Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості використання прийменників у мові професії

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. Біологічні особливості поросят у перші міс
  3. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  4. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  5. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА "AutoCAD" ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  7. ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її прийменниковому керуванні. Значна кількість помилок виникає при побудові словосполучень із прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів.

1. Прийменник по в українській мові здатний брати участь у вираженні певної кількості значень. Нормативними є поєднання прийменника по з іменниками в М.в.

– зі значенням мети: пішли по воду;

– зі значенням розміру й кількості: по ложці, по карбованцю;

– зі значенням місця чи напрямку: трансляція по телебаченню, розпорядження по заводу;

– у часовому значенні: по обіді, по закінченні року;

– для виявлення певних стосунків, взаємин: товариш по курсу, родич по матері;

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під , у(в), як, через, щодо абобезприйменникові конструкції: на вимогу, за правилами, з програмування, через непридатність.

2. Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за допомогою прийменників на, до, за, про, при,як, о абобезприйменниковими конструкціями: на адресу, до відома, як виняток, о сьомій годині, двома словами.

3. Прийменник при вживається:

– на передавання значення приналежності, певних стосунків: при університеті; при штабі;

– на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або на присутність когось будь-де: при повній свідомості, при зброї;

– на вказування певних обставин або умов, за яких щось відбувається: при нульовій температурі, при першій нагоді.

В інших випадках використовують прийменники коло, поруч, під час, за; або безприйменникові конструкції: коло річки, поруч мене, під овації, під час виконання службових обов’язків, за умов, у разі небезпеки.

 

Завдання 1. Перекладіть українською мовою.

Гулять по городу, резьба по дереву, ударить по мячу, дежурный по школе, товарищ по оружию, по возможности, видно по глазам, идти по берегу, украинец по происхождению, огромный по своим масштабам, старший по возрасту, по почте, по временам, по целым дням, по обеим сторонам, пособие по литературе, экзамен по физике, знать по газетам, по моей вине, по собственной воле, по принуждению, по той причине, по случаю, плыть по течению, добрый по натуре, медик по образованию, каждому по его труду, по моим сведениям, по образцу, по последней моде, по поручению, по свидетельству, по собственному желанию, скучать по родине, называть по имени, по виду, по его зову, по заказу, по просьбе, по требованию, отпуск по болезни, по недоразумению, по ошибке, по направлению к лесу, по выходным дням, по понедельникам, по делу, коса по пояс, по воскресенье включительно, с 1991 по 1999 год, прийтись по вкусу, по получении, по возвращении, смотря по погоде, комиссия по составлению резолюции, мероприятия по.., по обыкновению.

Завдання 2. Запишіть українською мовою словосполучення з дієприкметниками.Исходящая документация, движущийся предмет, выпавший снег, проживающий по адресу, скоропортящиеся продукты, идущий рядом, используемый принцип, выполненный досрочно, обслуживающий персонал, подписавшийся под документом, следующий через станцию поезд, соответствующий требованиям.

Завдання 3. Перекладіть українською мовою речення.

1. С учетом предложений план дополнен и отредактирован.

2. Я убежден в своей правоте.

3. Договор подписан обеими сторонами.

4. Коллектив возмущен состоянием производства.

Завдання 4. Запропонуйте в письмовій формі різні варіанти виправлень наведених словосполучень.

Ведучий програми; інформуючий присутніх; пишучий скарги; співаючий артист; управляючий банком; знеболюючий засіб; заспокоюючий препарат; температурячий хворий, вирішуючий завдання; слідуючий порадам лікаря; застосовуємий у промисловості.

Завдання 5. Відредагуйте речення.

1. На заводі не забувають вшановувати бувших працівників, ветеранів праці.

2. Невгасаючий ентузіазм молоді треба підтримувати і розвивати.

Загрузка...

3. Непрацюючий громадянин К. затриманий.

4. За рогом будинку промайнув зникаючий з місця пригоди автомобіль.

5. Поїзд, що рухався з високою швидкістю, зробив попереджуючий сигнал.

6. Комп’ютери останнього покоління оснащені запам’ятовуючими пристроями.

7. Картина мала вражаючий ефект.

8. Ми давно не користуємося діючим графіком.

9. Існуючий план не виконується на 70 відсотків.

Завдання 6. Виправте помилки в словосполученнях.

Працювати по сумісництву; по багатьом причинам; по закінченню четвертого курсу; по вині керівництва; відпустка по хворобі; по індивідуальному плану; по питанню розподілу; інженер по освіті; по новому методу; по дорученню замовника.

Завдання 7. Перекладіть словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення.

Не по адресу; не по силам; пришлось по вкусу; при любых условиях; на следующий день; принять к сведению; быть в обиде; в вашей воле; на ночь глядя; комиссия по составлению резолюции; движение воздуха по каналу.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1092 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Денної форми навчання | УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ | Література | Література | Іменник у професійному мовленні | Література | Основна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Числівник у мові професії| Література

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.021 сек.)