Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Мацюк З., Станкевич Н

Читайте также:
  1. Додаткова література
  2. Додаткова література
  3. Допоміжна література
  4. Книгодрукування І література.
  5. Література
  6. Література
  7. ЛІТЕРАТУРА

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравела, 2006. – 352 с.

Потелло Н.Я., Скиртач Г.Є. Українське ділове мовлення і спілкування: Навч. посіб. / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач. – К.: МАУП, 2003. – 440 с.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / С.В. Шевук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. – 271 с.

Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура фахової мови / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К.: Академія, 2007. – 462 с.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. - К.: МАУП, 2002. – 208 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник / П.С. Дудик. - К.: ВЦ "Академія", 2005.

Завдання 1. Перепишіть речення, добираючи з дужок найточніше слово. Вмотивуйте свій вибір.

1. Біологічний та соціальний чинники посідають чільне місце у структурі (людини, особистості, персони). 2. У порту стояло багато різних (суден, посудин). 3. На думку більшості вчених, освіту (майбутнього, майбуття, прийдешності) характеризуватимуть дистанціоналізація, комп’ютеризація, вседоступність і уніфікованість. 4 У нього щодня були якісь (спішні, екстрені, шпаркі, термінові) справи. 5. Поняття тексту в лінгвістиці (товмачать, трактують, тлумачать) по-різному. 6. Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні (ущільнюються, скорочуються, стискаються). 7. (Помисли, думоньки, погляди) О. Потебні мали великий вплив на розвиток мовознавства. 8. На сьогоднішньому засіданні кафедри (мовили, говорили, балакали) про результати зимової сесії.

Завдання 2. Запишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово.

1. В акціонерному товаристві посада голови правління (виборча, виборна). 2. Проведення виборів до Верховної Ради забезпечують (виборні, виборчі) комісії. 3. Мій товариш охоче виконує різні (громадські, громадянські) доручення. 4. (Громадський, громадянський) мотив є одним із провідних у творчості В. Сосюри. 5. Між студентами та викладачем були дружні (відношення, відносини). 6. На сьогоднішньому занятті ми вчилися визначати типи синтаксичних (відношень, відносин). 7. Дівчина була в скрутному матеріальному (стані, становищі). 8. Катря була в поганому (стані, становищі) і не могла йти далі. 9.Незнайомою дорогою ми добиралися до міста за (покажчиками, показниками). 10. (Покажчиком, показником) культурного й освітнього рівня людини є мова. 11. Наші (музичні, музикальні) смаки не збігалися. 12. Т.Г. Шевченко був дуже (музикальною, музичною) людиною і чудовим співаком. 13. Цієї весни посівна (компанія, кампанія) була тривалою. 14. Я працюю в страховій (компанії, кампанії). 15. У його (уяві, уявленні) поставали сині озера та несходимі ліси. 16. Фотографії не давали (уяви, уявлення) про справжнє мистецтво художника.

Завдання 3. Прочитайте речення. Знайдіть випадки неправильного вживання слів. Що зумовило появу цих помилок? Відредагуйте речення і запишіть їх.1. На слідуючій неділі ми будемо здавати іспит. 2. Постійно читаючи цей журнал, можна дізнатися багато цікавого з області зоології. 3. Ювілярові вручили вітальну адресу. 4.«Лунна соната» Бетховена – один із найулюбленіших класичних творів мого приятеля. 5. Студенти добре засвоїли нову тему, про що свідчили їхні вірні відповіді на поставлені викладачем запитання. 6. На цій дільниці росла гарна картопля. 7. Я рахую, що не треба вмішуватися в особові справи колег по роботі. 8. На протязі дня я мушу забрати на пошті грошовий перевод. 9. Білети на концерт відомого співака швидко розкупили поклонники. 10. Наш однокурсник став дипломатом престижного конкурсу. 11. Тетянка не прийшла на заняття із-за хвороби.

Завдання 4. Виправте недоречні тавтології та плеоназми. Правильні варіанти запишіть.

1. Я віддав товаришеві свою особисту книжку. 2. У грудні місяці потрібно подати річні звіти. 3. Праця наших працівників не залишиться не поміченою. 4. З вулиці було чути крик дитячих голосів. 5. Давай зустрінемось о вісімнадцятій вечора. 6. Ми завжди пам’ятаємо і не забуваємо Шевченкові слова. 7. Фонетичними засобами української мови можна передати крики тварин і птахів, звуки машин, механізмів, течію води та інші шуми довкілля. 8. У своєму творі письменник відтворив тогочасні суспільні процеси.

Загрузка...

Завдання 5. Визначте доречність використання в наведених реченнях іншомовної лексики.

