Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Числівник у мові професії

Читайте также:
  1. Bідмінювання числівників
  2. Зв'язок числівників з іменниками
  3. Моральна оцінка професії
  4. Особливості використання прийменників у мові професії
  5. Сполучення кількісних числівників з іменниками
  6. Увага! 1. Числівник обидва в непрямих відмінках втрачає частину два-, а збірні суфікс -еро-.

1. Уживати треба тільки книжні числівники: 500 мл (п’ятсот грамів; 0,5 л); 150 т (сто п’ятдесят тонн); 0,25 л (нуль цілих і двадцять п’ять сотих літра).

Слово половúна не може вживатися з означенням бíльше, мéнше, значнá, переважна (половина не може бути більшою, меншою, значною і под.). Наприклад: більше половини працівників, або більшість (значна, більша частина) працівників.

2. У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і якщо у знаменнику стоїть 2, 3, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити: половина, третина, чверть – без числівника одна. Наприклад: половина інформації, менше чверті даних.

3. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам.

4. Словами пишуться числівники на позначення часових меж та складні й складені числівники на початку речення. Наприклад: шостий тиждень, дві години, шістнадцятого березня.

5. У формах М. відмінка однини порядкові числівники на означення узгодження з іменником, прикметником чи займенником чоловічого та середнього роду мають закінчення -ому, а не -ім.

Наприклад: на першому етапі, на восьмому повороті.

6. Не можна використовувати паралельні й розмовні форми. На позначення часу вживають прийменник о:Зустріч відбудеться о 18.30 (о 18 год. 30 хв.).

 

Завдання 1. Перекладіть речення українською мовою. Прокоментуйте характер узгодження і керування ступеневих форм прикметників у російській і українській мовах.

1. Нет на свете мук сильнее муки слова (С. Надсон). 2. Самое трудное для писателя не писание: писание - эта самое легкое. А трудно переживать то время, когда не пишется... (М.Пришвін). 3. ...Нет другого, более красивого и более полезного времяпрепровождения, чем чтение (М. Костін). 4. Человек, не любящий книгу, несчастен, хотя и не всегда догадывается об этом. Жизнь его может быть наполнена интереснейшими событиями, но он будет лишен не менее важного события - сопереживания и осмысления прочитанного (Є. Євтушенко).

Завдання 2. Запишіть речення, поставивши числівник у відповідному відмінку.

Ми зустрілися з (568) представниками заводу. Не вистачало (357) підручників. Дипломи видали (879) студентам. На (985) гектарах росла пшениця. Літак з (194) пасажирами піднявся в повітря і, пролетівши близько (486) кілометрів, приземлився. Місто пишається (1683) видами оригінальних архітектурних споруд. Виграш у лотерею залишився за (255) номером.

Завдання 3. Виберіть правильний варіант:

П'ять цілих і одна шоста (метри, метра, метрів), два з половиною (кілограми, кілограма), півтора (дня, дні), шість з половиною (кілометра, кілометрів, кілометри), шість і п'ять десятих (кілометрів, кілометра, кілометри), сто три (відсотки, відсотка, відсотків), сто три і сім десятих (відсотки, відсотків, відсотка), двадцять чотири (листа, листи), два (брата, брати), п'ять (грузин, грузинів), сто (раз, разів), кілька (сосон, сосен), двоє (пліч, плечей, плечів), одна друга (кілограм, кілограму, кілограма, кілограми, кілограмів), два (чоловіки, чоловіка).Завдання 4. Які з наведених у дужках іменників можуть поєднуватися зі збірними числівниками?

Двоє (панчіх, лікарів, робітниць, вікон, генералів, приїжджих).

Троє (братів, сестер, столів, лопат, дверей, дітей, малят).

Четверо (санчат, книжок, курчат, пальт, колодязів, рукавиць).

Дванадцятеро (шкарпеток, ночей, робітників, дівчат, олівців, співачок).

Завдання 5. Визначте, які норми порушено у наведених реченнях. Запропонуйте правильний варіант.

1. Я знаю силу слова - / Воно гостріш штика / і швидше навіть кулі, / не тільки літака. // Воно проміння швидше / в нім - думка й почуття. /Воно іде в народи / для вічного життя (В.Сосюра). 2. Учень, попереджаючий учителя про свою відсутність на наступному занятті, повинен потім виправдати цю відсутність довідкою. 3. Сучасна медицина, напевно, знає не один десяток методів зняття зубної болі. 4. Найскладнішим для учасників олімпіади було вибрати один правильний варіант із пятидесяти варіантів у запропонованих реченнях. 5. Серед бур'яну лежала собака діда Івана. 6. Не дивлячись на несприятливі умови, експедиція продовжувала рухатись угору по ріці. 7. Оскільки гість не знав української, ми розмовляли на англійській. 8. Щоб скопати город, ми витратили півтора дні. 9. 3аяви студентів про відпустки підписує заступник декана по навчальній роботі. 10. Довідка видана Івану Петровичу Коваленко.

Загрузка...

Завдання 6.Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Вузький, дрібний, низький, цінний, відповідальний, далекоглядний, дешевий, вигідний.

Задвання 7.Перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на форму займенників.

1. Речь – река, а язык – ее источник (Г. Сковорода).

2. Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни (К. Паустовский).

3. Самое большое и самое дорогое достояние каждого народа – это его язык, этот живой тайник человеческого духа, его богатая сокровищница (Панас Мирный).

Завдання 8.Розкрийте дужки, запишіть числа словами; обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

Відвантажили 463 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон карбованець); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 14 (будинок); 44 (метр); 2 (тиждень); записалося 1000 (громадянин); засіяли 2 2/3 (гектар); 6 (акція); 19 (замовлення).

Завдання 9.Перекладіть словосполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Шестидесяти инженеров, на девяносто пяти предприятиях, двумстам пятидесяти семи студентам, двум коллегам, на восьми страницах, о восьмидесяти семи рабочих.

Завдання 10. Поставте числівники 724, 392, 267, 987, 543 у родовому, давальному та орудному відмінках.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 755 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Денної форми навчання | УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ | Література | Література | Література | Література | Основна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Іменник у професійному мовленні| Особливості використання прийменників у мові професії

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.068 сек.)