Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості самотності на різних етапах людського життя

РОЗДІЛ І .Теоретичний аналіз проблеми самотності в зарубіжній і вітчизняній літературі. | Визначення поняття самотності. | Дослідження особливостей самотності в підлітковому віці. | Результати проведеного дослідження. | Дослідження особливостей самотності в юнацькому віці. | Дослідження особливостей самотності в зрілому віці | Форми і методи соціально-педагогічної роботи та психолого-педагогічні рекомендації із запобігання самотності у різні вікові періоди. | Висновки | Загальні висновки | Список використаних джерел. |


Читайте также:
  1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
  2. Аграрні відносини та їх особливості
  3. Агротехніка створення та утримання різних видів насаджень
  4. Агротехніка створення та утримання різних видів насаджень.
  5. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  6. Анамнез життя
  7. Біологічні особливості квіток

У XX столітті проблема самотності одержала небувалий за значенням філолофсько-етичний статус: у ній побачили один з вічних, фатальних джерел не тільки трагічної безнадійності існування людини, але й процесу всієї історії людства.

Самотність з наукового погляду — одне з найменш розроблених соціальних та психологічних понять. У демографічній літературі зустрічаються статистичні дані про абсолютне число і питому вагу самотніх людей. Так, у ряді розвитих країн світу (Голландія, Бельгія та інших) самотні люди складають близько 30% населення. У США, за даними на 1986 рік, було 21,2 мільйони самотніх людей. У порівнянні з 1960 роком цей показник виріс у 3 рази. До 2000 року до них, за прогнозами, "приєднаються" ще 7,4 мільйони чоловік[3, c.165].

В Україні, відповідно до перепису 1989 року, 10,126 тисяч складають самотні люди, з них 6,805 тисяч — жінки. У цьому полягає специфіка української самотності й пояснюється в першу чергу високим рівнем смертності чоловічого населення і смертності від неприродних причин (підраховано, що кожна третя мати має можливість пережити своїх дітей). Крім того, загальна соціальна і сімейна дезорганізація, відсутність розроблених технологій допомоги самотнім людям перетворює самотність у «злоякісну соціальну хворобу»[6, c.79].

У загальному розумінні самотність – відчуття розриву з оточуючими, боязнь наслідків самотнього способу життя, важке переживання, пов’язане із втратою життєвих цінностей або близьких людей, постійне відчуття покинутості, непотрібності власного існування[1, c.94].

Самотній спосіб життя і самотність – це поняття близькі, але не тотожні.

Самотній спосіб життя – це фізичний стан, який активно обирається самою особистістю в силу своїх характерологічних особливостей і психічного здоров’я. Це перш за все, прагнення відокремитись від оточуючих, бажання захистити свій внутрішній світ, незалежність від вторгнення сторонніх і навіть близьких родичів.

Самотність – це соціальний стан, який відображає психофізичний статус людини, утруднюючи їй встановлення нових і підтримування старих контактів та зв’язків[2, c.101].

У теоретичній спадщині глибокого осмислення проблеми самотності існує кілька підходів, однак число моделей самотності не представляють собою повного і систематичного пояснення. Більшість теоретичних міркувань про самотність пов'язані з клінічною практикою чи випливали з уже існуючих теорій.

Перший психологічний аналіз самотності опублікував Зілбург (1938 р.). Він розглядав феномени самотності та усамітнення. Усамітнення — це стан, що виникає в результаті відсутності конкретного "когось". Самотність — це нездоланне постійне відчуття одинокості. Неважливо, чим людина зайнята, але самотність, як "черв’як", роз'їдає її серце. Згідно теорії Зілбурга, самотність є відображенням характерних рис особистості: нарциссизму, манії величності, ворожості. Зілбург простежив походження самотності, починаючи з дитячої віку. Дитина пізнає радість бути любимим і викликати захоплення разом з потрясінням, породженим тим, що вона — маленька слабка істота, змушена чекати задоволення своїх потреб від інших. Це і є, за Зілбургом, зародження відчуженості, ворожості та агресивності самотнього.

