Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1. Український правопис

Читайте также:
  1. Додаткова література
  2. Додаткова література
  3. Додаткова література
  4. Допоміжна література
  5. Книгодрукування І література.
  6. ЛІТЕРАТУРА
  7. Література
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.- К.: Либідь, 2002.

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.:”А.С.К.”, 2002.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: 2000.

5. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1998.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 1998.

7. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. Упор. Кулініченко В.Л. – К.: 1996.-144 с.

8. Діловодство українською мовою. – К.: Центр “Імекс”, 1992. –75 с.

9. Шевчук С.В. Ділове українське мовлення. – К., 1997.

10. О.Лещак, Е.Міляновський, Л.Вернигор. Ділове українське мовлення. – Тернопіль., 1995.

11. Конституція України (будь-яке видання).

12. “Закон про мови в Українській РСР” від 28.10.1989 р.

13. Постанова Кабінету Міністрів від 17.10.1997 № 1123 "Про затвердження інструкції з діловодства в органах влади, міністерствах і відомствах України".

14. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа.

15. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К: Вища школа, 1993. –272 с.

16. Паламар Л.М. Практичний курс української мови. – К.: Либідь,1995.160 с.

17. Сучасна українська літературна мова. За ред. М.Я.Плющ, – К.: Вища школа, 1994.

18. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, приклади, коментарі. – Харків: Світ дитинства, 1996.

19. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – Київ, 1999.

20. Ю.Жадько, В.Жадько. Мова як поліфункціональне духовне явище. –Запоріжжя., 1998.

21. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів/ Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін.: За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад.шк., 1989. – 336 с.

22. Новий російсько-український словник – довідник: Близько 65 тис. слів/ С.Я.Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовійт. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.

23. Словник юридичних термінів (російсько-український). Укладачі: Андерш Ф., Винник В., Красницька А., Полешко А., Юрчук. – К.: “Юрінком”, 1994. – 322 с.

24. Російсько-український словник ділової мови. Додаток до журналу «Український світ”. Ред.-упор. Мокровольський О., Шокало О., – К., 1992.

25. Ізюмов О. Практичний російсько-український словник. Правила правопису та фразеологія. Перевидання 1926 р. – К.: Знання, 1992.

26. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник. М.: 1988.

27. Рыночная экономика. Словарь. Под общ. ред. Кипермана Г.Я. – М.: Республика, 1993. – 524 с.

28. Короткий російсько-український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів / Укладачі Л.Г.Боярова, О.П.Корис, – Х.: Вид-во “Основа” при Харківському університеті.

29. Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

30. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

31. Словник ділових паперів (Українсько-англійський). – К., 1994.

32. Юридичний словник-довідник. – Femina, Київ, 1996.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 361 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа | Тема 9. Класифікація документів | Тема 10. Особливості оформлення деяких документів та роботи | Та роботи з ними | На українську | Тема 1. Функції мови | Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки й оформлення | Завдання контрольної роботи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ| Соціологічне дослідження — це науковий процес вироблення нових соціологічних знань на основі теоре­тичних або емпіричних даних, один з видів пізнавальної діяльності соціолога.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.033 сек.)