Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів?

Читайте также:
  1. I. Распорядительные документы.
  2. I.1 Этапы работы над документом
  3. II. Административно-организационные документы.
  4. III. Информационно-справочные документы. Справки и докладные записки.
  5. IV. Личные документы. Заявление и доверенность, объяснительная записка и расписка.
  6. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  7. N ___ от "_____" _________________ 20__ г. (указывается иной правоподтверждающий документ).
а) Рекламаційний акт;
б) Договір-купівлі продажу;
в) Товарно-транспортна накладка;
г) Акт приймання-передачі.

6. Придбання товарів, послуг за дорученням замовника або з метою продажу:

а) Купівля в кредит;
б) Постачальницька діяльність;
в) Закупівля;
г) Посередницька діяльність.

7. Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату:

а) Товарів;
б) Продукції, робіт, послуг;
в) Процентів банку за кредит, за рахунок якого придбані ТМЦ.

8. При придбанні виробничих запасів для потреб основної діяльності у підприємства виникає:

а) Податковий кредит;
б) Податкове зобов’язання;
в) Податок на прибуток.

9. Непрямий податок на високорентабельні товари – це:

а) Акцизний збір;
б) ПДВ;
в) Прибутковий податок.

10. Надходження матеріальних цінностей від постачальника до пред’явлення розрахункових документів називається:

а) Матеріальними цінностями в дорозі
б) Невідфактурованими поставками;
в) Товарними операціями.

11. Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату:

а) Товарів;
б) Продукції, робіт, послуг
в) Процентів банку за кредит, за рахунок якого придбані ТМЦ

12. З метою ведення бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на:

а) Довгострокові, поточні, відстрочені податкові зобов’язання, кредиторська заборгованість;
б) Довгострокові, поточні непередбачені зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання;
в) Довгострокові, поточні непередбачені зобов’язання та забезпечення.

13. Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі:

а) Оборотних активів.
б) Поточних зобов’язань
в) Доходів майбутніх періодів.
г) Витрат майбутніх періодів.

 


ІІ Задачі:

Задача 1. Відобразити рух грошових коштів по касі підприємства в серпні звітного року по приведених операціях, скласти бухгалтерські проводки по них і вивести залишок готівки в касі на кінець дня, тобто на 17 вересня 20__ року.

Господарські операції:

1. 6 серпня в касу надійшла готівка в рахунок внеску в статутний капітал учасників у розмірі 20 тис. грн., що у той же день була передана в банк для зарахування на розрахунковий рахунок підприємства

2. 7 серпня з розрахункового рахунка в касу отримано готівку на загальну суму 700грн. на господарські витрати.

3. 7 серпня з каси видано 600 грн. Бойко А. М. та придбання канцтоварів.

4. 8 серпня Бойко А. М. повернув у касу залишок невикористаного авансу в розмірі 8 грн.

5. 13 серпня в касу надійшли кошти від реалізації товарів у розмірі 10тис.грн.

6. 13 серпня отриманий виторг від реалізації внесено з каси на розрахунковий рахунок.

7. 16 серпня отримані з розрахункового рахунка кошти для виплати авансу по розрахунках із працівниками і допомога з тимчасової непрацездатності на загальну суму 15 тис. грн.8. 17 серпня виплачено заробітну плату працівникам згідно відповідних документів 14808 грн.

 

Задача 2. Типові операції, пов'язані з рухом коштів на поточному рахунку за звітний період, грн. представлені в таблиці:

Необхідно скласти кореспонденцію рахунків по наведеним операціям та навести первину документацію по кожній операції.

Зміст операції Сума, грн.
Сплачені рахунки постачальників за придбані матеріали
Сплачено фінансові санкції за результатами здійснених перевірок податковими органами
Зараховано позику, отриману від банку терміном на три місяці
Сплачено податки і збори
Отримано засоби в погашення заборгованості дебіторів за відвантажену продукцію
Перераховано дивіденди учасникам юридичним особам
Перераховано відсотки за банківську позику
Оплачено путівки в санаторно-курортні установи
Отримано кошти в погашення іншої дебіторської заборгованості (винагорода за договором фінансової оренди)

 

Загрузка...

Задача 3. Залишок цегли на складі оптового торговельного підприємства на 1 число місяця - 50000 шт. за ціною 400 грн. за тисячу. Протягом місяця підприємство одержало цеглу:

10 числа - 20.000 шт. на суму 9000 грн.;

15 числа - 30.000 шт. на суму 13800 грн.;

20 числа - 50.000 шт. на суму 24000 грн.

Протягом місяця було реалізовано:

25 числа - 75.000 шт. цегли на суму 45000 із ПДВ. Оплату за товар отримано після відвантаження продукції.