Г. Салліван також вбачав корені самотності дорослої людини в дитинстві. Саме в підлітковому віці потреби в людській близькості приймають форму потреби в друзях, з якими можна обмінятися своїми таємницями, думками. У підлітків, що відчувають обмеженість соціальних навичок внаслідок неправильних взаємин з батьками в дитинстві, як правило, виникають труднощі при встановленні приятельських відносин з однолітками. Ця нездатність задовольнити підліткову потребу в інтимності може призвести до глибокої самотності.

Ф. Фромм-Рейхман (1959 р.) в поясненні даної проблеми робить акцент на шкідливих наслідках "передчасного відлучення від материнської ласки"[3, c.154].

Таким чином, в аналізі проблеми самотності представники психодинамічних теорій виходять головним чином з їх клінічної практики і схильні вважати самотність результатом ранніх дитячих впливів на особистісний розвиток.

К.Роджерс є найбільш відомим прихильником феноменологічного напрямку. Його аналіз заснований на "Я-концепції" особистості. Роджерс вважав, що суспільство змушує індивіда діяти відповідно до соціально визначених стандартів, обмежуючи волю її дій певними зразками. Це призводить до протиріччя між внутрішнім (істинним) "Я" індивіда і проявами "Я" у відносинах з іншими людьми. Згідно теорії Роджерса, впевненість у тому, що істинне "Я" індивіда відкинуто іншими, "тримає людей замкнутими у своїй самотності". Аналіз самотності, представлений Роджерсом, випливає з його клінічної практики, тобто роботи з пацієнтами. Роджерс розглядає самотність як прояв слабкої пристосовності особистості, причина якого знаходиться всередині індивіда, у феноменологічних невідповідностях уявлень індивіда про власне "Я". Відповідно до його концепції, зміст досвіду самотності особистість набуває під впливом різних життєвих чинників[4, c.246].

Екзістенціалісти вважають, що люди споконвічно самотні: «Ніхто інший не може розділити з нами наші почуття і думки; роз’єднаність є сутнісний стан наших переживань». Прихильники даної точки зору найчастіше зосереджуються на питанні про те, як люди можуть жити, будучи самотніми [3, c.156].

К.Мустакас – представник даного напрямку і автор декількох популярних книг, виділяє значення розходження між "суєтою самотності" та істинною самотністю. «Суєта самотності — це система захисних механізмів, що відокремлює людину від вирішення важливих життєвих питань і яка постійно спонукує його прагнути до активності. Істинна самотність виникає з конкретної реальності самотнього існування, а також викликана різними життєвими ситуаціями (смерть, життєві зміни, трагедія), пережитими наодинці». Таким чином, екзістенціалісти вважають, що людина може перебороти свій страх самотності й навчитися позитивно його використовувати [3, c.157].

На відміну від більшості теоретиків К. Мустакас оцінює самотність позитивно. І, хоча К. Мустакас не заперечує, що самотність може мати хворобливий ефект, він розглядає його як продуктивний, творчий стан людини. Екзістенціалісти не досліджували глибинних коренів самотності.

К. Боумен, Д. Рісмен та Ф. Слейтер є представниками соціологічного підходу до проблеми самотності. У своїй теорії Боумен висунув гіпотезу про існування трьох факторів, що ведуть до посилення самотності в сучасному суспільстві:

1) послаблення зв'язків у первинній групі;

2) збільшення сімейної мобільності;

3) збільшення соціальної мобільності.

Д. Рісмен та Ф. Слейтер не стільки оцінюють самотність як нормальний чи ненормальний стан, скільки вважають самотність нормативним — загальним статистичним показником, що характеризує суспільство. Причину самотності Д. Рісмен і Ф. Слейтер розміщують поза індивідом (наприклад, вплив засобів масової інформації, що сприяють соціалізації, роблять негативний постійний вплив на особистість). У визначенні причин самотності робиться акцент на значення подій, що відбуваються в житті людини в зрілому віці (наприклад, розлучення)[3, c.29].

Р. Вейс, головний представник інтеракціоністського підходу до проблеми самотності, підкреслює, що самотність — це не тільки функція фактора ситуації, а й продукт їх комбінованого (чи інтерактивного) впливу. Вейс описує самотність, маючи на увазі соціальні відносини, такі, як прихильність, керівництво та оцінка. Тобто самотність з'являється в результаті недостатньої соціальної взаємодії індивіда, взаємодії, що задовольняє лише основні соціальні потреби особистості [3, c.159].

