Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства?

Читайте также:
  1. Анемічно-дистрофічний синдром, який супроводжується анемією, гіповіта­мінозом В2, зменшенням маси тіла, дистрофічними зміни шкіри.
  2. Видозміни вегетативних органів
  3. Зміни приголосних при словотворенні
  4. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ
  5. Розвиток науки про сім’ю, історичні зміни сім’ї та шлюбу
  6. Розділ 6 ЗМІНИ В КВІДИЧІ З XIV СТОЛІТТЯ
  7. Циклічний характер відтворення в капіталістичній економіці.
а) Баланс
б) Звіт про фінансові результати
в) Звіт касира
г) Жоден з наведених.

 


ТЕСТ 3

До теми: “Облік довгострокових зобов’язань”

1. Вид кредиту, що надається в національній або іноземній валюті в порядку, передбаченому чинним законодавством, називається:

а) Товарним;
б) Комерційним;
в) Короткостроковим;
г) Грошовим.

2. Вексель відноситься до категорії:

а) Первинних документів;
б) Зведених документів;
в) Суто формальних документів.

3. В балансі виділяються такі види довгострокової кредиторської заборгованості:

а) Довгострокові кредити банків, інші фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання;
б) Довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання;
в) Довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання;

4. Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах фінансової оренди, призначений рахунок:

а)
б)
в)
г)

5. Вид кредиту, що надається на поточний рахунок позичальника з стійким фінансовим станом на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства, називається:

а) Ломбардним;
б) Овердрафтом;
в) Консорціум ним;
г) Споживчим.

Тест 4

До теми: “Облік поточних зобов’язань та забезпечення зобов’язань”

1. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу називається:

а) Непередбаченим зобов’язанням;
б) Поточним зобов’язанням;
в) Забезпеченням.

2. До поточних зобов’язань відносяться:

а) Короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
б) Короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги;
в) Відстрочені податкові зобов’язання, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3. Заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином через придбання товарів та послуг в кредит або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування:

а) Купівля в кредит;
б) Поточна заборгованість;
в) Зобов’язання;
г) Кредиторська заборгованість.

Який первинний документ свідчить про придбання товару?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 508 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Що таке господарська діяльність? | Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку? | За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів? | Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду? | Задача 2 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І. Тестові завдання.| Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)