Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Мета роботи

Читайте также:
  1. IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
  2. А.1 Приклад оформлення титульного аркуша дипломного проекту (роботи)
  3. Варіанти завдання до практичної роботи №2
  4. Визначення кількості антропогенних забруднень, що потрапляють у навколишнє середовище в результаті роботи автотранспорту
  5. Використання пакету EWB для вивчення роботи
  6. Використання пакету EWB для виконання роботи

Вивчення та дослідження явищ електропровiдностi і термоелектрорушійної сили у металах і їх сплавах. Ознайомлення з основними матеріалами для дротяних резисторів та термопар.

II.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

2.1. Провідником називається матеріал, що проводить тепло або електрику. Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність.

 

Провідники поділяють на:

· Тверді тіла - метали та їх сплави:
а) метали високої провідності;

б) сплави високого опору;

в) надпровідники та кріопровідники.

· Рідини – розплавлені при високій температурі метали(окрім ртуті);

· Гази – при відповідних умовах іонізовані гази.

Сплавом називається з’єднання двох або більше металів, або металу та неметалу.

Структура металу побудована на основі металічного виду зв’язку: це зв’язок, що зумовлений електростатичною взаємодією масиву вільних електронів(електронів провідності) із об’ємною ґраткою позитивних йонів металу.

 

Резистор – елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.

 

 

Рис. 1. Умовне зображення схеми резистора:
1,3 – виводи резистора; 2 – резистор

 

 
 

Термопара – чутливий елемент термоелектричного перетворювача у вигляді двох ізольованих провідників з різнорідних матеріалів, з'єднаних на одному кінці, принцип дії якого ґрунтується на використанні термоелектричного ефекту для вимірювання температури.

Рис.2. Умовне зображення в схемах термопари: 1 – провідник одного металу з температурою ; 2 - провідник іншого металу з температурою

 

2.2. Електропровідність – здатність тіла пропускати електричний струм під впливом електричного поля.

 

Робота виходу – найменша кількість енергії, яку необхідно надати електрону для того, щоб вивести його з твердого тіла у вакуум.

 

Термоелектрорушійна сила – електрорушійна сила, що виникає між робочим і вільним кінцями термопари під впливом різниці їх температур.

 

Електричний опір – властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Музыкальные редакторы для AY.| Причини виникнення опору

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)