Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Культурно-просвітницька діяльність громад у другій половині XIX - поч. XX ст.

Читайте также:
  1. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  2. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  3. Громадные термиты
  4. Громадська Думка". Відгуки. Передплата
  5. Громадський Друг" та його спадкоємці.
  6. Діяльність Міністерства юстиції України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України .
  7. Діяльність щодо організації роботи з документами називається...

Під впливом видавничої (загальнопубліцистичні часописи) й методичної (підручники для навчання грамоти та рахунку) діяльності Громад відбувалась педагогізація широких кіл української громадськості, формувалися засади національної освіти та виховання, головними ідеями якої виступали: природовідповідність, цілісний підхід до дитини, ціннісні засади виховання, що спиралися як на православ'я, так і на дохристиянські звичаї та вірування.

Процес формування ідеї української школи в контексті діяльності українських Громад відзначався рухом від простих форм до більш складних і аргументованих, від кількісних показників до якісних зрушень, рух від зовнішнього до пізнання внутрішнього світу дитини.

Дослідження розцінює просвітницьку, наукову, освітню діяльність як напрями формування самосвідомості як українських дітей, так і дорослих. Різнобічна широка діяльність Громад - наукова, публіцистична, етнологічна, художня, просвітницька, педагогічна, методична, видавнича - середини ХІХ - початку ХХ століття заклала основні підвалини національної педагогічної думки в Україні, провідними з яких є - природовідповідність, народність, демократизм і гуманізм, романтико-героїчні підходи до освіти й виховання. Ідеї громадівців щодо освіти і школи стали основою для подальшого розвитку поглядів на освіту та виховання, на дитину в контексті її власної культури.

45.Розвиток космічної галузі в Україні Україна успадкувала третину промислово-космічного потенціалу колишнього Радянського Союзу. Для подальшого розвитку цієї галузі (її влада держави розглядає як ключову) Україна утворила Національне космічне агентство України, завдання якого полягає у контролі і спостереженні за більш ніж за 30 установами, безпосередньо пов'язаними з космічною діяльністю і які включають в себе промислові підприємства, конструкторські бюро, військові об'єкти, дослідницькі інститути та інші організації, включені в цю галузь.

Серед згаданих утворень найвідомішими на міжнародній арені є — дніпропетровські підприємства ДП "КБ «Південне» і ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», харківські — «Комунар», «Хартрон», НДІ радіовимірювань, київські — ЦКБ і завод «Арсенал», «Київприлад» і Київський радіозавод, Євпаторійський центр дальнього космічного зв'язку, підприємство ЧЕЗАРА у Чернігові.

Україна вважається однією з 6 провідних країн у космічній галузі, яка володіє технологіями як у виробництві пускових установок і супутників, так і їх запуску та управління. Дійсно, члени Комітету, які відвідали Україну (16 — 18 жовтня 2006 року), змогли переконатися у винятковому рівні компетенції її спеціалістів і якості виробничих і дослідницьких об'єктів.

Згідно з інформацією, отриманою від українських джерел, з часу набуття незалежності, Україна здійснила 90 запусків та вивела на орбіту більш ніж 200 супутників з 9 країн. Нині вона володіє 5 системами запуску: Циклон-2 і Циклон-3, Зеніт-2 і Зеніт-3SL і Дніпро. Запуски проводяться з декількох місць за межами країни.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 766 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сутність поняття «культура». Еволюція поглядів учених на культуру. | Культура антів. Дохристиянські вірування слов'ян. | Виникнення писемності у слов'ян. | Культурні аспекти діяльності Кирило-Мефодіївського братства. | Розвиток сучасного українського мистецтва. | Писемні пам'ятки українського Ренесансу. | Сутнісні ознаки та періодизація первісної культури. | Розвиток музичного мистецтва в Київській Русі. | Релігійні вірування та міфологія слов'ян. Пантеон богів у слов'ян. | Образотворче мистецтво післявоєнних років. Твори художниць-примітивісток - феномен народного мистецтва. А. Собачко-Шостак, К. Білокур, М. Приймаченко, В. Павленко. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Національно-культурні процеси і духовне життя в Україні XIV - XVI ст.| Зародження українського радянського кінематографу в Україні. Центри кіновиробництва. Творчість О. Довженка.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)