Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції.

Читайте также:
  1. Біохімічні процеси під час дозрівання сирів
  2. Біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці згустку, постановці сирного зерна та формуванні сирної маси
  3. Зародження українського радянського кінематографу в Україні. Центри кіновиробництва. Творчість О. Довженка.
  4. Конструкторська підготовка виробництва
  5. Маса яєць різних видів сільськогосподарської птиці
  6. Національно-культурні процеси і духовне життя в Україні XIV - XVI ст.
  7. Процеси механізованого обробітку ґрунту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення»

На тему «Проектування транспортно-технологічних процесів в АПК»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ

«Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Київ-2012


 

УДК 631.173.2/075.8

 

 

Методичні вказівки довиконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів напряму «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»підготував професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК С.Г. Фришев.

 

Рекомендовано вченою радою факультету інженерії агробіосистем НУБіП України. Протокол №5 від 17.01.2012 року.

 

 

Укладач професор С.Г. Фришев.

Рецензенти: доцент С.М. Бондар, доцент С.П. Пожидаєв.

 

 

Навчальне видання

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення»

На тему «Проектування транспортно-технологічних процесів в АПК»

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ

«Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

 

Ум. Друк. Арк. 2,5.

 

Наклад 40пр.

 

Видавничий центр НУБіП України.

 

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Мета курсового проекту - оволодіти методикою обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів під час виробництва сільськогосподарської продукції та визначення основних техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого окладу і організації ефективного їх використання. При виконанні потрібно вирішити такі завдання:

- показати вплив різних експлуатаційних факторів на продуктивність основних машин транспортно-виробничих комплексів;

- показати взаємовплив різних експлуатаційних факторів на ефективність комплексів машин;

- обрати ефективний рухомий склад для виконання перевезень;

- обгрунтувати раціональні маршрути руху автомобілів;

- розрахувати потрібну кількість транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів для прямоточних, перевантажувальних і перевалочних технологічних схем;

- визначити економічну ефективність новітних транспортно-технологічних процесів.

 

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП

Роль автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі України та його завдання по своєчасному та якісному задоволенню потреб народного господарства і населення в перевезеннях.

 

розділ 1. Проектування транспортно− виробничих процесів в сільськогосподарському виробництві

Транспортно-технологічні процеси під час виробництва сільськогосподарської продукції.

 

Технології внутрігосподарських перевезень сільськогосподарських вантажів з полів можливо розділити на три основні види:

1.Прямоточна (потокова) схема розподільних процесів, яка передбачає завантаження робочих машин технологічними матеріалами на складі, транспортування і внесення матеріалів цими ж машинами.

2.Перевантажувальна схема, яка передбачає завантаження на складі транспортних засобів, транспортування ними матеріалів до робочих машин, перевантаження у робочі машини, які здійснюють розподіл матеріалів на площі (внесення добрив).

3.Перевалочна схема у порівнянні з попередньою додатково включає проміжне складування матеріалів (польові склади, бурти, нагромаджувачі), з наступним завантаженням робочих машин і внесенням.

Збиральні процеси можуть бути реалізовані за такими ж схемами, лише потік матеріалів йде у зворотному напрямку — від поля до сховища.

Надати характеристику цих видів технологій, переваги та недоліки і навести приклади їх застосування.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Техніко-економічні показники | Зміст і послідовність виконання роботи | Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою | Зміст і послідовність виконання роботи | Розрахунок складу збирально-транспортного комплексу за технологічною схемою з перенавантаженням зерна | Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ | Собівартість транспортно-технологічного процесу (ТТП) із застосуванням компенсаторів | Розрахунок економічної ефективності | Нумерація. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Просто вместе 27 страница| Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)