Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Національно-культурні процеси і духовне життя в Україні XIV - XVI ст.

Читайте также:
  1. E Отакий і рости сину цікавий до всього життя треба знати.
  2. Американська мрія в Україні
  3. Біохімічні процеси під час дозрівання сирів
  4. Біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці згустку, постановці сирного зерна та формуванні сирної маси
  5. Елементи непрямих податків в Україні станом на 1.01.2011 р.
  6. Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р.
  7. Життя у казармі вонючій та вонюча їжа. Хліб той — чорніший землі, з
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Незважаючи на те, що культура України (починаючи з середини XIVст.), розвивалась у несприятливих умовах бездержавності, український народ створив свою оригінальну і високу культуру, в якій відбилася багатюща культурна спадщина і традиції Київської княжої держави, і яка розвивалася у тісному зв'язку з європейською культурою. Культура України кінця XVI - першої половиниXVII ст. цілком вкладається у загальноєвропейський культурно-історичний контекст.Наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. в Україні відбувається культурно-національне піднесення великого масштабу і рівня, яке за оцінкою велета української історіографії Михайла Грушевського, було першим українським культурно-національним відродженням. Починаючи з середини XIV ст. культурне життя України розвивалося у несприятливих умовах. Територія України була розчленована між Польщею, Литвою, Угорщиною (закарпатські землі), Туреччиною(частина Буковини).

Серед головних сил, які розвинулися наприкінці XVI - початку XVII ст.в Україні, видатний мислитель Франко назвав "зріст міщанства з його братствами, школами і друкарнями". Зросла кількість шкіл і підвищився їхній освітній рівень, починаючи вже з середини XV ст. Але це були школи початкового рівня, тому українська молодь продовжувала освіту за кордоном, в європейських університетах, зокрема, в Празі, Болоньї, Падуї, Парижі,Гейдельберзі, Лейдені та ін.

41.Культура грецьких міст-держав на території України. Античні міста Північного Причорномор’я— міста-держави, засновані греками в 7 — 5 століттях до н. е. на узбережжі Чорного моря в межах сучасної території України. Найбільшими з них були Тіра (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), Ольвія (біля села Парутино, на правому березі Бузького лиману), Керкінітіда (на місці сучасної Євпаторії), Херсонес (біля сучасного Севастополя), Феодосія, Пантікапей (на місці сучасної Керчі).


Головною причиною колонізації була примусова еміграція частини вільного населення з рабовласницьких держав Греції. Найбільше переселялося сюди греків з Мілета та інших малоазійських грецьких міст. Пізніше відбувалося переселення з деяких острівних міст та з метрополії, зокрема з Афін. Північне Причорномор'я вабило греків своїми хлібними, рибними та іншими багатствами. В розвитку торгівлі була зацікавленна також місцева знать, яка одержувала предмети розкоші, зброю, вино, оливкову олію, тканини, художній посуд та інше.


Найдавнішим на території України було грецьке поселення на острові Березань, засноване в 7 столітті до н. е. Виникнувши як колонії грецьких міст-метрополій, античні міста скоро стали самостійними рабовласницькими містами-державами. Ольвія, Тіра, Херсонес і деякі інші протягом усього свого існування були самоврядними містами (полісами). Міста, засновані на узбережжі Керченської протоки, в 5 столітті до н. е. ввійшли до складу Боспорського царства.


В містах розвивалися металургійне, каменярське, деревообробне, гончарне, ювелірне, косторізне та інші ремесла, а також риболовний промисел і виноробство. В міста Греції, Малої Азії, Єгипту з цих міст вивозили хліб, рибу, хутра, продукти тваринництва тощо.

42.Наукові досягнення радянських учених у другій половині XX ст.

 

Видавництво «Наукова думка» 1968 р. заснувало серію «Біобібліографія вчених Української УРСР (з 1992 р. — України)», яка відображає внесок вітчизняних вчених в розвиток науки, сприяє пропаганді їхніх праць. У серії видано біля 200 видань, присвячених академікам та член-кореспондентам НАН України. Готуються вони, як правило, до ювілейних, пам'ятних дат НБУВ та б-ми НДУ НАН України. Серед них біобібліографії, присвячені таким відомим вченим, як Є. О. Патон, Б. Є. Патон, Г. Д. Вервес, І. І. Лукінов, І. К. Походня, В. М. Русанівський, О. Г. Ситенко, П. С. Сохань, М. Г. Чумаченко, А. А. Чухно, І. Р. Юхновський та ін.

Яскравим прикладом визначних наукових досягнень у другій половині XX ст. є успіхи в дослідженні космосу. За­пуск у СРСР 4 жовтня 1957 р. штучного супутника Землі започаткував освоєння людиною космічного простору


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 422 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сутність поняття «культура». Еволюція поглядів учених на культуру. | Культура антів. Дохристиянські вірування слов'ян. | Виникнення писемності у слов'ян. | Культурні аспекти діяльності Кирило-Мефодіївського братства. | Розвиток сучасного українського мистецтва. | Писемні пам'ятки українського Ренесансу. | Сутнісні ознаки та періодизація первісної культури. | Зародження українського радянського кінематографу в Україні. Центри кіновиробництва. Творчість О. Довженка. | Релігійні вірування та міфологія слов'ян. Пантеон богів у слов'ян. | Образотворче мистецтво післявоєнних років. Твори художниць-примітивісток - феномен народного мистецтва. А. Собачко-Шостак, К. Білокур, М. Приймаченко, В. Павленко. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розвиток музичного мистецтва в Київській Русі.| Культурно-просвітницька діяльність громад у другій половині XIX - поч. XX ст.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.013 сек.)