Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Орієнтовний перелік питань до іспитуЧитайте также:
  1. VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  2. VІ Розгляд скарг, апеляцій та спірних питань
  3. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ
  4. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ІСПИТУ
  5. БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ
  6. Блок питань до заліку з навчальної практики
  7. Блок питань з дисципліни «Банківські операції» для студентів

(екзаменаційна сесія для студентів І курсу навчання)

1. Поняття державного обвинувачення за чинним КПК України.

2. Принцип змагальності кримінального судочинства та рівності процесуальних прав і можливостей учасників судового розгляду кримінального провадження.

3. Принцип диспозитивності кримінального судочинства.

4. Повноваження прокурора у судовому провадженні за чинним КПК України.

5. Організація роботи в міськрайпрокуратурі з участі прокурорів у кримінальному провадженні.

6. Визначення сторін кримінального провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

7. Визначення меж судового розгляду кримінального провадження.

8. Участь прокурора у підготовчому провадженні в суді першої інстанції.

9. Участь прокурора у вирішенні питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду.

10. Підстави та порядок відводу прокурора у судовому засіданні.

11. Засоби фіксування судового розгляду та роль прокурора в їх застосуванні.

12. Незмінність складу суду і безперервність судового розгляду.

13. Особливості застосування в суді заходів забезпечення кримінального провадження.

14. Обґрунтування прокурором позиції щодо обсягу та порядку дослідження доказів.

15. Тактика участі прокурора в судовому провадженні: поняття, вибір позиції на кожній стадії судового розгляду.

16. Показання, як джерело доказів у кримінальному провадженні у системі доказів. Показання з чужих слів.

17. Види допитів. Особливості допиту прокурором обвинуваченого, потерпілого і свідків відповідно до вимог чинного КПК України.

18. Особливості використання прокурором в судовому засіданні висновків експертів.

19. Участь прокурора у дослідженні речових доказів, документів, пред’явленні для впізнання, а також огляді на місці під час судового розгляду.

20. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження.

21. Участь прокурора у вирішенні в судовому засіданні клопотань про допустимість доказів.

22. Участь прокурора у спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків (глава 30 КПК України).

23. Роль прокурора у вирішенні питання щодо недоцільності дослідження доказів у суді, які ніким не оспорюються, та його повноваження у судовому розгляді таких кримінальних проваджень (ст. 349 КПК України).

24. Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод (глава 35 КПК України).

25. Особливості участі прокурора у кримінальному провадженні в суді присяжних.

26. Роль прокурора у забезпеченні безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

27. Особливості проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

28. Правові підстави та процесуальний порядок зміни прокурором обвинувачення в суді.

29. Правові підстави та процесуальний порядок висунення прокурором додаткового обвинувачення.

30. Правові підстави та процесуальний порядок відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.

31. Форма і зміст процесуальних документів прокурора при зміні обвинувачення в суді, висуненні додаткового обвинувачення та відмові від підтримання державного обвинувачення.

32. Додержання прав потерпілого і обвинуваченого при зміні або висуненні прокурором додаткового обвинувачення, а також відмові від підтримання державного обвинувачення.

33. Види судових рішень у кримінальному провадженні, питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

34. Об’єкти та суб’єкти апеляційного оскарження у кримінальному провадженні.

35. Строки та порядок подання апеляційних скарг на судові рішення у кримінальному провадженні.

36. Форма і зміст апеляційної та касаційної скарг прокурора у кримінальному провадженні.

37. Участь прокурора в апеляційному перегляді судових рішень у кримінальному провадженні.

38. Підстави зміни судових рішень у кримінальному провадженні судом апеляційної інстанції.

39. Підстави скасування судових рішень у кримінальному провадженні судом апеляційної інстанції.

40. Підстави та порядок ухвалення вироку судом апеляційної інстанції.

41. Об’єкти, суб’єкти та строки касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні.

42. Участь прокурора у касаційному перегляді судових рішень у кримінальному провадженні.

43. Підстави зміни та скасування судових рішень у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції.

44. Підстави залишення апеляційної чи касаційної скарг без руху, їх повернення або відмови відкриття провадження.

45. Відмова від апеляційної або касаційної скарги, їх зміна і доповнення прокурором.

46. Здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

47. Повноваження прокурора у вирішенні питання про перегляд судових рішень у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами.

48. Участь прокурора у перегляді судових рішень в кримінальному провадженні Верховним Судом України.

49. Особливості підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у сфері службової діяльності.

50. Особливості підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми.

51. Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних проваджень про застосування примусових заходів медичного характеру.

52. Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних проваджень про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)