Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів?

Читайте также:
  1. Анализ основних фондов
  2. Бессознательное — совокупности содержаний, не присутствующих в актуальном поле сознания
  3. Бессознательное — совокупности содержаний, не присутствующих в акту­альном поле сознания
  4. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  5. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  6. Лекція №8. Забруднення водних об’єктів
а) Первісною
б) Справедливою
в) Залишковою

Назвіть первинний документ, який складається при ліквідації об’єкта основних засобів

а) Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
б) Акт на списання основних засобів
в) Інвентарна картка обліку основних засобів

4. Визначить бухгалтерську проводку на підставі наведеної господарської операції: “Придбано основні засоби у постачальника”:

а) Дт 10 Кт 15
б) Дт 63 Кт 31
в) Дт 15 Кт 63

СВК “Анжеліка” придбав легковий автомобіль. На якому субрахунку буде обліковуватись даний об’єкт?

а)
б)
в)

Визначити річну суму амортизації верстату універсального за прямолінійним методом, коли відомо, що його первісна вартість – 3000,00 грн., ліквідаційна вартість – 600,00 грн., строк корисного використання – 6 років.

а) 500,00 грн.  
б) 3000,00 грн.
в) 400,00 грн.

Сформулюйте зміст господарської операції на підставі наведеної кореспонденції рахунків: Дт. 972 Кт. 104

а) Списано залишкову вартість реалізованого трактора
б) Списані на фінансові результати витрати пов’язані з продажем вантажного автомобіля  
в) Відображені витрати пов’язані з реалізацією обладнання.  

8. Визначить методи нарахування амортизації основних засобів:

а) Метод зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, податковий, кумулятивний.  
б) Метод зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, податковий, кумулятивний, прямолінійний, виробничий
в) Метод зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, податковий, кумулятивний, прямолінійний, виробничий, середньозваженої собівартості.

9. Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення терміну його корисного використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з його ліквідацією, називається:

а) Ліквідаційною вартістю
б) Відновлюваною вартістю  
в) Чистою вартістю реалізації  

10. Амортизація об’єкта основних засобів нараховується:

а) Щомісячно
б) Щоквартально  
в) Щорічно  

11. До основних засобів не належать:

а) Басейн
б) Мобільний телефон  
в) Свині на відгодівлі  

12. Залишкова вартість об’єкта основних засобів це:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическое обоснование и инструменты финансовой репрессии | Селективная кредитная политика | Регулирование процентных ставок | Що таке господарська діяльність? | Задача 2 | І. Тестові завдання. | Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства? | Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Який орган затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку?| Яким первинним документом буде оформлена передача вантажного автомобіля в оренду?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)