Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Іменник у професійному мовленні

Читайте также:
  1. I. Рід іменників
  2. АБРЕВІАТУРИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
  3. В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС?
  4. Зв'язок числівників з іменниками
  5. Зразки відмінювання іменників ІІ відміни
  6. Лексико-граматичні групи іменників

1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам книжного походження: біографія, довідка, кон’юнктура, лабораторія.

2. Іменники на означення статусу, професії, посади, звання вживаються (в більшості випадків ) у чоловічому роді: лаборант відділу, програміст фірми.

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: бухгалтер фірми виявив, старший інспектор комісії записав.

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: головний інженер заводу Тетяна Василівна зазначила, що…

3. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи:

статус – знавцю, колего, товаришу та ін.

посаду – директоре, завідувачу, голово та ін.

звання – професоре, капітане, академіку та ін.

професію – лаборанте, інженере, секретарю та ін.

родича – батьку, мати, сестро, тітко та ін.

ім’я – Маріє, Ольго, Миколо, Юрію та ін.

ім’я по батькові – Іллічу, Анатолійовичу та ін.

Іллівно, Анатоліївно та ін.

 

4. Указуючи час за роком, іменник треба узгоджувати із числівником, займенником чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в Р. відмінку без прийменника, наприклад:

2001 р. (року); цього (того) року; наступного року.

5. Надавати перевагу не дієсловам, а віддієслівним іменникам, які забезпечують однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад: надати допомогу, здійснити огляд, вести переговори.

6. Іменник після дієслів повідомляти, сповіщати повинен стояти в З. відмінку, а не в Д. відмінку, наприклад: повідомити студента, сповістити інженера Карпенка Б.Т.

7. Уживання деяких дієслів пов’язано з іменником, який повинен стояти в Р., а не в З. чи Д. відмінку, наприклад: зазнати біди, завдати шкоди, радіти з перемоги.

 

Завдання 1. Знайдіть у реченнях випадки порушення морфологічних норм. Запропонуйте правильний варіант.

1. Біль цієї втрати надихнула на серйозний жанр. 2. Кого він тільки не зустрів на тому путі. 3. Під кущами лежала собака діда Василя. 4. Сержант страждав від сильної болі в руці. 5. Залізнична колія проходить по високій насипі. 6. Для концертних костюмів набрали двадцять метрів тонкої тюлі. 7. Дах покрили новою толлю. 8. Ніяк не можу вилікуватися від нежиті. 9. Епідемія корі триває. 10. Західна Сибір багата на хвойні ліси. 11. Вітер гнув додолу золоті колосся. 12. Кахель зі Словаччини має високу якість. 13. Лист написаний синіми чорнилами. 14. Двері пофарбували білилами, а підлогу полакували.

Завдання 2. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви. Вибір закінчення вмотивуйте.

1. Всесвітньовідом.. "Ла Скала" бу.. відкрит.. у 1778 році. 2. Гігантськ.. цунамі завда.. острову величезної шкоди. 3. Кіото відом.. як давня столиця Японії. 4. Онтаріо зв'язан.. каналами з озером Ері та Гудзоном. 5. У вересні ДАІ проводи.. місячник безпеки руху. 6. Салямі коштува.. дуже дорого. 7. МЗС України зверну.. до Ради Безпеки ООН з новими пропозиціями. 8. Висок.. Ай- Петрі притяга.. погляди екскурсантів. 9. ООН виступи.. із заявою, в якій засуди.. агресивну політику Сполучених Штатів Америки на Ближньому Сході. 10. США зазна.. поразки у війні з В'єтнамом.Завдання 3. У яких відмінкових формах порушено норми літературної мови?

1. На Одещині живе багато болгарів. 2. Повернення кримських татарів на рідну землю. 3. Тисячі наших солдат загинули за визволення Угорщини від фашистів. 4. Біля школи посадили шість молодих деревців. 5. Крем виготовлено з бруньків берези. 6. По закінченню університету випускники працюватимуть у школах міста. 7. Студенти, очікуючи початку занять, розбрелися по аудиторіям. 8. Клінічно доведено, що після використання крема шкіра залишається зволоженою на протязі 10 годин. 9. Машини ніби зійшли з екрану науково-фантастичного фільма. 10. Прийшов до швеця із замовленням. 11. Іване Кузьмич, зверніть увагу на цього студента. 12. Пане Олег! Вітаю ваш хор з чудовим виступом на фестивалі. 13. Отець Петро, де можна здобути духовну освіту? 14. Душо моя, чому ти болиш?

Загрузка...

Завдання 4. Запишіть словосполучення, розкривши дужки. Виберіть правильну форму керованого іменника.

Дякувати (батьки), наслідувати (учитель), навчати (українська мова), вибачити (товариш), говорити (рідна мова), сповнений (гордість), повідомити (він), насміхатися (над, з) (вона).

Завдання 5.Поставте іменники в родовому відмінку однини: документ, договір, наказ, декан, лист, план, протокол, список, стіл, Степан, гай, палац, вокзал, град, листопад, вівторок, сад, роман, комп’ютер, університет, Кавказ, Київ, дощ, Париж, метр, деканат, верстат, рік, хліб, відмінок, мінімум, вираз, інвентар, мороз, Сибір, штаб, голос, апарат, пункт, факт, формуляр, об’єкт, варіант, принцип, проект.

Завдання 6.Подані словосполучення поставте в давальному відмінку однини, поясніть закінчення.

Ректор Бєліков Сергій Борисович, директор Шульга Іван Петрович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, інженер Кузьменко Хома Лукич, бригадир Рощин Роман Федорович.

Завдання 7. Поставте виділені слова у кличному відмінку.

Будеш, /батько/, панувати, поки живуть люди. 2. /Зоря/ моя вечірняя, зійди над горою. 3. Моя ти /доля/ молодая, не покидай мене. 4. Вийди, /Катря/, з хати. 5. Вона тебе, /Марко/, дожидає. 6. Взяла зілля, поклонилась: "Спасибі,/бабуся/" (з тв. Т.Шевченка). 7. О мій русявий /Прометей/, загублений в ночах війни (А.Малишко). 8. Без мови рідної, /юнак/, й народу нашого нема (В.Сосюра). 9. Моя /любов/, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. 10. /Чоловік/ мій, запрягай коня. 11. Я йшов, /Маруся/, у повстання. 12. А я за тебе, /Гриць/, не піду. 13. /Іван, брат/, як ти встиг? 14. Оце і все, що є тепер у мене, моя /матуся, неня моя, неня/ 15. Прощай /Іван/, найвірніший /друг/, шляхетна /іскра/ вічного вогню (з тв. Ліни Костенко). 16. Верни до мене, /пам'ять/ моя (В.Стус). 17. Як тобі ведеться там, /Василь/? (І.Драч). 18. Душа/ моя, тікай на корабель (М. Зеров). 19. Бідна /волошка/, чом ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М.Рильський).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1026 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Денної форми навчання | УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ | Література | Особливості використання прийменників у мові професії | Література | Література | Основна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література| Числівник у мові професії

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)