Необхідно скласти бухгалтерські проводки по реалізації товару (цегли), визначити фінансовий результат і собівартість реалізованого товару, якщо оцінка вибуття запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості.

Задача 4. Завгосп Мірошниченко С.І. є матеріально відповідальною особою, якому наказом директора підприємства дозволено одержувати підзвітну суму грошей для придбання матеріальних цінностей на господарські потреби.

12.09.200_ р. по видатковому касовому ордеру №147 йому був виданий під звіт аванс - 500 грн. для придбання господарських товарів, необхідних для ремонту офісу.

13.09.200_ р. завгосп Мірошниченко С.І. представив у бухгалтерію авансовий звіт, до якого були прикладені чеки на суму 438 грн. (сума кожного чека не перевищує 20 грн., у кожнім чеку виділена сума ПДВ) і копія накладної на оприбуткування матеріальних цінностей по наступному переліку:

 

Назва товарне -матеріальних цінностей Одиниця виміру Кіл -ть Ціна в грн. без ПДВ Сума без ПДВ, грн.
Фарба біла кг 200,00
Гіпс кг 12,5 50,00
Емульсія л
Розчинник л
Щітки малярні шт. 7,5
Щітки шт. 30,00
  РАЗОМ X X

Накладна підписана завгоспом Мірошниченко С.І., що здав перераховані вище матеріальні цінності, і складом, що прийняв їх завідуючий Тараненко У.К. Авансовий звіт затверджений директором підприємства. Сума перевитрат видана завгоспові Мірошниченко С.І. у день звіту по видатковому касовому ордеру №153.

Необхідно:

1) визначити суму податкового кредиту;

2) скласти бухгалтерські записи на господарські операції.

 

Задача 5. Згідно з наказом директора ПП «Зеніт» (платник ПДВ) №174 від 13.09.20__ р. менеджер Ткаченко С.П. відряджений у м. Київ (ЗАТ «Кабель») для висновку угоди на постачання комплектуючих терміном на 5 днів-з 17.09.20__р. по 21.09.20__ р. Для цього йому

видано з каси підприємства підзвіт аванс у сумі 1000 грн. по видатковому касовому ордері №256 від 17.09.20__ р.

Прибувши з відрядження, Ткаченко С.П. відзвітувався про виконану роботу і витрачених ним підзвітних коштах авансовим звітом від 22.09.20__ р. до якого додаються наступні документи:

1. Квитки на проїзд: Київ - Харків - 96 грн., Харків - Київ - 102 грн.;

2. Квитанції на проживання в готелі «Дніпро» з 18.09. по 19.09. -270 грн. (з одноразовим харчуванням), з 19.09 по 20.09 - 240 грн. (без харчування);

3. Рахунок за телефонні розмови з підприємством - 144 грн.;

Авансовий звіт затверджений директором підприємства «Зеніт»

Різниця у виді доплати видана Ткаченко С.П. у день звіту по видатковому касовому ордері №271. Необхідно:

1) визначити суму добових та суму витрат по відрядженню;

2) визначити різницю між сумою виданого авансу і сумою витрат;

3) визначити суму податкового кредиту по ПДВ (у всіх документах сума ПДВ виділена окремим рядком);

4) відобразити операції бухгалтерськими записами.

 

Задача 6.18.09.20__р. фірма «Слов'янка» (платник ПДВ) придбала для виробничих потреб матеріальні цінності в торгівельної компанії «Сімекс». У товарно-транспортній накладній, що є супроводжувальним документом, їхній перелік наступний:________________


 

Назва товару Одиниця виміру К-сть Ціна (без ПДВ) Сума, грн.
Халати чорні (48-50 розм.) шт. 36,00 540,00
Комбінезони (48-50 розм.) шт. 50,00 400,00
Черевики робітничі (41-43 розм.) пари 120,00 1600,00
Каски - шоломи шт. 60,00 1200,00
  РАЗОМ X X 3740,00
Послуги автотранспорту X X X 433,8
  Усього X X X 4173,8
  ПДВ X X X 834,76
  До оплати X X X 5008,56

Матеріальні цінності оприбутковані на склад, про що складений прибутковий ордер, і зараховані до числа активів фірми по первісній вартості.

19.09.20__ р. за вимогою передані у виробничий цех:

Чорні халати - 5 шт;

Комбінезони - 3 шт.;

Черевики - 6 пар;

Каски - шоломи - 4 шт.

Облік вибуття запасів здійснюється по методу РІРО.

