Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Соціологічне дослідження — це науковий процес вироблення нових соціологічних знань на основі теоре­тичних або емпіричних даних, один з видів пізнавальної діяльності соціолога.

Читайте также:
  1. D) новообразование волокон в процессе физиологической регенерации, при замещении дефектов в органах после их повреждения, при образовании рубцов и др.
  2. NB! Весь процесс проведения начальных мероприятий в этом случае не должен занимать более 40 секунд.
  3. XI. Наследственность и процесс индивидуализации
  4. А.2.1.1. Взяття мазка із зіва для бактеріологічного дослідження
  5. А.2.1.4. Взяття матеріалу методом мазків-відбитків для імунофлюоресцентного дослідження
  6. А.2.1.7. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
  7. А.2.1.8. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження

Лекція. Методологія і методика емпіричного соціологічного дослідження

Соціологічний практикум) – 4,6,8 годин

ПЛАН

1. Поняття та різновиди соціологічних досліджень.

2. Проблема, об’єкт, предмет та інші елементи програми дослідження.

3. Методи збору первинної соціологічної інформації.

4. Вибірка у соціологічному дослідженні.

5. Оформлення результатів соціологічного дослідження.

 

Навчальна проблема.. Види соціологічних досліджень. Теоретична підготовка дослідницької програми

Проблемна ситуація. Кожен з нас в тій або іншій мірі стикається з емпіричними соціологічними дослідженнями як слухач радіо, читач газет, журналів, наукової літератури і т.і.

Можливо, певні з вас бувають залученими до цих досліджень як респонден­ти, тобто джерела первинної інформації про процеси і явища, що вивчаються. Не виключена вірогідність того, що кому-небудь з вас при­йдеться організовувати таке дослідження. Отже завданням даної теми є вироблення загального уявлення про методологію і методику емпі­ричного соціологічного дослідження, знайомство з його основними поняттями і процедурами.

 

Поняття та різновиди соціологічних досліджень.

Для більшості людей до цих пір не зрозуміло, що в основі соціологічних досліджень лежить використання закону великих чисел.

Одні вважають: оскільки особисто мене не опитували, результати дослідження будуть неправильними.

Інші: навіщо проводити дослідження, якщо я і так все знаю.

Висновок > перенесення сфери індивідуального на сферу соціального.

Умова> абстрагування від особи. Людей необхідно розглядати як носіїв певних ознак. Усередині груп, що створюються по ознаках, індивіди розглядаються як рівноцінні, взаємозамінні і анонімні.

Таким чином, лише через соціологічні дослідження можна отримати відповідь на питання соціальної практики.

Емпіричне соціологічне дослідження — це система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур з метою здобуття точної об'єктивної інформації про обстежуваний об'єкт.

соціологічне дослідження — це науковий процес вироблення нових соціологічних знань на основі теоре­тичних або емпіричних даних, один з видів пізнавальної діяльності соціолога.

соціологічне дослідження включає чотири етапи:

1) підготовку дослідження;

2) збір первинної соціологічної інформації (отримані в різній формі неузагальнені відомості, що підлягають подальшій обробці і аналізу);

3) підготовку зібраної інформації до обробки і її обробку;

4) аналіз отриманої інформації, підведення підсумків дослідження, формулювання висновків та рекомендацій.

Конкретний вид со­ціологічного дослідження завжди обумовлений характером по­ставлених в ньому цілей і завдань. Саме відповідно до них і розрізняють три види соціологічного дослідження: розвідувальне, описове і аналітичне.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Проблема, об’єкт, предмет та інші елементи програми дослідження. | Методи збору первинної соціологічної інформації. | Вибірка у соціологічному дослідженні. | Оформлення результатів соціологічного дослідження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література| Розвідувальне дослідження (зондажне) використовується, для попереднього обстеження певного про­цесу або явища.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)