відповідні пропозиції для розгляду Зборів;

· приймає від членів Клубу заяви, звернення, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

· дає рекомендації П’ятіркам, проводить навчання, семінари з їх представниками;

· розглядає й затверджує бюджет Клубу;

· у період між Зборами визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном Клубу, що з’явилося після останніх зборів;

· забезпечує правильність використання коштів та контролює кількісний склад Клубу;

· вирішує інші питання, що не суперечать Статуту і не належать до компетенції Зборів.

6.6.1. Президію очолює Лідер Клубу, який обирається на

Зборах і затверджується Наставником.

6.7. Лідер:

· організовує й несе відповідальність за виконання рішень Зборів та інформує про прийняті ним рішення;

Загрузка...

· організовує надання практичної допомоги П’ятіркам;

· організовує Збори;

· видає посвідчення Активіста Клубу;

· організовує роботу Президії і несе відповідальність за її ефективність;

· може представляти Клуб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами тощо;

· здійснює оперативне управління майном та коштами Організації у межах своїх повноважень;

· вносить пропозиції про прийняття і виключення з Клубу;

· здійснює інші дії відповідно до цього Статуту.

6.7.1. Лідер, у межах своєї компетенції видає розпорядження,

які обов'язкові до виконання всіма членами Клубу.

6.7.2. Лідер підзвітний Зборам і Наставнику.

6.7.3. Лідер обирається й звільнюється з посади Зборами.

6.8. Ватажок:

· обирається на зборах таємним голосуванням і переобирається щороку;

· допомагає Лідеру в організації роботи Клубу;

· скликає Активістів на Збори та інші заходи, що проводяться в Клубі;

· веде облік присутності на Зборах і своєчасно подає повідомляє Клуб про порушення, веде загальний щоденник, в якому фіксуються реалізовані проекти Клубу, формує і заповнює особові справи Активістів, виписує посвідчення Активістів тощо;

· веде фото- і відео зйомки подій в Клубі.

6.9. Активісти утворюють П’ятірки.

6.9.1. П’ятірка складається з п’яти чоловік – Капітана та

чотирьох Активістів

6.9.2. П’ятірка формується одним з Активістів шляхом

залучення чотирьох молодих людей до Клубу.

6.9.3. Всі активісти П’ятірки отримують від Лідера емблему Клубу, яка носиться на всіх Зборах Клубу а також у випадках, визначених Зборами.

6.9.4. Кожен Активіст може сформувати "свою" П’ятірку,

долучивши до Клубу чотирьох нових активістів. В такому разі він може стати її капітаном, вийшовши зі складу своєї П’ятірки і отримує звання «Капітан двох ланок» і т.д., а на своє місце ставить одного з набраних ним Активістів за його згодою.

· Звання «Капітан двох ланок» і т.д. зберігається і вразі небажання виходити зі своєї П’ятірки.

· Новостворена П’ятірка внутрішнім таємним голосуванням сама обирає собі Капітана.

6.10. Активіст, що долучив до Клубу чотирьох чоловік автоматично стає Капітаном своєї П’ятірки.

6.10.1. Капітан має окремий значок «Капітана» із зображенням

логотипу Клубу.

6.10.2. Капітаном П’ятірки можна залишатись не більше 6

місяців. Після цього проводяться вибори таємним голосуванням всередині П’ятірки.

6.10.3. Капітан може призначити собі помічника.

6.10.4. Якщо більшістю голосів в П’ятірці вибирається інший

Капітан, то значок «Капітана» переходить йому.

6.10.5. Капітан може переобиратись на багато термінів.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Контроль массы. | Обов’язки Нічних Чергових | IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІV. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ| Устройство и эксплуатация судовых энергетических установок.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)