Необхідно:

1) Визначити первісну вартість придбаних активів;

2) Відобразити записами на рахунках бухгалтерського обліку надходження активів на підприємство і податковий кредит по ПДВ;

3) Відобразити операцію по передачі в експлуатацію матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Задача 7. У відповідності з договором купівлі-продажу підприємство А оплатило постачальникові вартість матеріалів у сумі 13440 грн. (у тому числі ПДВ - 2240рн.). При одержанні матеріалів виявлена недостача на суму 240 грн. із ПДВ. Підприємством А виставлена претензія постачальникові. Постачальник претензію задовольнив: у тому же звітному періоді здійснив до поставку матеріалів. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства А.

Задача 8. Фірма А придбала у фірми Б товар на суму 168000 грн. у т.ч. ПДВ. У забезпечення заборгованості виданий простий вексель номінальною вартістю 168000 грн. терміном на 1 рік, який був своєчасно погашений боржником.

Крім того, фірма А отримала від фірми С короткостроковий вексель в погашення заборгованості за реалізовані товари на суму 48000 грн. з ПДВ, який був переданий фірмі Д в погашення заборгованості фірми А за отримані матеріали на номінальну суму векселя.

Необхідно:

Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку фірми А.

 

Задача 9. Підприємство вирішило реалізувати зайві запасні частини, придбані раніше для основної діяльності підприємства. Первісна вартість запчастин становила 5600 грн. Продажна вартість запасних частин - 7200 грн. включаючи ПДВ.

Необхідно: відобразити операції в обліку та визначити фінансовий результат.

Задача 10. ВАТ «Орбіта» на зборах засновників прийняло рішення взяти кредит для поточних потреб. Підприємство звернулося у відділення банку «Надра» із заявою про надання кредиту в сумі 200 тис. грн. терміном на 10 місяців. У заставу передано будинок, оцінений в 440 тис. грн. Кредитний комітет відділення банку «Надра» розглянув заяву і представлені документи і прийняв позитивне рішення. 29.09.20__р. був оформлений кредитний договір, по якому ставка відсотка склала 16% річних за умови щомісячної оплати.

Необхідно:

1)Скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

1) Зробити розрахунок відсотків за одержання кредиту за місяць.

 

Задача 11. ТОВ «Космос» придбало у ТОВ «Едельвейс» на умовах передоплати комп'ютерну програму «1С:Бухгалтерія» вартістю 6000 грн., крім того, ПДВ - 1200 грн., а також сплатило 1100 грн. і ПДВ - 220 грн. за навчання бухгалтера. Термін корисного використання програмного забезпечення - 5 років.

Крім того, ТОВ «Космос» придбало в березні місяці звітного року устаткування (печі), що потребує монтажу, вартістю 20 400 грн. (без ПДВ). Для монтажу печі було витрачено матеріалів на суму 1200 грн. Нарахована заробітна плата працівникам, які виконали монтаж на суму 1700 грн., а також відрахування на соціальні заходи відповідно до діючого законодавства (відрахування в Фонд обов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України - 1,2%). Після монтажу, у квітні місяці звітного року печі зараховані до складу основних засобів.

Необхідно:

1) Скласти кореспонденцію рахунків по приведеним операціям;

2)Нарахувати амортизацію програмного забезпечення прямолінійним методом і відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

3) Визначити вартість, по якій оприбутковано устаткування.

 

Задача 12. Підприємство при випуску продукції у звітному місяці-мало наступні витрати:

 

Найменування Сума (грн.)
1. Сировина й матеріали
2. Основна заробітна плата робітників
3. Додаткова заробітна плата
4. Загальновиробничі витрати
5. Витрати на брак
6. Відрахування на соцстрах
РАЗОМ

 

Незавершене виробництво: на початок місяця складає 21360 грн.; на кінець місяця -24112 грн.

Необхідно:

1)визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції; 2)господарські операції відобразити на рахунках обліку.

Задача 13. Відділом технічного контролю підприємства виявлений невиправний брак продукції витрати виготовлення якого склали 880 грн., У т. числі: матеріали - 400 грн., загальновиробничі витрати - 480 грн. Від ліквідації браку оприбутковані матеріали за ціною можливого використання на суму -200 грн. Винуватець браку - робітник механічного Цеху, який допустив брак по необережності й погодився оплатити його вартість добровільно шляхом утримання 10% від суми збитку щомісяця із заробітної плати. Необхідно:

1) визначити суму збитку;

2) скласти бухгалтерські проводки;

3) вказати первинні документи по кожній операції.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Що таке господарська діяльність? | Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку? | За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів? | Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду? | Задача 2 | І. Тестові завдання. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства?| ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.016 сек.)