Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська преса на чужині. Заокеанська преса

Читайте также:
  1. Власне українська та іншомовна лексика
  2. Горбул О.Д. Ділова українська мова / О.Д. Горбул. – К. : Знання, 2007. – 222 с.
  3. Господарсько-кооперетивна преса
  4. Законопроект про друк і українська преса
  5. Импресарио
  6. Ліття „Діла". Преса У. С. Д. П. Преса У. Р. П.
  7. На східньоукраїнських землях. ,, Українська Громада".

Поза межами України по першій світовій війні зріст української преси йде в першу чергу за океаном. Деякі органи тут продовжують виходити з минулих часів. Згадати тут такі, як „Свобода", що від 1920 р. появляється вже як щоденна газета тиражем у 16500 примірників, „Народна Воля" (тричі на тиждень); „Америка". Народжуються нові органи, переважно газетного типу. Так 1923 р. почав виходити тижневий орган поступового, демократичного напрямку, як орган Т-ва „Оборона України" п. н. „Українська Громада". Пізніш виходить під проводаом д-р М. Мандрики орган соціялістично-революційного напрямку п. н. „Правда і Воля", що з газетного типу переходить потім на журнал. У Дітройті виходить орган поступово-демократичний п. н. „Пора", а потім „Нова Пора" (пізніш „Нова Громадська Пора" під проводом Н. Григорієва). Далі орган націоналістичної думки: „Новий Шлях" (Саскатун, Канада), „Націо-наліст" (Ню Йорк) і його продовження „Україна"; так само „Укра-їна" в Буенос-Айресі, там же: „Наш Клич", „Січовий Клич" та інші. Органами, що відбивали думки і національго-політичне становище гетьманського руху були: „Наш Стяг" (під проводом Ол. Шаповала); „Січ" (Шікаґо), „Український Робітник" (Торонто). В Бразилії при ближчій участі А. Коршнівського виходить „Зоря", поступо-во-демократичного напрямку, що пізніш перетворюється в журнал.

Врешті зазначимо и органи комуністично-совєтофільського напрямку, такі, як „Щоденні Українські Вісті", „Українські Робітничі Вісті" (Вінніпеґ); „Фармерське життя" (Вінніпеґ).

Виходить також кілька газет церковно-релігійного характеру. Пізніше робляться спроби видавати журнали. Одним із перших треба згадати ілюстрований загальноосвітній місячник п. н. „Заморський Вістник". Видає його з 1920 р. Робітнича Книгарська і Видавнича Спілка в Торонто за редакцією П. Крата. Не зважаючи на добре ведения, як освітнього органу, що приносив багату і різ-номанітну лектуру, зміг він протриматися лише рік і припинив своє існування через брак фондів.

Після того з'являється декілька журнальчиків популярно-літературно-громадського характеру, як: „Воля України", „Нова Україна", „Рання Зоря" в Ню Йорку. Всі вони мали короткий вік.

Більш неважного характеру набирає ілюстрований місячник, присвячений культурним і економічним справам українців в Едмонтоні (Канада) п. н. „Західні Вісти", що 1928 р. виходять за редакцією Я. Крета. Тоді ж появляється журнал, присвячений для робітничої самоосвіти п. н. „Світло" (І928-29; Ню Йорк). Там же (Ню Йорк) виходить „Вістник ОДВУ", як центральний орган Ор-ганізації Державного Визволення України, націоналістичного на-прямку (1923-33 рр.). У Вінніпеґу виходить комуністичний журнал „Робітниця" та того ж напрямку журнал для молоді „Молодий Світ".В 1920-21 рр. в Ню Йорку виходить місячник для справ промислу, торгівлі і просвіти, що його видає Січовий Базар п. н. „Базар" (1934). У Штсбурґу – „Жіночий Світ" (1933-34), а у Саскатуні з 1918 р. орган Студенського Кружка при Інституті ім. П. Могили п. н. „Каменярі". Органом української молоді був також місячник організації „Мазепинців". Виходив він латинкою п. н. „Мазепинець" в Шікаґо (1931-32 р.).

3 органів церковно-релігійного змісту були такі часописи, як: „Сіяч" – Ураїнської Автокефальної Православної Церкви в ЗДА, що почав виходити в Шікаґо з 1921 р.,та „Віра та Знания", часопис евангельського християнства (Торонто, 1923-24 рр.) Та найширше, здається розвинулися тут органи гумору і сатири. Крім „Молота", що виходив у Ню Йорку в 1919-24 рр. треба згадати ще такі часописи, як двотижневик „Оса" (Шікаґо, 1918-21), „Батіг" (Шікаґо, 1921); „Перець" (Ню Йорк, 1924), „Пугач" (Ню Йорк, 1925), „Сміх і Правда", що заступив „Молот", та „Око", що почав виходити у Ню Йорку 1939 р.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Літературно-Науковий Вістник". Початки, програма і характер часопису | Передплата | Записки Наукового Т-ва ім. Шевченко" у Львові | Громадський Друг" та його спадкоємці. | Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки | Світ". Його характер, співробітники і зміст. Упадок і його причини. Нові спроби | Товариш". Програма. Відгуки, становище молодшої групп радикалів. Упадок часопису | Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки. | Народження української соціялістично-демократичноїпреси | Преса Соціял-демократичної Спілки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Преса Карпатської України. (Угорської Руси). Мовний характер. Розвиток. Діячі| Таборова преса

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)