Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Судың электролиттік диссоциацисы. Сутектік және гидроксидті көрсеткіштер

Читайте также:
  1. Aуіпсіздік және еңбекті қорғaу бөлімі
  2. А)Өндіріс алаңы және оның тегістеу жұмыстары
  3. Азаматгық қоғам және құқықтық мемлекет
  4. Антидиуреттік гормон, альдостерон және ренин-ангиотензиндік жүйенің, натрий-уретикалық фактордың қызметі.
  5. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  6. Ауыспалы таңбалы қатары жинақты және оның қосындысы - ке тең болса, онда
  7. АХЭ кері және токсикалық әсерлері

Су – әлсіз электролит. Оның диссоциациясы қайтымды:

 

HOH ↔ H+ + OH-

Судың диссоциациясы стандартты теңдікте (T=298K, p=101,3 кПа) алгебралық (1.1) немесе логарифмдік (1.2) формада берілетін судың ионды өнімімен сандық сипатталады:

 

[H+] * [OH-] = 10-14; (1.1)

pH + pOH = 14, (1.2)

мұндағы [H+] пен [OH-] - H+ пен OH- иондарының тепе-теңдік молярлы концентрациясы; pH – сутектік көрсеткіш; pOH – гидроксидті көрсеткіш.

Сутектік көрсеткішpH (пэ аш) – сутек катионының концентрациясының бұрыс ондық логарифмі:

pH = - lg ɑ (H+). (1.3)

Гидроксидті көрсеткішpOH (пэ о аш) – OH ионының активті концентрациясының бұрыс ондық логарифмі. pOH-ты математикалық түрде мына формула арқылы есептеуге болады:

pOH = - lg ɑ (OH-). (1.4)

 

 

мұндағы - lg ɑ (H+) пен - lg ɑ (OH-) - H+ және OH- (сәйкес) иондарының активті концентрациясының ондық логарифмі. Теңдікті жаңартып, H+ және OH- иондарының активті концентрациясын есептеп шығаруға болатын теңдңкті аламыз:

 

ɑ(H+) = 10-pH ; (1.5)

ɑ(OH-) = 10-pOH . (1.6)

 

Бұл иондардың активті концентрациясын иондарының молярлық концентрациясы олардың белсенділігіне тең яғни ɑ(H+) = [H+] екенін есептеп, (1.4)-тен алынған формула арқылы да шығаруға боладды:

 

[H+] = 10-14 : [OH-]; (1.7)

[OH-] = 10-14 : [H+]. (1.8)

 

H+ ионының жалпы концентрациясын төмендегі формуламен шығарады:

 

с(H+) = ɑ(H+) : α д(кислоты) . (1.9)

 

Әлсіз электролит диссциациясының дәрежесін мына формуламен есептеуге болады:

 

ɑд =

 

мұндағы с – молярлы концентрация; ɑд - электролиттік диссоциацияның дәрежесі; Кд – диссоциация константасы.

Судың иондық туындысы қай сулы ерітіндіде болсын H+ және OH- ионынан тұратынын көрсетеді. Нейтралды ортада олардың концентрациясы бірдей және стандартты теңдік үшін 10-7 моль/л-ді құрайды; қышқылдық ортада c(H+)-тен c(OH-) көп, мысалы 10-3 - 10-5 моль/л, сілтілік ортада c(H+) c(OH-)-тан кіші, мысалы 10-10 моль/л және т.б.

pH есебі нейтральды ортада 7-ге тең, қышқылдық ортада 7-ден кіші, ал сілтілік ортада 7-ден үлкен мәнді көрсетеді. Демек, нейтральды ортада pH=7, қышқылдық ортада pH<7, сілтілік ортада pH>7. Ортаның реакциясы құрылысқа тән ағып өту процесі үшін маңызы өте зор. Мысалы, цементті ұстау процесі күшті сілтілік ортада (pH>12) тиімді ағады. Әлсіз сілтілік ортада болаттан жасалған арматураның коррозиясы тез күшейеді. Қышқылды жауындар ғимараттар мен кальций карбонатынан жасалған өнер ескерткіштердің күйреуіне әкеліп соғады.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1052 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Гидроксидтерге қысқаша сипаттама | Дәріс №2. Тұздар. | Коллоидты жүйелер және олардың құрылыстағы алатын орны. | Шынайы ерітінділер және олардың құрылыстағы алатын орны. | Рылыс болатын орталарда химиялық реакциялардың өтуі. | Дәріс №6. Магний және кальций қосылыстары | Дәріс 7. Алюминий мен темір қосылыстары. | Кремний қышқылы, силикаттар |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс №3. Электролиттік диссоциация| Тұздардың гидролизі

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)