Р. Вейс також встановив два типи самотності, що, на його думку, мають різні передумови і різні афективні реакції. Емоційна самотність є результатом відсутності тісної інтимної прихильності, такої, наприклад, як любовна чи подружня. Емоційно самотня людина повинна відчувати щось на зразок занепокоєння покинутої дитини: неспокій, тривогу і порожнечу. Соціальна самотність - це відсутність значимих дружніх контактів. Соціально самотня людина переживає тугу і почуття соціальної маргінальності[7, c.6].

Р. Вейса цікавить "звичайна" самотність — стан, що переживає більшість людей протягом усього їхнього життя. Він розглядає самотність як нормальну реакцію. Вейс особливо підкреслює поточні події в житті особистості як ключовий фактор формування самотності. Що стосується причин виникнення подібного стану, то тут Вейс допускає можливість участі у формуванні інстинкту самотності.

Найбільш характерний аспект когнітивного підходу полягає в тому, що він акцентує роль пізнання як фактора, який опосередковує зв'язок між недоліком соціальності і почуттям самотності. Визначаючи зазначену роль пізнання, Е. Пепло звертає увагу на теорію атрибуції. Когнітивний підхід припускає, що самотність настає в тому випадку, коли індивід сприймає та усвідомлює невідповідність між двома факторами – бажаним і досягнутим рівнем власних соціальних контактів. До причин самотності Пепло відносить характерологічні та ситуативні фактори, що сприяють його виникненню, а також вплив минулого і сьогодення на формування особистості.

Такі вчені, як Дерлега та Маргуліс вживають поняття "інтимність" та "саморозкриття" для тлумачення самотності. Подібно до Вейса, вони вважають, що соціальні відносини, безперечно, сприяють досягненню індивідом різних реальних цілей. Самотність же обумовлена відсутністю відповідного соціального партнерства, що могло б сприяти досягненню цих цілей. Самотність настає тоді, коли міжособистісним відносинам індивіда не вистарчає інтимності, необхідної для довірливого спілкування.

В основі інтимного підходу лежить припущення про те, що індивід прагне до збереження рівноваги між бажаним і досягнутим рівнями соціального контакту. Дерлега та Маргуліс розцінюють самотність як нормальний досвід в умовах сучасного суспільства. Їхня увага до безупинного процесу балансування бажаного і досягнутого рівня соціальних контактів акцентує поточні детермінанти самотності особистості. Ці дослідники вважають, що і внутрішньоіндивідуальні фактори, і фактори середовища здатні призвести до самотності[5, c.30].

Загальносистемний підхід до проблеми самотності сформулював Дж.Фландерс. Він грунтується на розумінні системи як сукупності елементів, які взаємодіють між собою, обумовлюють один одного та утворюють єдине ціле. Поведінка живих організмів відбиває переплетення впливів декількох рівнів, що діють одночасно як система. Рівні розташовуються від клітинного до міжнаціонального. З цього погляду самотність представляє собою механізм зворотного зв'язку, що допомагає індивіду зберегти стійкий оптимальний рівень людських стосунків. Фландерс розцінює самотність як потенційно патологічний стан, але вважає його також і корисним механізмом зворотного зв'язку, що у кінцевому результаті може сприяти благополуччю індивіда.

Отже, самотність є психологічним явищем, яке потребує великої уваги дослідників, оскільки залишається ще не достатньо вивченим. Існують різні підходи до трактування самого поняття «самотність», причин його виникнення та наслідків, до яких воно призводить почуття самотності. Проте залишаються відкритими питання про механізми формування даного почуття, значення, яке воно відіграє для особистості та впливу на її життєдіяльність, а також вікові та гендерні відмінності у переживанні даного феномену. Ці та інші питання потребують подальшої розробки та детального вивчення з боку дослідників, особливо у сфері психології [6, c. 122].


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Соціальні та індивідуально-психологічні передумови виникнення самотності| Висновки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)