1. Ринок споживчого кредитування диференційовано за типом товарів: кредитування житла, послуг, меблів, автомобілів, комп’ютерної та побутової техніки. 2. На мітингу превалювала молодь. 3. Надзвичайно важливим чинником консолідації нації є те, що під час виборів усі політичні сили, які пройшли в парламент, висловилися за підтримку євроінтеграційного курсу України. 4. На завершальному етапі змагань футбольна команда нашої школи зазнала фіаско. 5. Кардинальне питання розбіжностей між учасниками дискусії загальними зусиллями було зведене нанівець. 6. Дівчина конфіденційно розповіла подругам про свою недавню пригоду. 7. Серед сучасних оперних співаків багато майбутніх мегастар світового рівня. 8. Ідентичні рішення були ухвалені на загальних зборах усіх трудових колективів. 9. На прогулянці з нами стався екстраординарний прикрий казус. 10 Важливий напрямок застосування мережевих технологій у науці – організація роботи віртуальних дослідницьких лабораторій.

Завдання 6. Поясніть і виправте помилки у вживанні виділених слів.

1. У брудних м’яких шатахвін ішов вулицею міста. 2. До мене сьогодні мають прибутигості зі Львова. 3. Ми відзначили, що відра стояли неповні. 4. Пісня звучала гарно, але не підходиладо амплуа співака. 5. Здалеку було видно, що в полі трудилисялюди. 6. Наша подорож пройшла на високому рівні.7. В Індії водитьсярослина калір-канда, з’ївши один-дві листочки якої людина почуває ситість упродовж тижня. 8. Велосипед брата перейшов у моє розпорядження.9. Наша група розпочала роботу в напрямі підготовкидо «Студентської весни». 10. На відпочинок ми потратили значну кількістьчасу. 11. Твоя основна функція– прибирати в квартирі. 12. Сергій і Петро були запеклимидрузями, з ними часто траплялися різні страшновеселі пригоди.

Завдання 7. Розширте тему кожного речення, використавши різноманітні мовні засоби.

1. Цього року літо видалося спекотним, а осінь холодною. 2. На галявині ріс розлогий дуб, якому, мабуть, вже кількасот років. 3. Київ – одне з найдавніших міст України, але завжди виглядає молодим. 4. Мова – це не лише засіб спілкування, а й скарбниця національної духовності та культури. 5. Твори Т. Шевченка, сповнені любові до рідного народу, ніколи не втратять своєї актуальності.

Завдання 8. Напишіть:

а) вітання викладачеві з нагоди дня народження;

б) розмову двох друзів по телефону;

в) розмову двох сусідок у крамниці.

Завдання 9.Усно змоделюйте мовну ситуацію, в якій можуть бути використані мовленнєві вислови:

1. Скажіть, будь ласка…

2. Будьте ласкаві пояснити…

3. Дозвольте запитати…

4. Поясніть, будь ласка…

5. Допоможіть, будь ласка…

Завдання10.Утворітьмваріантимзвертань. Громадянин, добродій, вельмишановний, високоповажний, достойний,

пан...

Ігор Ігорович, Марія Василівна, Олег Петрович, Любов Іванівна, Павло Григорович, Надія Якимівна, Сергій Володимирович, Марта Ярославівна, Тарас Сильвестрович.

Завдання 11. Розіграйте діалоги:

Прийняття на роботу: директор – молодий спеціаліст.

На вулиці: приїжджий – місцевий житель.

У кабінеті начальника: начальник – підлеглий.

Завдання 12.Відредагуйте діалог.

– Добрий день, пан. Будь ласка, проходьте. Ви, Микола Сидоренко? Чи не так? Прохаю вас заповнити анкету.

– Дякую вас. Тепер я постановлю вам кілька питань.

– Чи довго Ви робили на фірмі “Криниця”? Чому вирішили змінити місто праці?

– Два місяця. Я залишив минулу роботу у зв’язку з зміненням основного напрямку діяльності фірми, так як внаслідок цього я не міг би підвищувати свій фаховий рівень.

– Чому ви обрали саме нашу кампанію?

– Я рахую, ваша організація має самі великі перспективи.

– Скажіть, будь ласка, які три головних риси характеризують вас у якості бізнесмена?

– Думаю, що це надійність, відповідальність, ліберальність.

– Ви по вдачі лідер?

– Очевидно, да, через те що легко наладжую контакти з людьми.

– Гаразд. Зараз я можу запропонувати вам роботу з нами. У вас хороші відзиви з попереднього міста роботи. Яку заробітну плату ви рахуєте еквівалентною вашій роботі?

– Еквівалент 500 доларів у місяць.

– Гадаю, ми почнемо з 450 доларів у час випробного терміна, а через три місяця переглянемо розмір вашої зарплатні.

– Я надіюсь відшукати тут сприйнятні для фахового росту умови.

 

ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 747 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Денної форми навчання | УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ | Література | Література | Іменник у професійному мовленні | Числівник у мові професії | Особливості використання прийменників у мові професії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література| Основна

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.015 сек.)